Jak je možné mít požadovaný důchod?

22.09.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kdo by nechtěl mít státní důchod 15 tisíc nebo více? Takto vysoký státní důchod je však pro většinu občanů nedosažitelný. V praktických výpočtech si uvedeme, jak vysoký příjem nebo dobu pojištění, je nutné získat k dosažení požadovaného státního důchodu.

Odchod do státního důchodu znamená pokles životní úrovně. U každého však jinak. Vždy je však vhodné předem vědět, s jakými měsíčními příjmy budeme moci v důchodu počítat. Státní penzí plus vlastními našetřenými penězi.

Na čem bude záviset státní důchod?

Vypočtený důchod v roce 2014 závisí na získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu, kterým je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Průměrná měsíční mzda v současné hodnotě se při výpočtu důchodu v roce 2014 vypočítává z příjmů, ze kterých bylo řádně odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2013. V praxi při výpočtu státního důchodu platí:

  • čím vyšší příjmy, tím vyšší státní důchod,
  • čím vyšší doba pojištění, tím vyšší státní důchod.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - 50% sleva na cestovní pojištění AXA ASSISTANCE!

Jak zjistím dobu pojištění?

Do doby pojištění se počítají odpracované roky, kdy bylo z příjmu řádně odváděno důchodové pojištění. Dále se do doby pojištění započítávají i náhradní doby pojištění, kdy z příjmu sice důchodové pojištění placeno nebylo, přesto se tato doba započítává pro důchodové účely. Mezi náhradní doby pojištění patří například péče o dítě do čtyř let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu. Doba pojištění se započítává v celých ukončených letech.

Jak vypočítám osobní vyměřovací základ?

Pro výpočet osobního vyměřovacího základu v roce 2014 je nutné znát roční příjmy, ze kterých bylo odvedeno řádně důchodové pojištění v letech 1986 až 2013. Příjmy v jednotlivých letech se následně přepočítávají koeficienty na současnou hodnotu. Výpočet je poměrně složitý. Občané, kteří mají celý život přibližně stejnou mzdu, mohou pro zjednodušení použít aktuální mzdu. Výsledek bude samozřejmě odlišný od přesného výpočtu, ale pro základní orientaci může posloužit i tato zjednodušená průměrná mzda.

Čtrnáctitisícový důchod? Jen při nadstandardních příjmech

V přiložené tabulce máme uvedenu různou výši měsíčního státního důchodu. Současně máme vždy vypočítáno v tabulce, jak vysokou průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě je nutné mít u jednotlivých dob pojištění, abychom mohli požadovaný státní důchod mít. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny. Z přiložené tabulky je názorně vidět, že mít státní důchod 14 tisíc Kč a více měsíčně je pro naprostou většinu občanů nedosažitelná. Hlavním důvodem je zastoupení principu solidarity při výpočtu státního důchodu. Při výpočtu důchodu v Česku není zohledněn pouze princip zásluhovosti, kdy s vyšším příjmem stoupá i státní důchod, ale rovněž princip solidarity občanů s vyššími příjmy s občany s nižšími příjmy. Osobní vyměřovací základ se totiž při výpočtu důchodu redukuje. Zápočty v jednotlivých redukčních pásmech a redukční pásma se každoročně liší.

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu důchodu v roce 2014 započítává v první redukční hranici (do 11 415 Kč) se započítávají plně, ve druhé redukční (od 11 415 Kč do 30 093 Kč) se započítává osobní vyměřovací z 26 %, ve třetí redukční hranici (od 30 093 do 103 768 Kč) se započítává z 22 % a osobní vyměřovací základ (nad 103 768 Kč) se započítává z 3 %.

Jaký důchod chcete?

V přiložené tabulce máme vypočítánu průměrnou měsíční mzdu, kterou je nutní mít k dosažení požadované měsíční státní penze. Jak je z tabulky názorně vidět, při získání vyšší doba pojištění může být průměrná měsíční mzda o dost nižší. Státní penze nezávisí pouze na příjmech, ale významně taky na získané době pojištění.

Jak vysokou průměrnou mzdu je nutné mít pro požadovaný důchod?

Měsíční důchod

35 let pojištění

38 let pojištění

41 let pojištění

44 let pojištění

7 000 Kč

8 895 Kč

8 193 Kč

7 593 Kč

7 076 Kč

8 000 Kč

10 800 Kč

9 947 Kč

9 220 Kč

8 591 Kč

9 000 Kč

16 376 Kč

12 518 Kč

10 846 Kč

10 106 Kč

10 000 Kč

23 702 Kč

19 266 Kč

15 479 Kč

12 208 Kč

11 000 Kč

31 199 Kč

26 013 Kč

21 733 Kč

18 036 Kč

12 000 Kč

39 857 Kč

33 247 Kč

27 986 Kč

23 863 Kč

14 000 Kč

57 173 Kč

49 196 Kč

42 387 Kč

36 506 Kč

16 000 Kč

74 489 Kč

65 145 Kč

57 169 Kč

50 280 Kč

18 000 Kč

91 805 Kč

81 094 Kč

71 951 Kč

64 054 Kč

20 000 Kč

143 006 Kč

97 043 Kč

86 733 Kč

77 828 Kč

vlastní výpočty autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY