Kolik je možné srazit exekučně ze mzdy v roce 2014?

14.04.2014 | , Finance.cz
DANĚ


V letošním roce musí zůstat dlužníkům při srážkách ze mzdy více než v roce 2013, neboť se zvýšily normativní náklady na bydlení. Jak se liší srážky ze mzdy v závislosti na rodinné situaci?

Věřitelé si rok od roku své pohledávky lépe hlídají. K případné exekuci přistupují rychleji. Zjistit zaměstnavatele dlužníka je pro věřitele snadné, srážkám ze mzdy se následně zaměstnanec nemůže vyhnout, neboť mzdová účetní musí provést srážky ze mzdy v souladu se zákonem.

Občané mající finanční problémy by tedy měli přistupovat ke svým závazkům zodpovědně, jakmile totiž dojde ke srážkám ze mzdy, tak se původní dluh citelně prodraží. Exekuční náklady nejsou nikterak nízké.

Aktivním přístupem v případě finančních problémů a nemožnosti splácet závazky se dá předejít srážkám ze mzdy, dohoda s věřiteli (např. snížení měsíční splátky a prodloužení období splácení, konsolidace úvěrů) je vždy výhodnější než exekuční vymáhání dlužné částky.

Nezabavitelné minimum v roce 2014

Výpočet srážek ze mzdy je poměrně složitý, a to i např. z důvodu dílčího zaokrouhlování a dopočtů nedělitelných třetin. Výsledný popis v článku je tedy uživatelsky zjednodušen a v přiložené tabulce máme uvedeny srážky ze mzdy u jednotlivých mezd u bezdětného zaměstnance a zaměstnance se dvěma dětmi. Dlužníkovi musí při srážkách ze mzdy vždy zůstat nezabavitelné minimum. Výše nezabavitelného minima se přitom odvíjí od životního minima a normativních nákladů na bydlení. Rodinná situace tedy ovlivňuje částku, jaká musí při srážkách ze mzdy dlužníkovi zůstat. Životní minimum činí v roce 2014 částku 3 410 Kč (stejně jako v roce 2013). Normativní náklady na bydlení se pro rok 2014 zvýšily na 5 873 Kč (v roce 2013 činily 5 687 Kč). Součet životního minima a normativních nákladů na bydlení dosahuje 9 283 Kč (3 410 Kč + 5 873 Kč).

Nezabavitelné minimum na dlužníka činí dvě třetiny z částky 9 283 Kč. Pro rok 2014 tedy činí nezabavitelná částka 6 188,67 Kč (dvě třetiny z 9 283 Kč, výsledná částka se zaokrouhluje na celé haléře nahoru). V roce 2013 bylo nezabavitelné minimum 6 064,67 Kč.

Nezabavitelné minimum na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné činí čtvrtinu z částky 6 188,67 Kč. Pro letošní rok je tedy nezabavitelné minimum 1 547,17 Kč (čtvrtina z 6 188,67 Kč, zaokrouhleno na celé haléře nahoru).

Co dlužníkovi z výplaty zůstane?

V přiložené tabulce máme tedy uvedeny částky, které musí dlužníkovi při srážkách zůstat. Jejich výše se liší dle rodinné situace dlužníka. Ženatému zaměstnanci se dvěma dětmi, tak musí zůstat 10 831 Kč (v loňském roce 10 614 Kč).

Výpočet: 6 188,67 Kč + 3 x (1 547,17 Kč), výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Text

Částka

Nezabavitelné minimum

6 188,67 Kč

Na manželku

1 547,17 Kč

Na každé vyživované dítě

1 547,17 Kč

 

Vypočtená nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy. Rozdíl nad částku 9 283 Kč se sráží bez omezení. Protože částka 9 283 Kč není dělitelná třemi, tak je výpočet trošku složitější, dochází k zaokrouhlení a případná koruna rozdílu jde ve prospěch dlužníka.

Třetina částky do 9 283 Kč je určena na úhradu pohledávky, druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky (u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi) a třetí třetina zůstane vždy dlužníkovi, včetně korunového zaokrouhlování.

Přednostními pohledávkami jsou např. výživné, dluh na dani, sociálním a zdravotním pojištění, náhrada škody ublížením na zdraví. Při více srážkách má vždy přednost výživné.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novotný má hrubou měsíční mzdu 25 128 Kč (průměrná měsíční mzda za rok 2013). Pan Novotný je svobodný a bezdětný. Na pana Novotného byla uvalena exekuce srážkou ze mzdy pro dlužnou nepřednostní pohledávku 180 000 Kč. Jaká částka bude zaměstnanci panu Novotnému exekučně sražena a jakou částku obdrží na svůj bankovní účet?

Exekuce se provádí z čisté mzdy, proto je nejdříve nutné vypočítat u pana Novotného jeho čistou mzdu. Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci 4,5 % na zdravotním pojištění, 6,5 % na sociálním pojištění a dále zálohu na daň z příjmu fyzických osob (15 % ze superhrubé mzdy, odečte se sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč).

Text

Částka

Hrubá mzda pana Novotného

25 128 Kč

Zdravotní pojištění

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

1 131 Kč

(25 128 x 4,5 %)

Sociální pojištění

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

1 634 Kč

(25 128 x 6,5 %)

"Superhrubá mzda"

(zaokrouhleno na celá sta nahoru)

33 700 Kč

(25 128 x 1,34)

Daň z příjmu fyzických osob

2 985 Kč

(33 700 x 15 %) - 2 070)

Čistá mzda

19 378 Kč

(25 128 - 1 131 - 1 634 - 2 985)

Nezabavitelné minimum

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

6 189 Kč

 

Čistá mzda po odečtení nezabavitelného minima

13 189 Kč

(19 378 - 6 189)

Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy

9 283 Kč

Třetina plně zabavitelného zbytku mzdy

(zaokrouhleno dolů)

3 094 Kč

(9 283 Kč: 3)

Srážka ze mzdy pro dluh u banky

7 000 Kč

(13 189 - 9 283 + 3 094)

Částka, kterou obdrží pan Novotný na účet

12 378 Kč

(19 378 Kč - 7 000 Kč)

vlastní výpočet autora

Panu Novotnému bude exekučně sraženo z jeho mzdy 7 000 Kč a na účet pan Novotný obdrží 12 378 Kč. V případě, že by pan Novotný vyživoval tři osoby, potom by srážka činila 2 849 Kč a na bankovní účet by pan Novotný obdržel 16 529 Kč.

Výše měsíčních srážek dle příjmu

V přiložené tabulce máme pro názornost uvedeny srážky ze mzdy (při pro nepřednostní pohledávku) u svobodného a bezdětného zaměstnanec a u zaměstnance se dvěma dětmi u hrubé mzdy. Vždy je uvedena hrubá mzda, při výpočtu bylo tedy nejdříve nutné hrubou mzdu přepočítat na čistou mzdu a teprve následně provést srážky ze mzdy.

Měsíční hrubá mzda

Měsíční srážka ze mzdy u zaměstnance

svobodný a bezdětný

ženatý a dvě děti

10 000 Kč

904 Kč

101 Kč

15 000 Kč

2 072 Kč

1 269 Kč

20 000 Kč

3 472 Kč

2 418 Kč

25 000 Kč

6 917 Kč

4 509 Kč

30 000 Kč

10 362 Kč

7 954 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ