Výpočet důchodu v roce 2015

06.10.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


I pro rok 2015 dochází ke změně ve výpočtové formuli důchodu. Podívejme se, jak se bude státní starobní důchod v roce 2015 počítat.

Každý důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody vždy stejná. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, tedy na počtu získaných let a příjmech, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění.

Čím vyšší příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší starobní důchod.

Základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč

U všech přiznaných důchodů v roce 2015 bude základní výměra důchodu činit 2 400 Kč. Výše procentní výměry důchodu bude záviset na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a dále náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba). Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná mzda v současné hodnotě za roky 1986 až 2014. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu pomocí koeficientů. Tato úprava eliminuje vliv inflace na příjmy během let. Kdo tedy odejde v průběhu roku 2015 do důchodu, tak příjmy získané v roce 2015 již osobní vyměřovací základ neovlivňují. Odpracovaná doba v roce 2015 se však počítá do doby pojištění.

Osobní vyměřovací základ se redukuje

Při výpočtu důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje a vypočítá se výpočtový základ. Redukční hranice se přitom každoročně mění, odvozují se od průměrné mzdy stanovené MSPV.

První redukční hranice činí 44 % průměrné mzdy. Průměrné mzda stanovená MPSV činí 26 611 Kč. První redukční hranice v roce 2015 je tedy 11 709 Kč (26 611 Kč x 44 %). Druhá redukční hranice je na úrovni 400 % průměrné mzdy, pro rok 2015 tedy 106 444 Kč (26 611 Kč x 400 %).

V posledních letech se však měnil i zápočet v jednotlivých redukčních hranicích. Pro rok 2015 se zápočet nemění, jsou však již pouze dvě redukční hranice, v roce 2014 byly čtyři. Občané s vyššími příjmy si při výpočtu důchodu oproti roku 2014 polepší. V přiložené tabulce máme porovnán rok 2015 s rokem 2014.

Text

Rok 2014

Rok 2015

První redukční hranice

do 11 415 Kč (ze 100 %)

do  11 709 Kč (ze 100 %)

Druhá redukční hranice

11 416 Kč - 30 093 Kč (z 26 %)

11 710 Kč - 106 444 Kč (z 26 %)

Třetí redukční hranice

30 094 Kč - 103 768 Kč (z 22 %)

x

Čtvrtá redukční hranice

Nad 103 768 Kč (z 3 %)

x

Praktický výpočet

Paní Černá má osobní vyměřovací základ 19 650 Kč. Paní Černá získá dobu pojištění 40 let. Jak vysoký bude mít paní Černá důchod dle výpočtu v roce 2015?

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

19 650 Kč

První redukční hranice

(do 11 709  Kč, z 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 710 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

2 065 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 2 065 Kč)

13 774 Kč

Procenta za odpracované roky

(1,5 % x 40 let)

60,0

Procentní výměra důchodu

(13 774 Kč x 60 %)

8 265 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 8 265 Kč)

10 665 Kč

vlastní výpočet autora

Dle legislativy roku 2015 bude mít paní Černá měsíční starobní důchod ve výši 10 665 Kč.

S jakým důchodem můžu v roce 2015 počítat?

V přiložené tabulce máme uveden měsíční starobní důchod vypočítaný dle legislativy platné v roce 2015 v závislosti na průměrné mzdě v současné hodnotě a získané době pojištění.

Průměrná mzda

Doba pojištění

34 let

37 let

40 let

43 let

10 000 Kč

7 500 Kč

7 950 Kč

8 400 Kč

8 850 Kč

15 000 Kč

8 809 Kč

9 374 Kč

9 939 Kč

10 505 Kč

20 000 Kč

9 472 Kč

10 096 Kč

10 719 Kč

11 343 Kč

25 000 Kč

10 135 Kč

10 817 Kč

11 499 Kč

12 182 Kč

30 000 Kč

10 798 Kč

11 539 Kč

12 279 Kč

13 020 Kč

40 000 Kč

12 124 Kč

12 982 Kč

13 839 Kč

14 697 Kč

50 000 Kč

13 450 Kč

14 425 Kč

15 399 Kč

16 374 Kč

70 000 Kč

16 102 Kč

17 311 Kč

18 519 Kč

19 728 Kč

90 000 Kč

18 754 Kč

20 197 Kč

21 639 Kč

23 082 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY