Platební rozkaz: Kdy použít a jak se bránit

08.07.2014 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Platební rozkaz je jedním z druhů rozhodnutí soudu, které může věřiteli usnadnit vymožení jeho pohledávky. Kdy je vhodné jej využít a jaké jsou možnosti procesní obrany v případě, že jej obdržíte a nic nedlužíte?

Soudní spory mezi věřiteli a dlužníky o peněžitá plnění zahlcují soudy po celé naší republice. Téma dlužnických sporů je i neustále propíráno v médiích ve všech společenských rovinách. Ať jste již na straně věřitele nebo dlužníka, měli byste znát platební rozkaz a jeho specifika.

Co je platební rozkaz?

Platební rozkaz je druhem rozhodnutí soudu, na základě kterého lze požadovat zaplacení peněžitého plnění. Soud může i bez žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, avšak lze doporučit uvést žádost o jeho vydání v závěrečném návrhu žaloby. Platební rozkaz je vydán, vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.  V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. 

Platební rozkaz nelze vydat, není-li znám pobyt žalovaného nebo má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny. Nevydá-li soud platební rozkaz, nařídí jednání. Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.

Výhody pro věřitele a procesní obrana

Jakožto největší výhodu pro věřitele lze spatřovat ušetření časových nákladů, kdy platební rozkaz zkracuje soudní řízení, jelikož jej lze vydat i bez slyšení žalovaného dlužníka a nařízení ústního soudního jednání. Vzhledem ke zdlouhavosti soudních sporů v naší republice a jejich zahlcenosti může věřitel podstatně dříve vymoci svůj dluh. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Pravomocný platební rozkaz je tedy exekučním titulem.

Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor. Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání. Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne.

Rizika soudního sporu

Ať jste již věřitelem, kterému došla trpělivost s dlužníkem nebo žalovaným, který obdržel platební rozkaz, ačkoliv nic nedluží, je vhodné vyhledat právníka k zastoupení nebo alespoň ke konzultaci. Vydat se do soudní bitvy na vlastní pěst se nemusí vyplatit ve spleti paragrafů a lhůt.

Autor článku

Zbyněk Drobiš


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY