Platba daně z nemovitých věcí v otázkách a odpovědích

27.05.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Nevíte si rady se zaplacením daně z nemovitých věcí? Následující článek vám odpoví na nejčastější dotazy týkající se této oblasti.

Termín splatnosti daně, sankce

1) Na finančním úřadě jsem se informoval, že splatnost daně z nemovitých věcí za rok 2014 je 2. června 2014. Zákon o dani z nemovitých věcí ale v § 15 stanoví termín 31. května. Došlo k nějaké změně, která mi unikla?

Termín splatnosti daně dle zákona o dani z nemovitých věcí 31. května připadá letos na sobotu. Z tohoto důvodu je tak datum splatnosti daně posunut na první následující pracovní den, tj. pondělí 2. června 2014.

2) Výše mé daně z nemovitých věcí činí 820,- Kč. Jaká sankce mi hrozí, pokud daň vůbec nezaplatím?

Pokud neuhradíte splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, bude Vám finančním úřadem vyměřen úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti (tj. 9. června 2014) až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení činí 14,05 % ročně a uplatní se nejdéle za pět let prodlení.

Výše splatné daně

1) Nevím, jakou výši daně z nemovitých věcí mám zaplatit. Daňové přiznání jsem dodával již dávno.

Nejjednodušší způsob, jak se výši splatné daně z nemovitých věcí dozvědět je složenkou, která Vám byla/bude doručena Finanční správou České republiky. V případě, že poplatník složenku neobdržel, může se s dotazem obrátit na místně příslušný finanční úřad.

2) Všem mým kamarádům již složenka k zaplacení daně z nemovitých věcí za rok 2014 již byla doručena, já ale stále vyčkávám. Bude mi ještě zaslána?

Složenky jsou doručovány plošně v rámci celého území České republiky. Dle vyjádření Finanční správy budou veškeré složenky s informací o výši splatné daně doručeny do 25. 5. 2014.

3) Výše daně z nemovitých věcí za rok 2014 za všechny nemovitosti, které vlastním, činí 4.500,- Kč. Jsem ve finanční tísni a nyní nemám na to, abych daň zaplatil. Můžu daň zaplatit ve více splátkách?

Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše roční daň z nemovitých věcí nepřesahuje částku 5.000,- Kč, je splatná najednou, a to do 2. června 2014. Z vážných důvodů uvedených v ustanovení § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád lze správce daně požádat o posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.

Místně příslušný finanční úřad

1) Jakému finančnímu úřadu mám daň zaplatit?

Daň z nemovitých věcí se platí místně příslušnému finančnímu úřadu, tzn. úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se předmětná nemovitá věc nachází.

2) Vlastním více nemovitých věcí v různých krajích České republiky. Můžu daň za všechny nemovité věci zaplatit jednomu finančnímu úřadu?

Ve Vašem konkrétním případě není platba za všechny nemovité věci jednomu finančnímu úřadu možná. Částky, vztahující se k jednotlivým nemovitým věcem v jednom kraji je nutné u každého místně příslušného finančního úřadu zaplatit samostatně.

Platba daně

1) Jakým způsobem můžu daň zaplatit?

Daň z nemovitých věcí lze zaplatit v hotovosti nebo bankovním převodem. Pro platbu v hotovosti je možné využít složenky, která byla poplatníkovi doručena a zaplatit ji na kterékoli pobočce pošty. Dále je daň možné v hotovosti uhradit přímo na pokladně na územních pracovištích finančního úřadu, a to v úředních hodinách jednotlivých územních pracovišť.

2) Jsem dlouhodobě v zahraničí, jak mám daň zaplatit?

Ze zahraničí lze daň zaplatit pouze bezhotovostním bankovním převodem. Číslo bankovního účtu finančního úřadu je v takovém případě nutné uvést v mezinárodním formátu IBAN.

3) Jaká jsou čísla bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů, případně kde je lze najít?

Čísla bankovních účtů pro platbu daně z nemovitých věcí jsou následující:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - 7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj - 7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - 7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj - 7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - 7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj - 7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj - 7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - 7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj - 7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina - 7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - 7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj - 7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - 7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj - 7755-47620661/0710

4) Jaký variabilní kód vyplnit při platbě daně?

Poplatníci, kteří mají přiděleno DIČ, uvedou jako variabilní symbol čísla za písmeny CZ. Fyzické osoby, které nemají uděleno DIČ, uvedou rodné číslo, právnické osoby IČ.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.