Odstupné a důchod. Novinky pro rok 2015

17.07.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při splnění zákonných podmínek má zaměstnanec při ukončení pracovního poměru nárok na odstupné. Při výplatě odstupného je potřeba počítat s tím, že tato částka neovlivňuje výši důchodu. Z odstupného se totiž neplatí sociální pojištění. Pro rok 2015 se však chystají novinky.

Z vyplaceného odstupného se neplatí sociální pojištění (dle § 5 zákona č. 589/1992 Sb.) ani zdravotní pojištění (dle § 3 zákona č. 592/1992 Sb.). Protože výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo řádně odvedeno sociální pojištění, tak vyplacené odstupné nemá vliv na výši státního důchodu.

Jak to bude v roce 2015?

Novela zákona o dani z příjmu mimo jiné počítá s tím, že se bude z odstupného odvádět povinné pojistné. Částka odstupného tak bude podléhat stejnému zdanění jako běžná hrubá mzda zaměstnance. V případě úspěšného legislativního procesu by tak od roku 2015 zůstala na účtu zaměstnance nižší částka z vyplaceného odstupného, neboť by se z odstupného odvádělo povinné pojistné, současně by se však tato částka objevovala ve vyměřovacím základu daného roku pro důchodové účely. Státní důchod by tak byl z důvodu započítání částky odstupného vyšší.

Kdy náleží odstupné?

Odstupné vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci, jestliže došlo k ukončení pracovního poměru z důvodu výpovědi zaměstnavatele dle § 52 písmeno a) až c). Těmito zákonnými důvody jsou:

  • rušení zaměstnavatele nebo jeho části,
  • přemístění zaměstnavatele nebo jeho části,
  • nadbytečnost zaměstnance.

 

Odstupné náleží ve výši jednonásobku průměrné mzdy zaměstnance, když pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok. Dvojnásobku průměrné mzdy, jestliže pracovní poměr trval 1 rok a méně než 2 roky. Nebo trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, když pracovní poměr trval alespoň 2 roky. Zaměstnanec má nárok na odstupné i v případě, že dojde k rozvázání pracovního poměru z důvodu výpovědi zaměstnavatele, pozbyl-li zaměstnanec podle lékařského posudku schopnost vykonávat dále svoji práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. V takovém případě náleží odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Výplata odstupného

Odstupné je přitom zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na jiném termínu výplaty odstupného. Průměrným výdělkem se pro účely výpočtu odstupného rozumí průměrný měsíční výdělek dle § 351 až 362 zákoníku práce.

Ukončení pracovního poměru dohodou

I při skončení pracovního poměru dohodou může mít zaměstnanec nárok na odstupné. Podmínkou je, aby byl pracovní poměr ukončen dohodou ze stejných důvodů jako v případě podání výpovědi ze strany zaměstnavatele. Je vhodné, aby byl tento důvod skutečně v písemné dohodě uveden. V případě, že by nebyl důvod ukončení pracovního poměru v dohodě uveden (např. pro nadbytečnost), potom by se zaměstnanec ocitl v důkazní nouzi v případě nevyplacení odstupného ze strany zaměstnavatele.

Vliv odstupného na výplatu podpory v nezaměstnanosti

Po skončení pracovního poměru je vhodné se co nejdříve registrovat na úřadu práce. Při splnění podmínek pro výplatu podpory v nezaměstnanosti bude náležet v prvních měsících hmotné zabezpečení formou této dávky. Zejména je potřeba získat dobu pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosažené čisté mzdě. Při výplatě odstupného náleží podpora v nezaměstnanosti až po uplynutí doby pobírání odstupného. Občané mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, občané starší 50 let a mladší 55 let po dobu 8 měsíců a občané starší 55 let po dobu 11 měsíců. V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti 65 % předchozího výdělku, v dalších dvou měsících 50 % a v následujících měsících 45 %.

Praktický příklad

Paní Zelená má průměrnou čistou mzdu z předchozího zaměstnání ve výši 18 250 Kč. Jak vysokou bude mít podporu v nezaměstnanosti? Paní Zelená má 41 let a dostala tříměsíční odstupné.

První tři měsíce nedostane paní Zelená podporu v nezaměstnanosti, neboť obdržela tříměsíční odstupné. Čtvrtý a pátý měsíc dostane podporu ve výši 11 863 Kč (65 % z 18 250 Kč), šestý a sedmý měsíc 9 125 Kč (50 % z 18 250 Kč) a osmý měsíc 8 213 Kč (45 % z 18 250 Kč). Celková podpora v nezaměstnanosti bude 50 189 Kč. Po uplynutí podpory v nezaměstnanosti by byla paní Zelená odkázána již na sociální dávky.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY