Blíží se mi důchodový věk, dostanu výpověď?

28.05.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří zaměstnanci v předdůchodovém věku mají zbytečné starosti, že dostanou od zaměstnavatele při dosažení důchodového věku výpověď. Není tomu tak. Důchodový věk není žádný výpovědní důvod. Pracovní poměr musí být ukončen standardním způsobem. Pracovat v důchodovém věku je možné.

Pracovat nebo podnikat po dosažení řádného důchodového věku je možné, zákonem nejsou stanoveny žádné limity pro výši výdělku, formě úvazku nebo typu pracovní smlouvy. Dosažení důchodového věku nepřináší žádná pracovní omezení. Zaměstnanci v důchodovém věku mohou standardně pracovat na základě smlouvy na dobu neurčitou.

  • Pouze z důvodu dosažení důchodového věku zaměstnance nemůže zaměstnavatel pracovní poměr jednostranně ukončit. Rozvázání pracovního poměru je nutné provést v souladu zákoníku práce.

Pobírání starobního důchodu a sleva na dani?

Občané, kteří odejdou během roku 2014 do starobního důchodu, přičemž budou nadále pracovat pro svého původního zaměstnavatele (nebo nového zaměstnavatele), nemusí mít strach, že budou mít vyšší zdanění z důvodu nemožnosti uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně.

  • Ze zákona nemohou uplatnit během roku 2014 základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně pouze důchodci, kteří pobírají starobní důchod k 1. lednu 2014.

Praktický příklad

Paní Černá odešla do řádného starobního důchodu 22. ledna 2014. Od srpna 2014 začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V daňovém přiznání za rok 2014 bude moci paní Černá uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. OSVČ uplatňují daňovou slevu ročně. Přestože paní Černá bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku 2014, tak uplatní základní slevu na poplatníka za rok 2014 v plném rozsahu. Sleva na poplatníka se nekrátí.

Nejlepší je ukončit pracovní poměr dohodou

Zaměstnanec, který hodlá při dosažení řádného důchodového věku odejít do starobního důchodu, by měl danou situaci včas se svým zaměstnavatelem projednat. Pracovní poměr musí být ukončen standardním způsobem, pouze dosažením důchodového věku pracovní poměr nekončí. Důchodový věk není výpovědní důvod. Ideálním řešením situace je ukončení pracovního poměru dohodou k požadovanému datu. S dohodou a všemi ustanoveními dohody musí samozřejmě souhlasit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Dohodu není možné uzavřít jednostranným způsobem. Jednostranně je možné ukončit pracovní poměr pouze výpovědí. Zaměstnavatel může podat výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Zaměstnanec může podat výpověď i bez udání důvodu.

Není-li dohoda možná, je nutné podat výpověď

V praxi může dojít k situaci, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne, že bude v práci nadále pokračovat. Původní myšlenka je, že bude zaměstnanec současně pobírat starobní důchod a mzdu od svého zaměstnavatele. Následně si však zaměstnanec svůj záměr rozmyslí a z rodinných důvodů chce ukončit pracovní poměr ke dni dosažení řádného důchodového věku. Zaměstnavatel však již počítal, že bude zaměstnanec nadále u něj pracovat, v současné době nemá náhradu a okamžitý odchod zaměstnance do důchodu by byl pro něj problém. Jestliže nedojde k nějaké dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (např. že bude zaměstnanec ještě alespoň některé dny do práce chodit zaučovat nového kolegu nebo bude na telefonu pro konzultace nebo rady po nějakou dobu) a nebude tedy pracovní poměr ukončen dohodou, potom bude muset zaměstnanec podat standardní výpověď. Zaměstnanci nemusí v písemné výpovědi, kterou doručí zaměstnavateli, uvádět žádný důvod. Při podání výpovědi běží standardní dvouměsíční lhůta, která začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi.

Proč je výhodné pobírat důchod a mzdu současně?

Někteří zaměstnanci nechtějí ještě do důchodu odejít, chtějí "pracovat na procenta". V takovém případě mají následně vyšší starobní důchod. Za každých 90 kalendářních dní se zvyšuje zápočet za dobu pojištění o 1,5 %. Jiní zaměstnanci raději odejdou do řádného důchodu při dosažení řádného důchodového věku a pobírají pak současně státní důchod a mzdu. V takovém případě získají finanční náskok.

Praktický příklad

Pan Zelený odejde do řádného důchodu, který má ve výši 11 500 Kč. Jeho kolega pan Modrý přesluhuje půl roku. Pan Modrý bude mít následně vyšší důchod než kdyby současně pobíral důchod a mzdu. Vyšší důchod však bude pozvolna smazávat finanční náskok a "přesluhování" je z finančního hlediska výhodnější až po několika letech (závisí na konkrétní situaci). Pan Zelený totiž za šest měsíců obdrží na důchodu 69 000 Kč (6 x 11 500 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY