Znalost produktů a pojmů v pojišťovnictví v ČR je stále na nedostatečné úrovni

10.07.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


KOMENTÁŘ | V lednu letošního roku vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, který s sebou nese řadu změn upravující vztah mezi pojišťovnou a klientem. Je si ale běžný občan jist, co to pro něj znamená? Ví, na co si dát pozor, jak postupovat, případně se bránit a správně si vyložit jednotlivé termíny, které jsou ve smlouvách? Přiznejme si, že spíše budeme odpovídat NE.

Finanční gramotnost obyvatel České republiky je na poměrně nízké úrovni, což potvrzují číselné údaje z výzkumu, který uskutečnila Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS Market Research v prosinci 2012. Z ní vyplývá, že:

 • Ve výsledku testu gramotnosti uspělo na výbornou nebo chvalitebnou jen 20 % žen a 34 % mužů.
 • 11 % dotazovaných má v oblasti pojištění nedostatečné znalosti.
 • 50 % lidí ve věku do 30 let prokázalo dostatečné a nedostatečné znalosti.
 • Největší problémy mají lidé v chápání produktů životního pojištění, naopak nejsrozumitelnější je pro ně cestovní pojištění.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - srovnání 12 pojišťoven během 2 minut!

Je také na jednotlivých finančních a pojišťovacích institucích, aby si svého klienta „vychovaly“. U solidní instituce by systematické vzdělávání klientů a aktivní komunikace měly patřit k pilířům její činnosti.

V případě naší pojišťovny jsme i v souvislosti s novým občanským zákoníkem využili příležitosti přispět ke zvýšení povědomí veřejnosti o pojistných produktech. Důkladně jsme přepracovali veškerou předsmluvní i smluvní dokumentaci určenou klientovi a standardy pro korespondenční styk. Upravili jsme vše tak, aby klient snáze pochopil speciální terminologii. Zvětšili jsme písmo u jednotlivých prezentačních materiálů, i když to občas bohužel vedlo k nepříjemnému navýšení počtu stran. Nové jsou i texty k produktům na webových stránkách. Přepracovali jsme pojistné podmínky se zvýrazněným upozorněním na některé aspekty nebo důsledky, které jsou ze strany veřejnosti a klientů (klasifikovaných v novém OZ jako „slabší strana“ s větším nárokem na ochranu svých zájmů) někdy méně vnímány nebo přímo zanedbávány.

V přímém styku s klientem jsou naši pojišťovací zprostředkovatelé a finanční poradci vedeni k detailně propracovanému pohovoru o pojistných potřebách na straně jedné a přáních na straně druhé. Následně provedou podrobný zápis podepsaný oběma stranami. V současné době se tyto zpřísněné principy plošně uplatňují v praxi. Sbíráme první zkušenosti, zatím bez možnosti vyslovit závěry o prospěšnosti nebo zátěži zmíněných opatření.

Veškeré tyto kroky byly spojeny s enormním zatížením kapacit a také vysokými finančními výdaji. Pravdou však zůstává, že žádná regulace a žádné předpisy nemohou plně nahradit aktivní přístup obou stran – tedy jak pojišťovny, tak i zákazníků. Nebude-li klient sám o svých potřebách pojistného krytí uvažovat detailně a s perspektivou, nemůže pojišťovna správně a včas předložit přiléhavou nabídku se všemi nutnými aspekty.

Jako základní vodítko pro každého jsme připravili naše desatero správného sjednávání pojištění:

 1. Správně si nastavte pojistné částky pro vhodně zvolená rizika.
 2. Čtěte pojistné podmínky. Je jasné, že to není zrovna zábava, ale nutnost určitě. Zorientujte se i v terminologii. Nejjednodušší je požádat o vysvětlení svého poradce. Ale pojem, u něhož si nejste jisti, lze najít i v pojistných podmínkách nebo na webu pojišťovny nebo České asociace pojišťoven.
 3. Myslete na pojištění včas a neuzavírejte ho až v situaci, kdy se pojistná ochrana prodraží (vyšší vstupní věk, zhoršující se zdravotní stav, apod.).
 4. Rozlišujte některé druhy pojištění, které nejsou totožné (například pojištění domu nezahrnuje automaticky pojištění domácnosti, to je nutné pojistit zvlášť).
 5. Aktualizujte dlouhodobé pojistné smlouvy podle potřeb v danou chvíli – to platí jak pro pojištění majetku, tak i života a zdraví. Pojišťovny to umožňují a Vám to zajistí přiměřené krytí v každé životní fázi.
 6. Nepleťte si životní pojištění se spořením. Životní pojištění primárně slouží k pokrytí případných rizik. Nenechte se tedy nalákat na nějaká supervýhodná zhodnocení v krátkém čase, taková nejsou asi nikde.
 7. Nerušte dlouhodobé životní pojištění. To je nejhorší možná varianta spojená zpravidla s podstatnou finanční ztrátou.
 8. Myslete na to, že s převodem nemovitostí nebo movitých věcí na jiného vlastníka je třeba uzavřít pojištění nové.
 9. Dbejte na rozsah pojištění a hranice pojistného plnění při škodě a neorientuje se jen podle ceny pojištění. Laciné pojištění se často v případě škody ukáže špatným krokem, protože nedostatečně pokrývá rizika nebo pojistná částka nepokryje vzniklé škody.
 10. Pozor na pojištění odpovědnosti. Úloha tohoto pojištění podle nového občanského zákoníku vzrostla, protože se zvýšily nároky na náhradu újmy ve všech možných formách, postižení budou podle všeho žádat více, třeba i soudní cestou.

Ing. Lucie Urválková, finanční ředitelka a členka představenstva UNIQA pojišťovny, a.s.

Autor článku

Lucie Urválková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ