Příjmové rozdíly ve světě

08.04.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože se i v Česku neustále rozevírají příjmové nůžky, stále patříme spolu se zeměmi Skandinávie mezi vyspělé země s nejnižšími příjmovými rozdíly mezi občany.

Za rok 2013 byla průměrná měsíční hrubá mzda v Česku 25 128 Kč, medián mzdy 22 288 Kč. Čistá mzda zaměstnance se liší v závislosti na množství uplatněných daňových slev a daňových odpočtů. Jaké je mzdové rozložení v Česku?

  • Přibližně polovina zaměstnanců má hrubou měsíční mzdu v rozpětí od 17 tisíc Kč do 30 tisíc Kč.
  • Více než 50 tisíc Kč měsíčně pobírá necelých 6 % zaměstnanců.
  • Každý desátý zaměstnanec pracuje za hrubou měsíční mzdu do 12 tisíc Kč a každý desátý za hrubou mzdu nad 40 tisíc Kč.

 

Česko tedy patří mezi země, kde se i nejméně liší průměrná mzda a spodní a horní decil mezd. Například v Mexiku má desetina zaměstnanců mzdu pouze do 27 % průměrné mzdy, naproti tomu desetina zaměstnanců má mzdu vyšší než 217 % průměrné mzdy.

Rozdíl mezi mediánem mzdy a průměrnou mzdou

Medián mzdy dosahuje v Česku 88,7 % (22 288 Kč: 25 128 Kč) průměrné mzdy, což rovněž svědčí o nižších příjmových rozdílech oproti ostatním členským zemím OECD. Například v Turecku, Mexiku, Řecku a Portugalsku nedosahuje medián mzdy ani 70 % průměrné mzdy. Průměrná mzda je tak v některých zemích výrazně vyšší než medián mzdy, neboť průměrná mzda je "nadhodnocena" příjmy nejlépe placených zaměstnanců. Nejvíce přitom mzdy stoupají desetině zaměstnanců s nejvyššími mzdami.

Co je to Gini index?

K porovnání míry nerovnosti slouží Gini index, který nám udává míru nerovnosti ve výši příjmů občanů v zemi. Čím je vyšší, tím jsou rozdíly ve výši příjmů občanů vyšší. Pokud by se index rovnal nule, měli by všichni stejně vysoký měsíční příjem a neexistovala by tak příjmová nerovnost. Čím vyšší je Gini index v dané zemi, tím vyšší jsou mezi lidmi příjmové rozdíly.

Z členských zemí OECD se Gini index pohybuje od 0,24 (Island) po 0,50 (Chile). Česko (hodnota indexu 0,26) patří mezi země s nejnižšími příjmovými rozdíly. Z přiložené tabulky vidíme, že příjmové nerovnosti v evropských zemích jsou nižší než v mimoevropských zemích.

Vysokou hodnotu má Gini koeficient v zemích Latinské Ameriky (např. Argentina 0,46 a Brazílie 0,51), v afrických zemích (např. JAR 0,70). Poměrně vysoká příjmová nerovnost oproti evropským zemím je i v Číně (0,41) a Indii (0,38).

Vysoké příjmové rozdíly = růst chudoby

Pro měření chudoby se používá více ukazatelů, dle metodiky OECD se za chudého považují domácnosti s příjmem pod 50 % mediánu mzdy. Výpočet je poněkud složitější, neboť jiná je situace u dvoučlenné domácnosti a jiná u čtyřčlenné domácnosti, neboť u čtyřčlenné domácnosti se šetří výdaje související s bydlením. V zemích s vyššími příjmovými nerovnostmi je i více lidí postiženo chudobou.

 

Z členských zemí OECD se míra chudoby pohybuje od 5,8 % (v Česku) po 21 % (v Izraeli). Zeměmi s nízkou mírou chudoby (do 7,5 %) ještě jsou Dánsko, Island, Maďarsko, Lucembursko, Finsko, Nizozemí a Norko. Vyšší než 15% míra chudoby je ještě ve Španělsku, Japonsku, USA, Chile, Turecku, Mexiku.

Příjmové rozdíly v zemích OECD

Země

Gini index

Země

Gini index

Island

0,24

Irsko

0,31

Slovinsko

0,25

Korea

0,31

Norsko

0,25

Nový Zéland

0,32

Dánsko

0,25

Itálie

0,32

Česko

0,26

Estonsko

0,32

Finsko

0,26

Kanada

0,32

Slovensko

0,26

Austrálie

0,33

Belgie

0,26

Japonsko

0,34

Rakousko

0,27

Řecko

0,34

Švédsko

0,27

Španělsko

0,34

Lucembursko

0,27

Velká Británie

0,34

Maďarsko

0,27

Portugalsko

0,34

Německo

0,29

Izrael

0,38

Nizozemí

0,29

USA

0,38

Švýcarsko

0,30

Turecko

0,41

Francie

0,30

Mexiko

0,47

Polsko

0,31

Chile

0,50

Prameny: Society at a Glance 2014

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ