Počet případů snížení či odnětí nemocenského se meziročně zvýšil

28.07.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od začátku roku do konce června 2014 provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 74 692 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jejich výsledkem bylo odnětí nebo snížení nemocenského 1 255 osobám.

Oproti stejnému období roku 2013 se počet postihů zvýšil o 130. Nejvíce postihů uložili pracovníci OSSZ v kraji Plzeňském – 218 a Ústeckém – 135. V celorepublikovém průměru byl zkontrolován přibližně každý devátý pojištěnec v pracovní neschopnosti.

Lidé, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce, umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu a poskytnout k provedení kontroly nezbytnou součinnost. V souvislosti s tím jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem.

Vycházky může ošetřující lékař stanovit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin vždy dle aktuálního zdravotního stavu. Může je vymezit na konkrétní časový úsek nebo více časových úseků. Ve výjimečných případech a po předchozím písemném souhlasu OSSZ může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu.

Kontroly provádějí pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře či zaměstnavatele. V případě, že dočasně práceneschopný pojištěnec nebyl při kontrole zastižen na adrese uvedené na tzv. neschopence, je písemně vyzván, aby kontaktoval příslušnou OSSZ. Pokud se potvrdí, že k porušení režimu došlo, zahájí OSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského, tzv. postih. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Tabulka: Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 30. 6. 2014

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet

postihů

Jihočeský

5 077

63

Jihomoravský

12 073

105

Karlovarský

4 095

97

Královéhradecký

6 692

112

Liberecký

2 811

72

Moravskoslezský

1 651

19

Olomoucký

1 033

7

Pardubický

6 400

127

Plzeňský

7 838

218

Hl. město Praha

4 508

18

Středočeský

8 805

110

Ústecký

6 533

135

Vysočina

3 583

50

Zlínský

3 593

122

Celkem ČR

74 692

1 255

Zdroj: ČSSZPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY