Jak mohou dotace z EU pomoci mladým absolventům?

07.08.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Evropská unie poskytuje studentům řadu výhod a možností. Jedná se například o nejrůznější výukové programy, rozličné zájezdy či stipendia. Ovšem po opuštění školy tato pomoc rozhodně nekončí, i když ne všichni zaměstnavatelé o ní vědí a využívají ji.

Absolventi škol pak tvoří jednu z nejrizikovějších skupin v české ekonomice, která se velice špatně uplatňuje na trhu práce. Jejich nezaměstnanost je však velkou měrou ovlivněna i celkovou ekonomickou situací v zemi, vztahem mezi poptávkou a nabídkou po pracovních silách i vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů škol.

Aktuální počet nezaměstnaných absolventů v ČR

To potvrzují i aktuální čísla nezaměstnaných absolventů v České republice. Z celkového počtu 559 045 nezaměstnaných osob v České republice v dubnu 2014 totiž tvořili přes 18 % právě absolventi škol se středním a vyšším odborným vzděláním. V porovnání s dubnovými hodnotami míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů je pak patrné, že se situace absolventů neustále zhoršuje. Po postupném zlepšování situace absolventů, kteří přišli na český trh práce v letech 2010 a 2011, došlo v roce 2012 k velmi výraznému zhoršení. Mladí lidé, kteří byli tehdy zaevidovaní na úřadech práce ani do dubna 2013 nenašli pracovní uplatnění. Až v letošním dubnu se situace zmírnila a počet nezaměstnaných klesl na hranici z let 2010 a 2011. Ovšem neustále se počty nezaměstnaných absolventů zvyšují a rok od roku jsou minima stanovena výše. A ani počet volných pracovních míst situaci nijak pozitivně neovlivňuje. Na aktuálních asi 44 246 volných pracovních pozic připadá 30 000 nezaměstnaných absolventů a dalších asi půl milionu zkušených osob bez práce. Proto si firmy v takové situaci vyberou spíše zkušeného pracovníka.

Dotované programy - Stáže pro mladé a Stáže ve firmách

Evropská unie si je těchto odstrašujících statistik vědoma a sama se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí pro mladé uchazeče o zaměstnání. Proto absolventy i samotné studenty finančně podporuje. Velice oblíbenými programy jak u samotných absolventů, tak i u firem, jsou pak Stáže pro mladé a Stáže ve firmách. V posledních měsících je po dotovaných stážistech z těchto programů dokonce takový zájem, že Fondu dalšího vzdělávání, který projekt za miliardu korun z evropských peněz organizuje, kolabuje i samotné internetové přihlašování. Jedná se totiž o možnost poskytnout žákům, studentům posledních ročníků a absolventům praktické zkušenosti ještě během studia či ihned po jeho ukončení za finanční odměnu. Cílem projektů je pak usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na český trh práce, a přispět tak k boji proti rostoucí nezaměstnanosti. Takový absolvent má pak mnohem větší šanci, že rychle najde pracovní uplatnění.

Kolik mohou jednotlivé firmy na absolventy čerpat

Jak už bylo zmíněno výše, firma, která se do projektů zapojí, získá navíc za každého stážistu finanční odměnu. Společnosti obdrží částečnou náhradu mzdy mentora, která vychází z průměrné mzdy na dané pozici. Mohou tak získat na jednoho stážistu až 60 tisíc korun. Ovšem na druhou stranu není pro firmy jednoduché se projektu zařadit. Musí zajistit kvalitního mentora pro stážistu a vytvořit odpovídající podmínky pro průběh stáže. A navíc musí nabídnout nejnižší částku, za kterou jsou ochotny studenta či absolventa vést. Jedná se tedy o jisté výběrové řízení v režimu „de minimis“. Na druhou stranu ale kromě nemalé částky získají i možnost zaměstnat studenta z oboru na dobu jednoho až tří měsíců v rozsahu 50 až 300 hodin, což by se firmám za jiných okolností vůbec nevyplatilo, a v neposlední řadě mají příležitost „odzkoušet“ si možného budoucího pracovníka a zavázat si ho k případné další spolupráci.

Autor článku

Tomáš Procházka  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU