Platíme vysoké nebo nízké daně?

21.05.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Rozdíly v daňových sazbách u základních daní (daní z příjmů, pojistného a DPH) se ve vyspělých členských zemích OECD citelně liší. Nejnižší daňové sazby jsou v Chile, nejvyšší v Belgii. Jak si stojí Česko? Podívejme se na "souhrnnou daňovou sazbu" za rok 2013.

V přiložené tabulce na konci článku máme uvedenu "souhrnnou daňovou sazbu" v členských zemích OECD za rok 2013. Konečnou daňovou sazbu ovlivňují nejvýznamnější daně - daň z příjmu fyzických osob, povinné pojistné placené zaměstnancem (sociální + zdravotní pojištění), povinné pojistné placené zaměstnavatelem (sociální + zdravotní pojištění), DPH a daň z příjmu právnických osob.

Souhrnná daňová sazba za rok 2013 je o desítky procentních bodů vyšší v evropských zemích než v mimoevropských zemích. Nejvyšší rozdíly jsou u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a u DPH.

Především povinné pojistné je v Evropě vyšší, důvodem je propracovanější sociální politika a zajištění občanů v případě nemoci, penze nebo nezaměstnanosti.

Souhrnná daňová sazba v Česku za rok 2013

Za rok 2013 měla souhrnná daňová sazba v Česku hodnotu 96,9 % (11,9 % + 11,0 % + 34,0 % + 21,0 % + 19,0 %), jedná se o součet daňových sazeb u hlavních daní. Souhrnná daňová sazba v Česku za rok 2013 je v rámci zemí OECD 13. nejvyšší (z 34 členských zemí OECD).

Daň z příjmu fyzických osob (11,9 %)

Ve všech členských zemích OECD je daňová sazba u daně z příjmu fyzických osob vypočítána u svobodného a bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu. Za rok 2013 činila v Česku průměrná mzda 25 128 Kč. Počítáme tedy s efektivní daňovou sazbou u průměrné mzdy, což je nejpřesnější, neboť zohledňuje uplatnění daňové slevy na poplatníka. Ve většině zemí OECD je zavedeno progresivní zdanění, proto by porovnání pouze dle daňových sazeb stanovených zákonem nebylo přesné. V některých členských zemích OECD se odvádí daň z příjmu fyzických osob na centrální i místní úrovni, při výpočtu zohledňujeme ve všech zemích kombinovanou sazbu daně z příjmu fyzických osob.

Výpočet efektivního zdanění v Česku u průměrné mzdy za rok 2013

Text

Částka

Průměrná hrubá mzda

25 128 Kč

Superhrubá mzda

(zaokrouhleno na sta nahoru)

33 700 Kč (25 128 Kč x 1,34)

Daň z příjmu

5 055 Kč (33 700 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu

2 985 Kč

Efektivní sazba daně

11,9 % (2 985 Kč: 25 128 Kč)

vlastní výpočet autora

Pojistné placené zaměstnancem (11 %)

Na povinném pojistném odvádí zaměstnanec v souhrnu 11 % ze své hrubé mzdy. Na zdravotním pojištění 4,5 % a na sociálním pojištění 6,5 %.

Pojistné placené zaměstnavatelem (34 %)

Zaměstnavatel odvádí za svého zaměstnance na povinném pojistném v souhrnu 34 %, z toho 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

DPH (21 %)

V roce 2013 činila základní sazba DPH 21 %, při výpočtu souhrnné daňové sazby porovnáváme ve všech členských zemích OECD pouze základní sazbu DPH.

Daň z příjmu právnických osob (19 %)

V Česku odvádí firmy na dani z příjmu fyzických osob 19 %. V některých zemích se odvádí centrální sazba daně i místní sazba daně. Započítává se kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob, která zohledňuje odvody na dani na centrální i místní úrovni.

Jak se liší souhrnná daňová sazba ve světě?

Ve všech členských zemích OECD je v přiložené tabulce vypočtená souhrnná daňová sazba stejným způsobem jako v Česku, všechny daňové sazby jsou dle roku 2013. Výpočet efektivní daňové sazby u daně z příjmu fyzických osob byl proveden u průměrné měsíční mzdy za rok 2013.

Nejnižší souhrnná daňová sazba za rok 2013 je v Chile (46,0 %), Švýcarsku (52,5 %), Koreji (57,8 %), Novém Zélandu (59,9 %), Izraeli (63,7 %). Nejvyšší souhrnná daňová sazba je v Belgii (127,5 %), Francii (122,6 %), Itálii (111,6 %), Maďarsku (109 %) a Rakousku (108,4 %).

Souhrnná daňová sazba v zemích OECD (rok 2013)

Země

Souhrnná daňová sazba

Chile

46,0

Švýcarsko

52,5

Korea

57,8

Nový Zéland

59,9

Izrael

63,7

Irsko

65,0

Kanada

65,9

Mexiko

67,5

Austrálie

69,0

USA

73,5

Velká Británie

77,9

Japonsko

78,3

Island

81,5

Turecko

83,0

Polsko

83,5

Lucembursko

85,8

Slovinsko

86,2

Nizozemí

86,3

Dánsko

88,6

Estonsko

94,5

Norsko

95,2

Česko

96,8

Slovensko

97,0

Finsko

101,5

Řecko

102,0

Švédsko

103,4

Španělsko

103,8

Portugalsko

105,4

Německo

108,0

Rakousko

108,4

Maďarsko

109,0

Itálie

111,6

Francie

122,6

Belgie

127,5

Pramen: jednotlivé daňové sazby převzaty z daňové databáze OECD, OECD: Tax DatabasePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ