Deset různých příjmů v důchodu a zdravotní pojištění

09.05.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Placení zdravotního pojištění je v Česku povinné. Za důchodce platí zdravotní pojištění stát. Každoročně však stoupá počet občanů mající i v důchodovém věku příjmy, ať už z aktivní práce nebo pasivní z pronájmu nebo investic. Kdy se z příjmů v důchodu platí zdravotní pojištění a kdy nikoliv? Podívejme se na deset častých případů.

Závislá práce

V důchodovém věku nejsou žádná omezení týkající se práce. Po dosažení řádného důchodového věku nejsou žádné limity pro příjem. Je možné pracovat na pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnaní penzisté odvádí ze své hrubé mzdy zdravotní pojištění stejně jako všichni ostatní zaměstnanci.

Praktický příklad

Důchodce pan Zelený má hrubou mzdu 19 500 Kč. Z jeho hrubé mzdy je mu sraženo na zdravotním pojištění 878 Kč (4,5 % x 19 500 Kč), dalších 4 875 Kč (25 % x 19 500 Kč) na zdravotním pojištění za pana Zeleného zaplatí jeho zaměstnavatel.

Příjem ze samostatné výdělečné činnosti

Při pobírání řádného starobního důchodu nejsou žádná omezení pro výši příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. V důchodovém věku je možné mít libovolný příjem z podnikání a pobírat současně důchod. Důchodci platí zdravotní pojištění dle skutečného dosaženého zisku, není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ.

Praktický příklad

Penzista pan Černý dosáhne za rok 2014 zisku (příjem - výdaj) 63 450 Kč. Zdravotní pojištění za celý rok 2014 činí 4 283 Kč (64 450 Kč x 50 % x 13,5 %). Během roku platil pan Černý zálohy na zdravotním pojištění (nemusel dodržet minimální zálohy), zaplacené zálohy se odečtou od vyčísleného zdravotního pojištění a případný nedoplatek se uhradí do 8 dní od odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014" u příslušné zdravotní pojišťovny.

Pronájem

Každoročně stoupá počet důchodců, kteří si v důchodu přilepšují pronájmem bytu. Z příjmu z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu důchodci zdravotní pojištění neplatí. Z pronájmu se platí pouze daň z příjmu fyzických osob.

Práce na dohodu o provedení práce

Oblíbenou formou přivýdělku v důchodovém věku je práce na dohodu o provedení práce. Ze sjednané dohody o provedení práce se do limitu neplatí povinné pojistné, což je výhodné. Nepřesáhne-li měsíční odměna 10 000 Kč, tak se zdravotní pojištění neplatí (zaměstnanec ani zaměstnavatel).

Přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti

Z dohody o pracovní činnosti se rovněž zdravotní pojištění neplatí, ale pouze do měsíční odměny 2 500 Kč.

Čerpání předdůchodu

Někteří občané, kteří ztratí v předdůchodovém věku práci, využívají výhod čerpání předdůchodu. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (posuzuje se důchodový věk muže daného roku narození), předdůchod musí být čerpán nejméně dva roky. Během předdůchodu jsou vypláceny naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření (III. pilíři). Předdůchod tedy nevyplácí stát, ale čerpají se vlastní naspořené peníze. Jednou z výhod čerpání předdůchodu, že ze předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Přestože tedy předdůchodce ještě neodešel do starobního důchodu (např. předčasného), tak je zdravotní pojištění placené státem. Vždy je však nutné do 8 dní oznámit příslušné zdravotní pojišťovně odchod do předdůchodu. Jestliže však má předdůchodce příjmy z práce nebo samostatné výdělečné činnosti, tak se z těchto příjmů zdravotní pojištění platí. Být výdělečně činný v předdůchodu je možné.

Příjmy z cenných papírů

Pravidelně v Česku investuje rok od roku více občanů, i v důchodovém věku. Z příjmů z prodeje cenných papírů se zdravotní pojištění neplatí. Pro placení zdravotního pojištění neplatí žádný časový test jako je tomu u daně z příjmu fyzických osob.

Honoráře do 10 tisíc Kč

Důchodci mají vyřešen svůj pojistný vztah vůči své zdravotní pojišťovně. V registru zdravotní pojišťovny jsou vedeni jako osoby, za které je plátcem pojistného stát. V případě, že si v důchodu přilepšují formou autorských honorářů, potom se v roce 2014 neplatí z honoráře do 10 tisíc Kč měsíčně od jednoho plátce zdravotní pojištění.

Příležitostné příjmy

Někteří penzisté mají během roku příležitostné příjmy (např. ze zemědělské činnosti), jedná se o příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu. Z příležitostných příjmů se zdravotní pojištění neplatí. Vždy je však nutné dodržet zákonné ustanovení a příležitostná činnost nesmí být ani závislou činnosti (zaměstnáním) ani samostatnou výdělečnou činností.

Dědictví zdravotního pojištění

V praxi dochází k situaci, že je nutné současně s dědictvím uhradit zdravotní pojištění po zemřelém, který měl dluhy u zdravotní pojišťovny. Dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění se vymáhá včetně dlužného penále po dědicích. Dlužné pojistné jsou dědici povinni uhradit, je možné však uhradit dlužné pojistné formou splátkového kalendáře. Na dlužné penále je možné si písemně požádat o prominutí, žádostí se bude zdravotní pojišťovna zabývat až po uhrazení dlužného pojistného. Při uhrazení veškerého dlužného pojistného je u dlužného penále po zemřelém velká naděje na jeho prominutí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ