Devět chyb OSVČ při platbě zdravotního pojištění

17.09.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Na dani z příjmu fyzických osob nemusí OSVČ během roku zaplatit nic. Zdravotní pojištění musí být placeno vždy. Placení zdravotního pojištění je povinné. Podívejme se na vybraných 9 chyb OSVČ, které znamenají vznik penále.

Každá osoba samostatně výdělečně činná musí řádně a včas platit zdravotní pojištění u své zdravotní pojišťovny. Neplnění zákonných povinností je ze strany zdravotních pojišťoven sankciováno předepsaným penále a pokutami.

1) Neplacení zdravotního pojištění

Největší chybou ze strany OSVČ je neplacení zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění je povinnou daní. Při neplacení zdravotního pojištění je zdravotní pojišťovnou předepsáno penále. Dlužné pojistné i penále je následně zdravotními pojišťovnami vymáháno exekučně. Vymáhání pohledávek ze strany zdravotních pojišťoven se v posledních letech zrychlilo. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají.

2) Měsíční záloha se platí dle aktuálního zisku

Výše měsíční zálohy na zdravotním pojištění závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém roce. Poprvé se nová měsíční záloha platí za měsíc, kdy byl odevzdán "Přehled o příjmech a výdajích" za uplynulý rok. Když bude "Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014" odevzdán v březnu 2015, tak se nová měsíční záloha vypočtená dle zisku v roce 2014, bude platit za březen 2015. Zhoršení finanční situace neznamená, že si může živnostník sám od sebe snížit měsíční zálohu. OSVČ musí platit předepsané zálohy. Při splnění zákonných podmínek je možné si při špatné finanční situaci zažádat na zdravotní pojištění o snížení záloh.

3) Měsíční záloha se platí do 20. dne měsíce

Splatnost zdravotního pojištění a sociálního pojištění pro OSVČ je rozdílná. Měsíční záloha na sociálním pojištění je splatná do 20. dne následujícího měsíce. U zdravotního pojištění je však měsíční záloha splatná do 8. dne následujícího měsíce. Kdo chce platit obě zálohy současně v jeden den, ten si musí nastavit trvalý příkaz do 8. dne následujícího měsíce. Opožděná platba by znamenala vznik penále. Za každý den prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužného pojistného.

4) Nezvýšení minimální zálohy od ledna

OSVČ platí měsíční zálohu dle zisku v minulém roce. Vždy však musí být placena měsíční záloha alespoň v minimální výši. OSVČ platící měsíční zálohu v minimální výši si musí dát pozor, aby zvýšily za leden měsíční zálohu. Minimální měsíční záloha se každý rok mění. V roce 2014 činí 1 752 Kč a pro příští rok dojde opět k jejímu zvýšení. Za leden 2015 do 8. února bude nutné poprvé zaplatit vyšší minimální zálohu. Pro OSVČ platící minimální zálohy je vhodné si pohlídat změnu trvalého příkazu k úhradě. V přiložené tabulce máme uveden vývoj minimálního vyměřovacího základu v minulých letech.

Rok

Minimální měsíční  záloha

2014

1 752 Kč

2013

1 748 Kč

2012

1 697 Kč

2011

1 670 Kč

2010

1 601 Kč

2009

1 590 Kč

2008

1 456 Kč

2007

1 360 Kč

5) Zdravotní pojištění se platí do stropu

Sociální pojištění se platí za rok 2014 pouze do maximálního vyměřovacího základu (stropu). Z příjmu nad strop se sociální pojištění již neplatí. U sociálního pojištění je strop za rok 2014 ve výši 1 245 216 Kč. U zdravotního pojištění za rok 2014 však žádný strop není. Zdravotní pojištění se platí z celého příjmu. Tedy i z miliónových částek. Při placení zdravotního pojištění je mnohem více zastoupen princip solidarity než u placení sociálního pojištění.

6) Při vstupu do II. pilíře se platí nižší zdravotní pojištění

OSVČ, které vstoupily do II. důchodového pilíře, odvádí méně na povinném sociálním pojištění. Místo 29,2 % z vyměřovacího základu odvádí tyto OSVČ na sociálním pojištění 26,2 % z vyměřovacího základu. Vstup do II. pilíře však nemá žádný vliv na placení zdravotního pojištění. OSVČ, které vstoupily do II. pilíře i OSVČ, které do II. pilíře nevstoupily, platí na zdravotním pojištění stejně.

7) Při vedlejší činnosti se zdravotní pojištění neplatí

Zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají, neplatí pouze měsíční zálohy. Zdravotní pojištění za celý rok však platí. Výhodou při vedlejší činnosti je skutečnost, že nemusí být při platbě zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se doplatí jednorázově dle skutečného zisku. Zdravotní pojištění však musí být zaplaceno i z nízkého zisku při vedlejší činnosti. Osvobození od platby do zákonného limitu (za celý rok 2014 ve výši 62 261 Kč) se vztahuje pouze na sociální pojištění.

8) Důchodci zdravotní pojištění neplatí

Za důchodce platí zdravotní pojištění stát. Podnikající důchodci však ze své samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojištění platí. Samostatná výdělečná činnost je pro důchodce vedlejším zdrojem příjmů. Zdravotní pojištění doplatí samostatně výdělečně činní důchodci dle skutečného zisku. Měsíční zálohy samostatně výdělečně činných důchodců závisí na skutečném zisku, nemusí být dodržena minimální záloha jako při hlavní činnosti. Měsíční záloha může být např. i 300 Kč.

9) Změnou zdravotní pojišťovny si snížím pojistné

Každý pojištěnec má právo na volby zdravotní pojišťovny. Změnou zdravotní pojišťovny však nemůže dojít ke snížení výše zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny si nemohou konkurovat sazbou zdravotního pojištění. Sazby zdravotního pojištění dané zákonem jsou u všech zdravotních pojišťoven stejné. Při stejném příjmu se platí u všech zdravotních pojišťoven stejně vysoké zdravotní pojištění. Povinné zdravotní pojištění není možné zaměňovat s komerčními pojistnými produkty, kde si pojišťovny konkurují i cenou.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ