Katastr nemovitostí je třeba zkontrolovat do konce tohoto roku

23.09.2014 | , Asociace občanských poraden
Tiskové zprávy


V záplavě právních změn, které přinesl nový občanský zákoník a doprovodná legislativa k 1.1.2014 se je obtížné vyznat i pro odborníky a je se tudíž na místě důvodně obávat, že řada ustanovení unikne pozornosti veřejnosti, pro kterou tato pochopitelná, leč právně neomluvitelná neznalost zákona může mít závažné důsledky. Uplynutím lhůty jednoho roku se totiž účinky tzv. materiální publicity a domněnka správnosti údajů v katastru nemovitostí začne vztahovat i na práva zapsaná v době před účinností nového zákoníku.

Již bylo v minulosti v médiích probíráno, že nová právní úprava předpokládá u majitelů nemovitostí vyšší bdělost pokud jde o případné změny v právech zapsaných v katastru nemovitostí. V zásadě se očekává, že si každý vlastník nejméně jednou za tři roky zkontroluje stav zapsaný v katastru nemovitostí, přičemž v opačném případě riskuje, že na sebe jeho nemovitost nechá bez jeho vědomí přepsat podvodník, který ji obratem převede na třetí osobu, která se následně bude mít dle nového zákoníku právo bránit tím, že nemovitost nabyla v dobré víře ohledně správnosti údajů zapsaných v katastru.

Vlastník nemovitosti by totiž měl dle nové právní úpravy nechat do katastru nemovitostí poznamenat spornost zápisu do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se o zápisu dozvěděl, respektive nejpozději do tří let, pokud nebyl o zápisu řádně vyrozuměn. V opačném případě se může dožadovat zrušení zápisu pouze vůči tomu, komu je schopen prokázat, že nejednal v dobré víře. To nemusí být možné, pokud podvodem zapsaná osoba stihla nemovitost převést nic netušící třetí osobě. 

„Nová právní úprava tento přísnější režim do značné míry kompenzuje možností zažádat si o službu sledování změn, kdy katastrální úřady v zásadě za symbolický poplatek upozorní majitele přes datovou schránku, e-mailovou adresu či SMS. Podvody spáchané údajným zmocněncem disponujícím padělanou plnou mocí má za cíl omezit také ustanovení § 18 odst. 2 nového katastrálního zákona, podle kterého má katastrální úřad vyrozumět o provedeném vkladu přímo účastníka řízení, jehož práva k nemovitosti podle zápisu zanikají nebo se omezují a to i v případě, kdy byl v řízení zastoupen zmocněncem,“ komentuje situaci JUDr. Ondřej Načeradský z Občanské poradny o.s. Společnou cestou.  

Ať již se lidé rozhodnou nové riziko „krádeže“ nemovitosti řešit objednáním takovéto služby sledování změn, spolehnou se na doručení rozhodnutí katastrálním úřadem podle příslušných procesních předpisů či si dají předsevzetí pravidelně kontrolovat stav zapsaný v katastru nemovitostí, neměli by přehlédnout v úvodu zmiňované přechodné ustanovení, podle kterého nová právní úprava dopadne i na dříve zapsaná práva a to s účinností k 1.1.2015. Výše zmíněné lhůty se sice počítají až od tohoto data, nicméně to nic nemění na skutečnosti, že osoby se budou moci již dovolávat nové právní úpravy i ohledně práv zapsaných za starších a méně bezpečných procesních pravidel, což může situaci pro vlastníka notně zkomplikovat. Pravidelný cyklus kontroly právního stavu svých nemovitostí by tudíž měli majitelé zahájit ještě před koncem tohoto roku a to s dostatečným předstihem, aby v případě potřeby měli možnost vyhledat pomoc advokátní kanceláře a zahájili kroky k nápravě zjištěných závad. 

Články ze sekce: Tiskové zprávy