Jak velký je v Česku prostor pro zvýšení minimální mzdy?

06.08.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Od roku 2007 se minimální mzda zvýšila k 1. srpnu loňského roku poprvé, z 8 000 Kč na 8 500 Kč. Původně vláda počítala od ledna 2015 se zvýšením na 9 000 Kč měsíčně, poslední dohoda však počítá se zvýšením na 9 200 Kč. Jak vysoká je minimální mzda v zemích EU a dalších vyspělých zemích světa?

Pracovní týden se ve vyspělých zemích liší. Proto máme v přiložené tabulce uvedenu hodinovou minimální mzdu v roce 2014 v členských zemích EU a vybraných vyspělých zemích světa. Institut minimální mzdy není pouze evropskou záležitostí. Minimální mzda je zavedena i v USA, Japonsku, Kanadě, Austrálii nebo Argentině.

  • Legislativní úprava minimální mzdy se ve vyspělých zemích světa liší. Někde je stanovena za týden, jinde za hodinu. V přiložené tabulce máme uvedenu hodinovou minimální mzdu ve vybraných zemích světa.
  • V Česku je hodinová minimální mzda stanovena pro 40 hodinový pracovní týden. Při kratším pracovním týdnů je minimální mzda vyšší. Hodinová minimální mzda v Česku v roce 2014 činí 50,60 Kč. V tabulce je pro lepší přehlednost uvedena zaokrouhlená hodnota 51 Kč.

Minimální hodinová mzda přes tři stovky? V Austrálii a Lucembursku

V přiložené tabulce máme uvedenu hodinovou minimální mzdu ve světě u každé země v národní měně i po přepočtu na koruny. Přepočet je proveden aktuálním směnným kursem. Výsledná minimální mzda v korunách je zaokrouhlena na celé koruny. Kurzové změny tedy ovlivní i minimální hodinovou mzdu v korunách. V Austrálii a Lucembursku dosahuje minimální hodinová mzda po přepočtu dokonce více než 300 Kč.

  • V dalších šesti zemích je minimální mzda vyšší než 200 Kč: ve Francii (262 Kč), Belgii (251 Kč), Nizozemí (251 Kč), Novém Zélandu (240 Kč), Irsku (238 Kč) a Velké Británii (219 Kč).
  • Hodinová minimální mzda nad stovku je ještě v dalších sedmi zemích: v Kanadě (192 Kč), Japonsku (153 Kč), USA (149 Kč), Slovinsku (126 Kč), Maltě (114 Kč), Španělsku (108 Kč) a Koreji (104 Kč).
  • Pouze v pěti zemích v přiložené tabulce je hodinová minimální mzda nižší než v Česku. V Litvě (48 Kč), Argentině (45 Kč), Rumunsku (31 Kč), Brazílii (30 Kč) a Bulharsku (29 Kč).

Prostor pro zvýšení minimální mzdy v Česku je. V západní Evropě zpravidla dosahuje minimální mzda 40 % průměrné mzdy. Průměrná měsíční mzda za rok 2013 činila 25 128 Kč. Minimální mzda v Česku tak dosahuje necelých 34 % průměrné mzdy (8 500 Kč: 25 128 Kč).

Minimální mzda se zvyšuje pravidelně

Od ledna 2007 se zvýšila minimální mzda v Česku pouze jednou. V naprosté většině zemí se přitom zvyšuje minimální mzda každoročně. Ze zemí uvedených v tabulce dokonce hned 14 zemí (Brazílie, Francie, Japonsko, Kanada, Korea, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Velká Británie) zvyšovalo minimální mzdu každoročně. Od ledna 2007 do ledna 2014 tedy sedmkrát. V přiložené tabulce máme uvedenu minimální hodinovou mzdu v letech 2007 až 2014 ve Francii a Velké Británii.

Země 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Francie (EUR)

8,27

8,44

8,71

8,86

9,00

9,22

9,43

9,53

Velká Británie (GBP)

5,35

5,52

5,73

5,80

5,93

6,08

6,19

6,31

 

I v dalších zemích se mění minimální mzda poměrně často. Pětkrát nebo šestkrát se zvýšila minimální mzda mezi roky 2007 až 2014 v Austrálii, Belgii, Bulharsku, Lotyšsku, Lucembursku, Španělsku a Rumunsku.

  • Kromě Česka se dlouho neměnila hodinová minimální mzda ještě v Irsku, kde je na stejné úrovni od roku 2008.
  • Minimální mzda zůstává stejná, nebo se zvyšuje. V letech 2007 až 2014 pouze Řecko, které bylo citelně zasaženo ekonomickou krizí, snížilo meziročně hodinovou minimální mzdu. Z 4,34 euro za hodinu v roce 2012 na 3,35 euro za hodinu pro roky 2013 a 2014.

Hodinová minimální mzda ve světě

(k 1. lednu 2014, přepočet na koruny proveden aktuálním kursem)

Země V národní měně V českých korunách

Austrálie

16,37 AUD

313 Kč

Lucembursko

11,10 EUR

306 Kč

Francie

9,53 EUR

262 Kč

Belgie

9,10 EUR

251 Kč

Nizozemí

9,11 EUR

251 Kč

Nový Zéland

13,75 NZD

240 Kč

Irsko

8,65 EUR

238 Kč

Velká Británie

6,31 GBP

219 Kč

Kanada

10,18 CAD

192 Kč

Japonsko

764,00 JPY

153 Kč

USA

7,25 USD

149 Kč

Slovinsko

4,56 EUR

126 Kč

Malta

4,15 EUR

114 Kč

Španělsko

3,91 EUR

108 Kč

Korea

5210,00 WON

104 Kč

Řecko

3,35 EUR

92 Kč

Portugalsko

2,92 EUR

80 Kč

Polsko

9,71 PLN

64 Kč

Chorvatsko

17,44 HRK

63 Kč

Estonsko

2,13 EUR

59 Kč

Slovensko

2,02 EUR

56 Kč

Lotyšsko

1,93 EUR

53 Kč

Turecko

5,49 TRY

53 Kč

Maďarsko

584,00 HUF

52 Kč

Česko

50,60 CZK

51 Kč

Litva

6,06 LTL

48 Kč

Argentina

18,00 ARS

45 Kč

Rumunsko

5,04 RON

31 Kč

Brazílie

3,29 BRL

30 Kč

Bulharsko

2,03 BGN

29 Kč

Pramen: WSI Deutschland (Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut) - Mindestlohndatenbank, Stand January 2014

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ