Z jakého příjmu se platí maximální daň?

13.05.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Z důvodu uplatnění měsíční slevy na poplatníka neplatí zaměstnanci do měsíční hrubé mzdy 10 290 Kč daň z příjmu fyzických osob. Ve většině vyspělých zemích světa je zavedeno progresivní zdanění, mnohdy však horní sazba daně platí až pro příjmy nad 10násobek průměrné mzdy.

Bezdětní zaměstnanci do měsíční hrubé mzdy 10 290 Kč neplatí v Česku nic na dani z příjmu fyzických osob. Z každé další stokoruny navíc potom platí na dani z příjmu fyzických osob 20 Kč. Jak je to možné?

  • Daň z příjmu fyzických osob se v Česku vypočítává ze "superhubé mzdy", nikoliv z hrubé mzdy. Superhrubá mzda je součet hrubé mzdy zaměstnance a povinných odvodů zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance (v souhrnu 34 %).
  • Přestože je v Česku zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob (nezohledňuje 7% solidární příspěvek), tak je od hrubé mzdy nad 10 290 Kč efektivní sazba daně v Česku 20,1 %.

Při nízkých příjmech se daň z příjmu ve světě neplatí

Ve všech členských zemích OECD občané s nízkým podprůměrným příjmem neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob. V některých zemích je zavedena nulová sazba daně z příjmu, v jiných se neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob z důvodu existence nezdanitelné položky na poplatníka nebo slevy na dani z příjmu. V Česku se neplatí daň z příjmu fyzických osob do mzdy ve výši 41 % průměrné mzdy (viz. výpočet v tabulce), což je jeden z nejvyšších limitů v rámci zemí OECD. Vyšší limit (nad 30 % průměrné mzdy), kdy se neplatí daň z příjmu fyzických osob je v Chile, Řecku, Izraeli, Slovensku, Česku, Islandu, Finsku a Slovinsku. Naopak nízký limit je Koreji, Japonsku, Polsku, Dánsku, USA a Nizozemí (do 15 %).

Praktický výpočet

V přiložené tabulce máme vypočítánu daň z příjmu fyzických osob u pana Zeleného, který má hrubou měsíční mzdu 10 290 Kč a pana Černého, který má hrubou měsíční mzdu 11 290 Kč. Pan Zelený nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, pan Černý 210 Kč. Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob z každé tisícikoruny nad 10 290 Kč činí 20,1 % (1,34 x 15 %).

Text Pan Zelený Pan Černý

Hrubá mzda

10 290 Kč

11 290 Kč

"Superhrubá mzda"

(hrubá mzda x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

13 800 Kč

15 200 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

("superhrubá mzda" x 15 %)

2 070 Kč

2 280 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

2 070 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(vypočtená daň - sleva na dani)

0 Kč

210 Kč

vlastní výpočet autora

Průměrná mzda v Česku za rok 2013 dosahovala 25 128 Kč, maximální daňové sazbě (20,1 %) v Česku tak podléhají již příjmy nad 41 % (10 290 Kč: 25 128 Kč) průměrné mzdy. Důvodem je samozřejmě existence rovné 15% sazby daně (nezohledňujeme 7% solidární příspěvek). Z členských zemí OECD je nižší úroveň pro maximální sazbu daně pouze v Maďarsku a Estonsku (0,2násobek průměrné mzdy).

Nastavení progresivního zdanění se liší

Mimo Maďarska, Estonska a Česka (nezohledňujeme solidární příspěvek), kde je zavedena rovná sazba daně z příjmu, je v ostatních členských zemích OECD stanoveno progresivní zdanění. Občané s nadstandardními příjmy tedy zaplatí ve vyspělých zemích efektivně více na dani z příjmu fyzických osob, neboť s rostoucím příjmem stoupá i daňová sazba. Významně se však mezi jednotlivými zeměmi liší nastavení daňových pásem.

  • V Portugalsku platí horní sazba daně z příjmu fyzických osob až pro příjmy nad 16,2násobek průměrné mzdy. Dalšími zeměmi, kde horní sazba daně z příjmu platí až pro velmi nadstandardní příjmy, je Francie (15,1násobek), Chile (12,8násobek), Španělsko (11,7násobek), Kanada (10,6násobek), Itálie (10,1násobek), Korea (8,6násobek) a USA (8,5násobek).
  • Naproti tomu v Irsku a Belgii platí horní sazba daně z příjmu fyzických osob již pro příjmy ve výši 1,0násobku průměrné mzdy, Dánsku a Nizozemí 1,2násobku a Novém Zélandu 1,3násobku.

Kde je centrální sazba daně nejvyšší?

Z členských zemí OECD je centrální sazba daně z příjmu fyzických osob nejvyšší v Chile a Japonsku (40 %), Irsku (41 %), Itálii (43 %), Řecku, Francii, Velké Británii, Německu (45 %), Portugalsku (48 %), Izraeli, Austrálii, Slovinsku, Rakousku a Belgii (50 %), Nizozemí (52 %).


Pramen: OECD, Tax database, Taxation of Wage Income (2013), Table I.7. and Table I.1.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ