Dopravní nehoda s nepojištěným vozidlem

02.09.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Na silnicích se pohybují tisíce nepojištěných vozidel, které ročně způsobí řadu dopravních nehod. Jakým způsobem se může poškozený domoci odškodnění dopravní nehody?

Jízda bez povinného ručení je hazard, který se nevyplácí. V případě způsobení dopravní nehody může tento hazardér očekávat udělení pokuty a zejména povinnost uhradit odškodnění dopravní nehody poskytnuté Českou kanceláří pojistitelů v rámci garančního fondu, které se běžně pohybuje i v řádech statisíců.

Přečtěte si rozhovor k tématu s ředitelem České kanceláře pojistitelů

Nepojištěné vozidlo? Kdo poskytne odškodnění?

V případě dopravní nehody způsobené nepojištěným vozidlem se může poškozený obrátit s požadavkem na odškodnění na Českou kancelář pojistitelů, která v těchto případech nahrazuje roli pojišťovny vozidla viníka dopravní nehody.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - okamzite sjednání i v den odjezdu!

Česká kancelář pojistitelů jakožto správce garančního fondu tedy poskytuje z garančního fondu poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Garance stejných podmínek

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje, že Česká kancelář pojistitelů poskytuje poškozenému odškodnění dopravní nehody za stejných podmínek, jako poskytuje pojistné plnění pojistitel. Poškozený má právo uplatnit odškodnění dopravní nehody u České kanceláře pojistitelů rovněž za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na plnění proti pojistiteli. Poškozený nesmí zapomenout, že při uplatnění nároku je povinen předložit společný záznam o dopravní nehodě, jedná-li se o dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii České republiky.

Přečtěte si také: Amortizace a odškodnění dopravní nehody

Limity pojistného plnění

V rámci uplatněného nároku na odškodnění u České kanceláře pojistitelů při dopravní nehodě způsobené nepojištěným vozidlem se uplatní základní limity pro pojistné plnění. Limit pojistného plnění pro odškodnění újmy na zdraví činí hranici 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku a při škodě na věci a ušlému zisku činí taktéž hranici 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených.

Každý případ dopravní nehody je nutné pojímat individuálně, tudíž lze jedině doporučit před učiněným jakýkoliv podání a žádostí, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu k úspěšnému získání odškodnění z garančního fondu.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ