Škoda způsobená informací nebo radou dle nového občanského zákoníku

18.04.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Zvláštní ustanovení o náhradě škody v novém občanském zákoníku stanovují povinnost k náhradě škody způsobenou informací nebo radou. Jedná se v odborné i laické veřejnosti o velmi diskutované ustanovení, o jehož dopadech se prozatím spekuluje, avšak konečné slovo v dané problematice bude mít rozhodovací praxe soudů.

Škoda způsobená informací nebo radou se vztahuje zejména na povolání poskytující rady a informace za odměnu, tedy advokáty, finanční poradce, konzultanty, ale i lékárníky, automechaniky, stavební techniky a na mnoho dalších povolání. Ustanovení nového občanského zákoníku stanovuje velmi přísnou odpovědnost v případě, že rada, či informace je škodlivá, neúplná nebo nesprávná.

Neprofesionální rada může přijít draho

Nový občanský zákoník zakotvuje, že kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě. Výchozím znakem pro naplnění povinnosti k náhradě škody za způsobenou radu nebo informaci je prezentování se jako profesionál v dané oblasti, a to poskytnutím neúplné nebo nesprávné informace, či škodlivou radou, přičemž byla poskytnuta za odměnu. Poskytovatelé služeb budou muset klást znatelný důraz na informační požadavek ze strany klienta, kdy lze očekávat nárůst smluvní dokumentace, která bude stanovovat a potvrzovat přesný požadavek klienta.

Povinnost k náhradě škody

Uvedené ustanovení nového občanského zákoníku cílí zejména na nepoctivé poskytovatele finančních nebo jiných služeb, kteří poskytují škodlivé rady nebo neúplné a nesprávné informace klientům, a to za odměnu. Poškozený klient si však musí uvědomit, že v případném sporu je nositelem důkazního břemene, a proto k uplatnění nároku na odškodnění bude nutné zajistit dostatek podkladů o škodlivé radě nebo neúplné a nesprávné informaci.

Nový občanský zákoník se tímto ustanovením pokouší zamezit dnes běžným nešvarům neodborně poskytovanému poradenství, které vede k majetkovým ztrátám u mnoha klientů. Jakým směrem se však bude dané ustanovení nového občanského zákoníku vyvíjet v konečném důsledku, není jisté a pomyslné mantinely budou nastaveny až po několika letech rozhodovací praxí soudů.

Rizika soudního sporu

Poškozený klient, jenž se rozhodne uplatňovat nároky náhrady škody za způsobenou radu nebo informaci, by měl svůj případ konzultovat s dobrým právníkem pro určení šancí na úspěch. Spory o náhradu škody patří k složitým právním disciplínám, kdy nové ustanovení o povinnosti k náhradě škody bude pro soudy výzvou k určení limitů pro jeho aplikování. Celkově lze hodnotit zakotvení tohoto ustanovení za pozitivní signál a snahu o zamezení častého nešvaru.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát