Zdanění cigaret v Česku a EU pod lupou

07.05.2014 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku, stejně jako ostatních zemích EU, stoupá zdanění cigaret. Evropským trendem je zvyšování spotřební daně. Kolik se platí na spotřební dani a DPH u cigaret v roce 2014 v Česku v porovnání s evropskými zeměmi?

Spotřební daň a DPH ovlivňuje výrazným způsobem konečnou cenu cigaret. Zvyšování nepřímých daní se automaticky promítá do konečné ceny krabičky cigaret. Sazba spotřební daně u cigaret v Česku je uvedena v § 104 zákona o spotřebních daních. Pro rok 2014 oproti loňskému roku došlo ke zvýšení spotřební daně u cigaret. Přesto nadále patří Česko mezi členské země EU s podprůměrnou výši spotřební daně u krabičky cigaret.

Spotřební daň v roce 2014

V Česku se spotřební daň z krabičky cigaret se počítá jako součet:

  • Součinu procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem. Procentní část daně je 27 %.
  • Součinu pevné části sazby daně a počtu kusů. Pevná část daně je v letošním roce 1,19 Kč za kus.


Základem pro výpočet procentní části spotřební daně u cigaret je cena pro konečného zákazníka a základem daně pro pevnou část spotřební daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech. Vždy však musí být zaplacena alespoň minimální spotřební daň, která činí v letošním roce 2,25 Kč za kus, u standardní krabičky cigaret tedy 45 Kč (2,25 Kč x 20 ks).

Praktické příklady

a) výpočet zdanění při ceně krabičky cigaret 72 Kč

Na zjednodušeném příkladu si vypočítáme spotřební daň, DPH a celkové zdanění u krabičky cigaret za 72 Kč v letošním roce. Minimální spotřební daň je vyšší než vypočtená spotřební daň dle vzorce, tak se použije minimální spotřební daň.

Text

Rok 2014

Cena krabičky cigaret

72 Kč

Součin procentní části daně

19,44 Kč (27 % z 72 Kč)

Součin pevné sazby daně

23,80 Kč (1,19 Kč x 20 ks)

Součet procentní a pevné části  

43,24 Kč (19,44 Kč + 23,80 Kč)

Minimální spotřební daň

45 Kč (2,25 Kč x 20 ks)

DPH

12,50 Kč (72 Kč: 121 x 21)

Zdanění celkem

57,50 Kč (45 Kč + 12,50 Kč)

Zdanění v % z konečné ceny

79,9 % (57,50 Kč: 72 Kč)

vlastní výpočet autora

b) výpočet zdanění při ceně krabičky cigaret 85 Kč

V případě, že cena krabičky stojí 85 Kč, tak je vypočtená spotřební daň vyšší než minimální spotřební daň 45 Kč, a proto se použije vypočtená spotřební daň dle vzorce.

Text

Rok 2014

Cena krabičky cigaret

85 Kč

Součin procentní části daně

22,95 Kč (27 % z 85 Kč)

Součin pevné sazby daně

23,80 Kč (1,19 Kč x 20 ks)

Součet procentní a pevné části  

46,75 Kč (22,95 Kč + 23,80 Kč)

Minimální spotřební daň

45 Kč (2,25 Kč x 20 ks)

DPH

12,50 Kč (72 Kč: 121 x 21)

Zdanění celkem

59,25 Kč (46,75 Kč + 12,50 Kč)

Zdanění v % z konečné ceny

69,7 % (59,25 Kč: 85 Kč)

vlastní výpočet autora

Jak jsme si názorně vypočítali na praktickém příkladu, tak celkové zdanění (v procentním vyjádření) je vyšší u levnějších cigaret než u dražších cigaret.

Nejvyšší zdanění cigaret je ve Velké Británii

Spotřební daň u cigaret se v členských zemích EU liší, stejně tak základní sazba DPH, které cigarety ve všech členských zemích EU podléhají. Celkové zdanění však v řadě zemí dosahuje čtyři pětiny konečné ceny. Nejvyšší celkové zdanění u průměrné krabičky cigaret je ve Velké Británii (87,3 % konečné ceny), nejnižší v Lucembursku (69,3 %).

Nejvyšší celkové zdanění cigaret je tedy ve Velké Británii (87,3 %), Řecku (85,8 %), Polsko (85,0 %), Nizozemí (83,9 %), Estonsku (83,7 %), Belgii (83,1 %), Finsku (82,8 %), Irsku (81,6 %), Lotyšsku (81,5 %), Francii (81,4 %).

Celkové zdanění je nejnižší v Lucembursku (69,3 %), Německu (76,1 %), Chorvatsku (76,2 %), Česku (76,6 %), Kypru (76,9 %), Litvě (78,4 %).

Nejvíce kouří Řekové

Dle statistiky OECD "Health at a Glance 2013" kouří nejvíce Řekové (32 % z dospělých občanů kouří denně). Následuje Chile (29,8 %), Irsko (29 %), Maďarsko (26,5 %), Estonsko (26,2 %), Česko (24,6 %), Španělsko (23,9 %), Polsko (23,8 %). Nejméně občanů kouří ve Švédsku (13,1 %), Islandu (14,3 %), USA (14,8 %), Austrálii (15,1 %), Kanadě (15,7 %), Novém Zélandu (16,5 %), Lucembursku (17,0 %), Norsku (17,0 %) a Finsku (17,8 %).

Vyšší zdanění cigaret oblibu kouření příliš neomezuje. Ve vyspělých mimoevropských zemích (USA, Kanadě nebo Austrálii) kouří méně občanů než v evropských zemích, přestože dostupnost cigaret (v poměru s dosahovanými příjmy) není vyšší než v Evropě. K omezení kouření vede především propagace zdravého životního stylu, což se v Evropě výborně daří např. v zemích Skandinávie.

Pramen: European Commission, Excise Duty Tables, Part III. Manufactured Tobacco, January 2014Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát