Práce za nižší mzdu nebo předčasný důchod?

23.07.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mít adekvátní finanční ohodnocení v předdůchodovém věku není snadné. Někdy finanční ohodnocení neodpovídá získaným zkušenostem a znalostem. Někteří občané proto váhají, zdali přijmout nižší mzdu, než na jakou byli zvyklí nebo raději odejít do předčasného důchodu.

Řádný důchod je vždy vyšší než předčasný důchod. Z finančního hlediska je tedy výhodné odejít až do řádného důchodu. Kdo může pracovat a práci zvládá, pro toho je správnou volbou řádný důchod.

Moje ohodnocení není dostatečné, mám odejít do důchodu?

V praxi dochází k situaci, že musí někteří zaměstnanci pár let před dosažením řádného důchodového věku změnit práci. Nové finanční ohodnocení u nového zaměstnavatele však není na úrovni, na jakou byli zvyklí. Mají obavy, že nižší mzda bude mít negativní vliv na výši jejich důchodu.

  • Výše starobního důchodu skutečně závisí na získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu. Pro zjednodušení můžeme osobní vyměřovací základ nazvat průměrnou mzdou v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají.
  • Při výpočtu důchodu v roce 2014 závisí osobní vyměřovací základ na příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2013. Např. v roce 2018 bude osobní vyměřovací základ záviset na příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2017.

Nižší příjem tedy znamená pokles osobního vyměřovacího základu. Předčasný důchod však není řešením. V roce 2014 závisí osobní vyměřovací základ na příjmech za 28 let. Nižší příjem třeba ve třech letech ovlivní osobní vyměřovací základ méně, než si někteří občané myslí. I v těchto případech je řádný důchod citelně vyšší než předčasný důchod.

U předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením

Předčasný důchod je z důvodu krácení nižší než řádný důchod. A to trvale. Předčasný důchod se nepřepočítává. Krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Občané, kteří mají důchodový věk vyšší než 63 let, mohou odejít do předčasného důchodu v 60 letech. V budoucnu bude možné dle současné legislativy odejít do předčasného důchodu o 5 let dříve. To platí pro občany, kteří mají důchodový věk 65 let a více.

  • Při odchodu do předčasného důchodu se krátí výpočtový základ. Současně se získá nižší doba pojištění, než kdyby občan pracoval do řádného důchodového věku. Předčasný důchod je tak nižší oproti řádnému důchodu více, než si někteří občané připouští.

Praktický příklad

Na zjednodušeném praktickém příkladu si ukážeme, že je výhodnější pracovat až do dosažení řádného důchodového věku než odejít do předčasného důchodu. Přestože je výše příjmu v předdůchodovém věku nižší než činila v minulosti. Vypočítáme si řádný důchod paní Černé a předčasný důchod paní Modré.

a) Paní Černá odejde v roce 2014 do řádného důchodu. V letech 1986 až 2010 měla průměrnou měsíční mzdu při převodu na současnou úroveň ve výši 23 750 Kč. V letech 2011 až 2013 měla průměrnou měsíční mzdu při převodu na současnou úroveň ve výši 17 750 Kč. Paní Černá získá dobu pojištění 42 let. Jak vysoký bude mít paní Černá státní důchod?

  • Osobní vyměřovací základ paní Černé za odpracované roky bude 23 092 Kč.
Text Částka

Osobní vyměřovací základ

23 092 Kč

První redukční hranice

(do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

3 037 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 3 037 Kč)

14 452 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let x 1,5 %)

63,0

Procentní výměra důchodu

(14 452 Kč x 63 %)

9 105 Kč

Měsíční důchod

(2 340 Kč + 9 105 Kč)

11 445 Kč

vlastní výpočet autora

b) Paní Modrá odejde v roce 2014 do předčasného důchodu. Přesně o tři roky dříve. Paní Modrá bude mít průměrnou měsíční mzdu při převodu na současnou úroveň ve výši 23 750 Kč. Paní Modrá získá dobu pojištění 39 let. O tři roky nižší než paní Černá, protože odejde o tři roky dříve do předčasného důchodu. Jak vysokou předčasnou penzi bude paní Modrá mít?

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

23 750 Kč

První redukční hranice

(do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

3 208 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 3 208 Kč)

14 623 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(39 let x 1,5 %)

58,5

Procentní výměra důchodu

(14 623 Kč x 58,5 %)

8 555 Kč

Krácení důchodu (v %)

15,90

Krácení důchodu (v Kč)

(14 623 Kč x 15,9 %)

2 325 Kč

Procentní výměra důchodu

(8 555 Kč - 2 325 Kč)

6 230 Kč

Měsíční důchod

(2 340 Kč + 6 230 Kč)

8 570 Kč

vlastní výpočet autora

Paní Černá má měsíční důchod vyšší o 2 875 Kč než paní Modrá. I přes nižší mzdu za práci v předdůchodovém věku. Paní Černá získá vyšší dobu pojištění a krácení u předčasného důchodu paní Modré je citelné. Při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve je potřeba počítat s vysokým krácením za předčasnost.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY