Kdy se zkrácený pracovní úvazek v příštím roce prodraží?

29.09.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Zvýšení minimální měsíční mzdy od ledna 2015 z 8 500 Kč na 9 200 Kč v praxi rovněž znamená, že se zvýší minimální částka, kterou musí za zaměstnance obdržet na svůj účet zdravotní pojišťovna. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou platit více na zdravotním pojištění. Proč? Podívejme se na praktické výpočty.

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, dalších 9 % na zdravotním pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Zdravotní pojišťovna však musí vždy za zaměstnance měsíčně obdržet 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Při zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč, tak musí zdravotní pojišťovna od ledna 2015 obdržet za každého zaměstnance minimálně 1 242 Kč (13,5 % z 9 200 Kč). V roce 2014 je to částka 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč).

  • V praxi dochází k situacím, že zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek. Pouze pro jednoho zaměstnavatele. Např. z důvodu, aby bylo možné skloubit práci a péči o děti, když druhý z partnerů je pracovně velmi vytížený. Za práci na 20 hodin týdně je možné sjednat mzdu 7 500 Kč. I v těchto případech však musí zdravotní pojišťovna obdržet minimální zdravotní pojištění. V roce 2014 tedy částku 1 148 Kč a od příštího roku 1 242 Kč.

Jak se prakticky provádí dopočet zdravotního pojištění?

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek pouze pro jednoho zaměstnavatele mohou mít měsíční hrubou mzdu nižší než je minimální mzda. Minimální měsíční mzda je stanovena na 40hodinový pracovní týden. Při kratším pracovním týdnu je možné mít nižší mzdu. Sociální pojištění se platí dle skutečného příjmu. Zdravotní pojištění však nikoliv. U zdravotního pojištění se provádí výše uvedený dopočet. Tento dopočet přitom platí zaměstnanec.

  • Smluvně je samozřejmě možné ošetřit, že tento dopočet do minima bude hradit zaměstnavatel. Při práci na zkrácený pracovní úvazek je vhodné s touto variantou počítat a se zaměstnavatelem se adekvátně domluvit.

Praktický příklad

Paní Nováková pracuje na zkrácený úvazek, např. na 3 hodiny denně. Hrubá mzda paní Novákové činí 7 700 Kč. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění paní Nováková v roce 2014? Jak se situace změní v roce 2015, když bude mít paní Nováková stejně vysokou hrubou mzdu?

Text Rok 2014 Rok 2015

Hrubá mzda

7 700 Kč

7 700 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

693 Kč

(7 700 Kč x 9 %)

693 Kč

(7 700 Kč x 9 %)

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

455 Kč

(1 148 Kč - 693 Kč)

549 Kč

(1 242 Kč - 693 Kč)

Efektivní sazba zdravotního pojištění zaměstnance

5,91 %

(455 Kč: 7 700 Kč)

7,13 %

(549 Kč: 7 700 Kč)

vlastní výpočet autora

Paní Nováková zaplatí příští rok na zdravotním pojištění o 94 Kč měsíčně více. O tuto částku se sníží čistá mzda paní Novákové. Zvýšení minimální mzdy od ledna 2015 totiž automaticky zvyšuje částku, kterou musí zdravotní pojišťovna minimálně za každého zaměstnance obdržet. Z důvodu zvýšení minimální mzdy by bylo pro paní Novákovou vhodné si sjednat se svým zaměstnavatelem vyšší měsíční mzdu. V opačném případě by čistá mzda paní Novákové dokonce meziročně poklesla.

Kdy se dopočet neprovádí?

Za některé občany platí zdravotní pojištění stát, jedná se o tzv. státní pojištěnce. I státní pojištěnci si mohou samozřejmě přivydělávat prací na zkrácený pracovní úvazek. Mít vlastní příjem při zařazení do kategorie státních pojištěnců je možné. U státních pojištěnců se dopočet do minima neprovádí. Státními pojištěnci jsou dle zákona č. 48/1997 (§ 7) např. i: studenti do 26 let, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, žena na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené. Státní pojištěnci odvedou vždy na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % jejich zaměstnavatel.

  • Kdyby paní Nováková měla 24 let a byla studentkou vysoké školy a přivydělávala si při studiu na zkrácený pracovní úvazek s měsíční hrobu mzdou 7 700 Kč, tak by na zdravotním pojištění zaplatila 347 Kč (4,5 % z 7 700 Kč) a dalších 693 Kč (9 % z 7 700 Kč) by za paní Novákovou zaplatil její zaměstnavatel. Dopočet do minima by se neprováděl.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ