Jak moc je v Česku progresivní zdanění?

15.09.2014 | , Finance.cz
DANĚ


V Česku odvádíme na dani z příjmu fyzických osob 15 % z daňového základu. Občané s ročním příjmem nad 1 245 216 Kč odvádí z příjmu nad uvedenou hranici ještě 7% solidární daň. Jak moc je v Česku skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob progresivní? Podívejme se na praktické výpočty.

Na dani z příjmu fyzických osob neodvádí v procentním vyjádření všichni zaměstnanci stejně. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

  • Zaměstnanci v Česku s vyšší hrubou mzdou odvádí na dani z příjmu fyzických osob více než činí sazba daně. Důvodem je výpočet daňové povinnosti. Daň z příjmu fyzických osob se počítá ze "superhrubé mzdy" (tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance).

Při nízké mzdě neplatí zaměstnanci žádnou daň

V Česku se skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob pohybuje od 0 % až po více než 20 %. I v Česku je tedy progresivní zdanění. Zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou do 10 290 Kč neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Důvodem je právě sleva na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci. Základní sleva na poplatníka se poměrně nekrátí. Zaměstnanci uplatňují základní slevu na poplatníka u svého zaměstnavatele měsíčně ve výši 2 070 Kč.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - SLEVA 50 % na cestovní pojištění AXA ASSISTANCE!

Poznámky k výpočtům

  • V přiložené tabulce máme vypočtenou daňovou povinnost u jednotlivých ročních příjmů zaměstnanců. Při výpočtu vždy počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Výpočet je proveden na roční bázi.
  • Daňový základ za celý rok se zaokrouhluje na celá sta dolů. Daňový základ je roční hrubá mzda + sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25 % z hrubé mzdy) + zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 % z hrubé mzdy). Sociální pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatelé rovněž do stropu, tedy do roční hrubé mzdy 1 245 216 Kč. Zdravotní pojištění se platí z celého příjmu bez omezení.
  • Při výpočtu zohledňujeme i 7% solidární daň, která se platí z příjmu nad strop pro platbu sociálního pojištění. Maximální vyměřovací základ (strop) pro placení sociálního pojištění za rok 2014 dosahuje 1 245 216 Kč.

Výpočet efektivní sazby daně u zaměstnanců za rok 2014

(v závislosti na výši roční hrubé mzdy)

Roční hrubá mzda Daňový základ Daň podle § 16 Solidární daň Daň celkem Sleva na poplatníka Daň po slevě Efektivní sazba daně

100 000 Kč

134 000 Kč

20 100 Kč

0 Kč

20 100 Kč

24 840 Kč

0 Kč

0,0%

150 000 Kč

201 000 Kč

30 150 Kč

0 Kč

30 150 Kč

24 840 Kč

5 310 Kč

3,5%

200 000 Kč

268 000 Kč

40 200 Kč

0 Kč

40 200 Kč

24 840 Kč

15 360 Kč

7,7%

250 000 Kč

335 000 Kč

50 250 Kč

0 Kč

50 250 Kč

24 840 Kč

25 410 Kč

10,2%

300 000 Kč

402 000 Kč

60 300 Kč

0 Kč

60 300 Kč

24 840 Kč

35 460 Kč

11,8%

350 000 Kč

469 000 Kč

70 350 Kč

0 Kč

70 350 Kč

24 840 Kč

45 510 Kč

13,0%

400 000 Kč

536 000 Kč

80 400 Kč

0 Kč

80 400 Kč

24 840 Kč

55 560 Kč

13,9%

450 000 Kč

603 000 Kč

90 450 Kč

0 Kč

90 450 Kč

24 840 Kč

65 610 Kč

14,6%

500 000 Kč

670 000 Kč

100 500 Kč

0 Kč

100 500 Kč

24 840 Kč

75 660 Kč

15,1%

550 000 Kč

737 000 Kč

110 550 Kč

0 Kč

110 550 Kč

24 840 Kč

85 710 Kč

15,6%

600 000 Kč

804 000 Kč

120 600 Kč

0 Kč

120 600 Kč

24 840 Kč

95 760 Kč

16,0%

700 000 Kč

938 000 Kč

140 700 Kč

0 Kč

140 700 Kč

24 840 Kč

115 860 Kč

16,6%

800 000 Kč

1 072 000 Kč

160 800 Kč

0 Kč

160 800 Kč

24 840 Kč

135 960 Kč

17,0%

900 000 Kč

1 206 000 Kč

180 900 Kč

0 Kč

180 900 Kč

24 840 Kč

156 060 Kč

17,3%

1 000 000 Kč

1 340 000 Kč

201 000 Kč

0 Kč

201 000 Kč

24 840 Kč

176 160 Kč

17,6%

1 500 000 Kč

1 946 300 Kč

291 945 Kč

17 835 Kč

309 780 Kč

24 840 Kč

284 940 Kč

19,0%

2 000 000 Kč

2 491 300 Kč

373 695 Kč

52 835 Kč

426 530 Kč

24 840 Kč

401 690 Kč

20,1%

vlastní výpočet autora

Rovná 15% sazba daně, ale rozdílné zdanění

I když naprostá většina zaměstnanců odvádí na dani z příjmu fyzických osob shodně 15 % z daňového základu, tak se výsledná daňová povinnost v procentním vyjádření vůči jejich hrubé mzdě značně liší. A to jsme při výpočtu daňové povinnosti počítali pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka. Při zohlednění daňového zvýhodnění na děti, které může vždy uplatnit pouze jeden z rodičů, by byly rozdíly vyšší. Někteří zaměstnanci by nejenom na dani z příjmu fyzických osob nic nezaplatili, ale ještě by obdrželi daňový bonus od státu. Při nízké hrubé mzdě je díky daňovému bonusu čistá mzda zaměstnance dokonce vyšší než hrubá mzda. Na daňový bonus má při splnění zákonných podmínek nárok daňový poplatník, jehož vypočtená daň z příjmu je nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti.

Progrese ve světě je vyšší

Ve vyspělých zemích světa je daňová progrese vyšší než v Česku. Ve většině členských zemích OECD je totiž zavedeno progresivní zdanění s více daňovými pásmy. Horní sazba daně z příjmu se hned v několika zemích OECD na úrovni 45 % a více, v Nizozemí (52 %), Belgii, Izraeli a Rakousku (50 %), Portugalsku (48 %), Francii, Německu, Velké Británii a Austrálii (45 %). Nejvíce daňových pásem je v Lucembursku, dokonce s 19 sazbami daně (od 0 % po 40 %).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ