Kolik platíme na zdravotním pojištění?

24.09.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Pro zdravotní pojišťovny není klient jako klient. Nejméně inkasují zdravotní pojišťovny za státní pojištěnce, nejvíce od občanů s nadstandardními příjmy. Jaké jsou aktuální platby na zdravotním pojištění? Jak se promítne do plateb zvýšení minimální mzdy?

Pro platbu zdravotního pojištění za rok 2014 není stanoven žádný limit. Zdravotní pojištění se platí z celého příjmu podléhajícímu zdravotnímu pojištění. Např. zaměstnanci s roční hrubou mzdou 2 mil. Kč odvedou zdravotní pojištění z celého příjmu, stejně tak odvedou OSVČ s ročním hrubým ziskem 2 mil. Kč zdravotní pojištění z celého hrubého zisku. To je rozdíl mezi zdravotním a sociálním pojištění. Za rok 2014 se platí sociální pojištění do maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 245 216 Kč. Z částky nad tento strop se sociální pojištění neplatí. U výpočtu zdravotního pojištění je tedy aplikován princip solidarity zdravých s nemocnými. Sazba zdravotního pojištění je shodná a není nijak omezena.

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - online za pár minut v den odjezdu!

Platby zaměstnanců na zdravotním pojištění

Za výpočet zdravotního pojištění a jeho odvod na účet zdravotní pojišťovny je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, dalších 9 % odvádí na zdravotním pojištění za zaměstnance zaměstnavatel.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Sýkora má měsíční hrubou mzdu 19 431 Kč. Z jeho hrubé mzdy je panu Sýkorovi sraženo na zdravotním pojištění 875 Kč. Zaměstnavatel odvede za pana Sýkoru dalších 1 749 Kč. Zdravotní pojištění se v obou případech zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Zdravotní pojišťovna vždy musí za zaměstnance obdržet alespoň minimální platbu, která odpovídá 13,5 % z minimální mzdy. I za zaměstnance pracujícího na zkrácený pracovní úvazek s měsíční hrubou mzdou 7 400 Kč musí zdravotní pojišťovna v letošním roce obdržet na svůj účet 1 148 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8 500 Kč). V takovém případe je efektivní sazba zdravotního pojištění pro zaměstnance vyšší, neboť dopočet do minima jde na vrub zaměstnance, pokud není jiná dohoda se zaměstnavatelem. Nebo se nejedná o přivydělávajícího si státního zaměstnance (např. studenta nebo důchodce), kde nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

OSVČ musí počítat s minimální platbou

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu.

Praktický příklad

OSVČ pan Kučera má za celý rok 2014 hrubý zisk 531 244 Kč. Za rok 2014 musí pan Kučera na zdravotním pojištění zaplatit 35 859 Kč (531 244 Kč x 50 % x 13,5 %). Během roku pan Kučera platil měsíční zálohy. Zaplacené zálohy během roku se odečtou od celkového zdravotního pojištění. Nedoplatek uhradí pan Kučera do 8 dní po odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014".

Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí OSVČ zaplatit zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Minimální roční vyměřovací základ činí 155 652 Kč. OSVČ s ročním ziskem do 311 304 Kč musí na zdravotním pojištění zaplatit za rok 2014 částku 21 014 Kč (155 652 Kč x 13,5 %).

Od července stát platí více za státní pojištěnce

Státními pojištěnci jsou např. občané v evidenci úřadu práce, děti, studenti do 26 let, ženy na rodičovské dovolené, penzisté, občané pečující o závislou osobu. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Od července 2014 došlo ke zvýšení měsíční platby státu za státního pojištěnce z 787 Kč na 845 Kč. Důvodem byla stabilizace v systému veřejného zdravotního pojištění.

Kdo je OBZP?

Všichni občané musí být v registru své zdravotní pojišťovny vedeni v jedné ze čtyři kategorií. Občané, kteří nejsou vedeni ani jako zaměstnanci, OSVČ ani státní pojištěnci, jsou vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). V takovém případě musí platit své zdravotní pojišťovně měsíčně 13,5 % z minimální mzdy. A to vždy do 8. dne následujícího měsíce. V roce 2014 činí minimální mzda 8 500 Kč. OBZP tedy musí v letošním roce měsíčně platit 1 148 Kč. Při plánovaném zvýšení minimální mzdy od ledna 2015 na 9 200 Kč by došlo ke zvýšení měsíční platby pro OBZP na 1 242 Kč. Poprvé by bylo nutné uhradit tuto částku za leden 2015, tedy do pondělí 9. února 2015 (8. únor připadá na neděli, tak se termín splatnosti prodlužuje).

Jak předejít nesrovnalostem?

Zdravotní pojištění musí být placeno ve správné výši v řádném termínu. Opožděné platby jsou sankciovány. Zaměstnanci ani státní pojištěnci se nemohou stát dlužníky na zdravotním pojištění. OSVČ a OBZP ano. Všichni občané však musí řádně plnit své oznamovací povinnosti. Aby byli u své zdravotní pojišťovny zařazeni ve správné kategorii. Proto je nutné všechny změny mající vliv na platbu zdravotního pojištění oznamovat do 8 dní. Za zaměstnance plní oznamovací povinnost jeho zaměstnavatel.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ