Odchodem do důchodu si lze polepšit

27.08.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Životní úroveň odchodem do důchodu většině občanů klesá. Čím vyšší příjmy v produktivním životě, tím vyšší pokles životní úrovně při odchodu do důchodu. Vlivem výpočtu důchodu si však občané s nízkými příjmy odchodem do důchodu polepší. Podívejme se na praktický příklad.

Přestože se v posledních letech každoročně posiluje při výpočtu státního důchodu princip zásluhovosti, tak je v Česku při výpočtu důchodu nadále významně zastoupen princip solidarity a z důvodu redukce při výpočtu státního důchodu mají občané s nadprůměrnými příjmy relativně nízký státní důchod a občané s nízkými příjmy mají relativně vysoký státní důchod.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - SLEVA 50 % na cestovní pojištění AXA ASSISTANCE!

Kdo má vyšší důchod než mzdu?

Občané, kteří měli celý život nízké příjmy a přitom získali vysokou dobou pojištění, mohou mít vyšší měsíční důchod, který obdrží na svůj bankovní účet vyšší než čistou mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu. Tato varianta se týká např. žen, které vychovaly více dětí a následně pracovaly za nižší mzdu a v posledních letech před odchodem do důchodu třeba na zkrácený úvazek. Pro výpočet důchodu jsou rozhodující pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Jak porovnávat mzdu a důchod?

Pro zaměstnance je rozhodující, jakou částku od svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet dostane. Čistá mzda. Z tohoto důvodu je potřeba porovnávat životní úroveň v důchodu poměrem mezi důchodem a čistou mzdou. Důchody podléhají v Česku zdanění zcela výjimečně, jsou vypláceny čisté. Abychom správně posoudili životní úroveň před odchodem do důchodu a v penzi, tak je potřeba porovnávat čistou mzdu a důchod.

Redukce při výpočtu důchodu v roce 2014

Státní důchod závisí zjednodušeně řečeno na dvou údajích: průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě a získané době pojištění. Do doby pojištění se započítávají i náhradní doby pojištění, kdy se z příjmu neodvádí sociální pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010). Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se při výpočtu důchodu redukuje. Právě redukce při výpočtu důchodu je důvodem, proč mají občané s vysokými příjmy relativně nízký důchod a občané s nízkými příjmy relativně vysoký důchod.

  • V roce 2014 se při výpočtu důchodu osobní vyměřovací základ do částky 11 415 Kč započítává ze 100 %, od částky 11 415 Kč do 30 093 Kč se započítává z 26 %, od částky 30 093 Kč do 103 768 Kč se započítává z 22 % a z částky nad 103 768 Kč z 3 %.

Praktický příklad

Paní Zelená získá 45 let pojištění. Po celý život pracovala za nízkou mzdu. Průměrná měsíční mzda za všechny odpracované roky paní Zelené činí 11 400 Kč. Jak vysoký státní důchod bude paní Zelená mít. Jak se změní životní úroveň paní Zelené odchodem do důchodu?

Výpočet čisté mzdy paní Zelené

(dle legislativy roku 2014)

Text Částka

Hrubá mzda paní Zelené

11 400 Kč

Zdravotní pojištění placené paní Zelenou

(11 400 Kč x 4,5 %)

513 Kč

Sociální pojištění placené paní Zelenou

(11 400 Kč x 6,5 %)

2 850 Kč

Superhrubá mzda

(11 400 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

15 300 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(15 300 Kč x 15 %)

2 295 Kč

Sleva na poplatníka (stanoveno zákonem)

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(2 295 Kč - 2 070 Kč)

225 Kč

Čistá mzda paní Zelené

(11 400 Kč - 513 Kč - 2 850 Kč - 225 Kč)

9 921 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet důchodu paní Zelené

(dle legislativy roku 2014)

Text Částka

Osobní vyměřovací základ paní Zelené

11 400 Kč

První redukční hranice

 (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 400 Kč

Výpočtový základ

11 400 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(45 let x 1,5 %)

67,5

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Procentní výměra důchodu

(11 400 Kč x 67,5%)

7 695 Kč

Měsíční důchod paní Zelené

(2 340 Kč + 7 695 Kč)

10 035 Kč

vlastní výpočet autora

Paní Zelená si tedy odchodem do důchodu polepší. Zatímco ze zaměstnání obdržela na svůj bankovní účet mzdu 9 921 Kč, tak měsíční důchod bude mít 10 035 Kč. Důvodem je poměrně rovnostářská formule výpočtu důchodu v Česku a skutečnost, že paní Zelená po celý život pracovala a získala vysokou dobu pojištění 45 let.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY