Do důchodu v prosinci nebo v lednu?

13.10.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kdo dosáhne důchodového věku koncem roku, ten se zajímá, zda je lepší odejít do důchodu koncem roku 2014 nebo začátkem roku 2015. Situace je vždy individuální, nelze paušalizovat. Podívejme se na praktické výpočty.

Výpočtová formule pro rok 2015 je opět nepatrně odlišná od výpočtové formule roku 2014. V obou letech závisí výše důchodu na získané době pojištění a osobním vyměřovacím základu, který ovlivňují příjmy, ze kterých bylo řádně odvedeno důchodové pojištění. Při výpočtu důchodu v roce 2014 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2013 a při výpočtu důchodu v roce 2015 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2014.

Na co při porovnání výše důchodu nezapomenout?

Kdo odejde do důchodu před koncem roku 2014, tomu se bude od lednové splátky důchodu jeho důchod valorizovat. Proto budeme v našem praktickém příkladu porovnávat důchod přiznaný v roce 2014 v hodnotě roku 2015, zohledníme tedy valorizaci. Základní výměra důchodu se od lednové splátky důchodu zvyšuje o 60 Kč a procentní část důchodu o 1,6 %.

Praktický příklad

Paní Zelená má osobní vyměřovací základ ve výši 30 000 Kč. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná mzda v současné hodnotě za odpracované roky, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou hodnotu. Paní Zelená získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Vypočítáme si starobní důchod paní Zelené v prosinci 2014 a v lednu 2015. Pro zjednodušení budeme v obou variantách počítat se stejnými vstupními údaji.

Výpočet důchodu paní Zelené v prosinci 2014

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

30 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 415 Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

4 833 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 4 833 Kč)

16 248 Kč

Procenta za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

Procentní výměra důchodu

(16 248 Kč x 60,0 %)

9 749 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Měsíční důchod přiznaný v roce 2014

(2 340 Kč + 9 749 Kč)

12 089 Kč

Měsíční důchod od ledna 2015 (po valorizaci)

12 305 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet důchodu paní Zelené v lednu 2015

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

30 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 709  Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

4 756 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 4 756 Kč)

16 465 Kč

Procenta za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

Procentní výměra důchodu

(16 465 Kč x 60,0 %)

9 879 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Měsíční důchod přiznaný v roce 2015

(2 400 Kč + 9 879 Kč)

12 279 Kč

vlastní výpočet autora

Pro paní Zelenou je výhodnější odejít do starobního důchodu v roce 2014. Její starobní důchod přiznaný do konce roku 2014 se od lednové splátky důchodu valorizuje a v lednu bude mít hodnotu 12 305 Kč. Důchod přiznaný v lednu 2015 by měl hodnotu 12 279 Kč. V případě paní Zelené se však jedná o malý rozdíl.

Proč je situace individuální?

Výpočet důchodu je složitý. Samotný výpočet ovlivňuje celá řada parametrů, vždyť výše důchodu závisí na celém průběhu pojištění. Každý žadatel o důchod se přitom nachází v jiné situaci, a proto nelze jednoznačně bez znalosti konkrétního průběhu pojištění říci, jaká varianta je výhodnější. Podívejme se na některé důvody:

  • Občané, kteří mají v roce 2014 nadstandardní příjem, by tento příjem při výpočtu důchodu v roce 2014 nezohlednili. Při výpočtu důchodu se totiž hodnotí příjmy v letech 1986 až 2013. Kdo měl v roce 2014 na své poměry nadstandardní příjmy, ten tyto své příjmy pro výpočet důchodu zohlední, když odejde do důchodu v roce 2015.
  • Doba pojištění se při výpočtu důchodu započítává v celých ukončených letech. Kdo při dosažení řádného důchodového věku koncem roku 2014 získá např. dobu pojištění v rozsahu 40 let a 349 dní, pro toho bude výhodnější odejít do řádného důchodu o něco později, tedy začátkem roku 2015, aby se získala doba pojištění v rozsahu 41 let.

Pro některé občany tak může být výhodnější odchod do řádného důchodu začátkem roku 2015, přestože na první pohled by vypadalo, že je výhodnější odchod do řádného důchodu koncem roku 2014.

Praktické příklady

V přiložené tabulce máme proveden výpočet důchodu v prosinci 2014 a v lednu 2015 u konkrétních případů (v závislosti na průměrné mzdě za odpracované roky a získané době pojištění). Ve všech případech počítáme pro zjednodušení, že vstupní údaje jsou v obou variantách shodné. U důchodů přiznaných v roce 2014 je vždy zohledněna valorizace. V tabulce je tedy porovnaná hodnota důchodu z roku 2014 v roce 2015 a hodnota důchodu přiznaného v roce 2015. V posledním sloupečku je rozdíl mezi vypočítanými hodnotami důchodu. Při výsledku "+" je výhodnější přiznání důchodu v roce 2015, při výsledku "-" je výhodnější přiznání důchodu v roce 2014.

Průměrná mzda Doba pojištění Důchod přiznaný v roce 2014 od ledna 2015 Důchod přiznaný v roce 2015 Rozdíl

10 000 Kč

40 let

8 496 Kč

8 400 Kč

-96 Kč

15 000 Kč

40 let

9 928 Kč

9 939 Kč

11 Kč

20 000 Kč

40 let

10 721 Kč

10 719 Kč

-2Kč

25 000 Kč

40 let

11 513 Kč

11 499 Kč

-14Kč

30 000 Kč

40 let

12 305 Kč

12 279 Kč

-26 Kč

40 000 Kč

40 let

13 649 Kč

13 839 Kč

+190 Kč

50 000 Kč

40 let

14 990 Kč

15 399 Kč

+409 Kč

70 000 Kč

40 let

17 672 Kč

18 519 Kč

+847 Kč

90 000 Kč

40 let

20 354 Kč

21 639 Kč

+1 285 Kč

vlastní výpočet autora

Jak je z přiložené tabulky vidět, tak pro občany s vyššími příjmy je výpočet důchodu v roce 2015 výhodnější než v roce 2014. Čím vyšší příjmy, tím vyšší rozdíl.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.