Pět případů, kdy daňový bonus nedostanete

08.08.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Rodiny s dětmi jsou podporovány formou daňového zvýhodnění. Když je vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění, vzniká nárok na daňový bonus vyplácený státem. Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou mají díky daňovému bonusu vyšší čistou mzdu než hrubý příjem. Podívejme se na pět případů, kdy nárok na daňový bonus nevzniká.

Daňové zvýhodnění v roce 2014 činí 1 117 Kč měsíčně na každé dítě. Na dvě děti je tak možné uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 2 234 Kč. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. OSVČ jedenkrát ročně při podání daňového přiznání. Navrhované legislativní změny počítají od ledna 2015 se zvýšením daňového zvýhodnění. Na první dítě zůstane na stejné úrovni, tedy 13 404 Kč za celý rok. Na každé další dítě by se však daňové zvýhodnění zvýšilo za celý rok na 14 604 Kč (tedy o 100 Kč měsíčně).

Kdy je čistá mzda vyšší než hrubá mzda

Daňové zvýhodnění je velmi efektivní finanční podporou rodin s dětmi. Výdělečně činní rodiče s nízkou hrubou mzdou mohou mít díky daňovému zvýhodnění čistou mzdu vyšší než hrubou mzdu.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Kučerová má hrubou mzdu 10 200 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Jak vysokou čistou mzdu bude paní Kučerová mít?

Text Částka

Hrubá mzda

10 200 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(10 200 x 4,5 %)

459 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(10 200 x 6,5 %)

663 Kč

"Superhrubá mzda"

(10 200 x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

13 700 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(13 700 x 15 %)

2 055 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu po slevě

(2 055 - 2 070, maximálně do nuly)

0 Kč

Daňové zvýhodnění

(1 117 x 2 děti)

2 234 Kč

Daňový bonus

(2 234 - 0)

2 234 Kč

Čistá mzda

(10 200 - 459 - 663 + 2 234)

11 312 Kč

vlastní výpočet autora

Čistá mzda paní Kučerové činí 11 312 Kč a je vyšší o 1 112 Kč než hrubá mzda paní Kučerové sjednána v pracovní smlouvě.

1) Nepracující rodiče

Nárok na daňové zvýhodnění mají pouze rodiny, kde alespoň jeden z rodičů je výdělečně činný. Při rodinných příjmech pouze z podpory v nezaměstnanosti nebo sociálních dávek nelze uplatnit daňové zvýhodnění. Nevýdělečně činní rodiče tedy nemohou obdržet od státu daňový bonus. Daňové zvýhodnění tak plní i důležitou motivační funkci. Pro rodiče s dětmi je výhodné přijmout i práci za nízkou mzdu. Vlivem čerpání daňového bonusu je následně čistá mzda vyšší než hrubá mzda, jak jsme si ukázali na praktickém příkladu.

2) OSVČ s výdajovým paušálem

Protože nemohou za rok 2014 osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) stanovující výdaje paušálem uplatnit v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na své děti, tak nemohou čerpat ani při nízkém zisku daňový bonus. Nemožnost čerpání daňového zvýhodnění je nutné zakalkulovat do finančního plánování, zdali vést daňovou evidenci nebo stanovit výdaje paušálem. Při vedení daňové evidence mají OSVČ nárok na daňové zvýhodnění a při nižším zisku vznikne nárok na daňový bonus.

Praktický příklad

OSVČ paní Černá má za rok 2014 příjmy ve výši 410 500 Kč a výdaje 178 500 Kč, paní Černá vede daňovou evidenci. Kolik zaplatí paní Černá na dani z příjmu za rok 2014? Paní Černá uplatní základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti.

Text Částka

Příjem

410 500 Kč

Výdaj

178 500 Kč

Základ daně

232 000 Kč

(410 500 - 178 500)

Daň z příjmu

34 800 Kč

(232 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň po slevě

9 960 Kč

(34 800 - 24 840)

Daňové zvýhodnění

26 808 Kč

(1 117 x 12 měsíců x 2 děti)

Daňový bonus

16 848 Kč

(26 808 - 9 960)

vlastní výpočet autora

Paní Černá nezaplatí na dani z příjmu nic, od finančního úřadu obdrží za rok 2014 daňový bonus ve výši 16 848 Kč.

3) Nízké příjmy během roku

Daňový bonus může ze zákona uplatnit pouze daňový poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 (ze závislé činnosti), § 7 (ze samostatná výdělečné činnosti), § 8 (z kapitálového majetku) nebo dle § 9 (z pronájmu) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu lednu zdaňovacího období. Minimální mzda k 1. lednu 2014 činila 8 500 Kč, proto je nutné mít pro uplatnění daňového bonusu roční příjem vyšší než 51 000 Kč.

Praktický příklad

Paní Novotná má za celý rok 2014 příjem ze samostatné výdělečné činnosti 50 000 Kč. Paní Novotná tedy nemůže čerpat daňový bonus na své dvě děti. Příjem paní Novotné nepřekročil stanovený limit.

4) Dítě po rozvodu svěřeno do péče druhého z rodičů

Daňové zvýhodnění může uplatnit za daný měsíc vždy pouze jeden z rodičů. Nárok na daňové zvýhodnění má rodič, který žije s dítětem v domácnosti a dítě vyživuje. V praxi tedy uplatňuje daňové zvýhodnění rodič, kterému bylo po rozvodu svěřeno dítě do péče. Rodič, se kterým žije dítě v domácnosti.

5) Příjmy od daně osvobozené

Aby vznikl nárok na daňové zvýhodnění, tak musí roční příjem za rok 2014 překročit 51 tisíc Kč. Do uvedeného limitu se však nezapočítávají příjmy od daně z příjmu fyzických osob osvobozené. Je možné mít tedy stotisícový příjem z projede cenných papírů nebo movitých věcí, ale nárok na daňový bonus nevznikne, protože jsou u uvedených příjmů splněny podmínky pro daňové osvobození.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ