Pět případů, kdy nemůžete odejít do předčasného důchodu

17.10.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro některé občany je předčasný důchod vhodným řešením jejich životní situace. Pro přiznání předčasného důchodu je však nutné splnit zákonné podmínky. Podívejme se na pět vybraných situací, kdy není možné do předčasného důchodu odejít.

Zdravotní problémy, stresující zaměstnání, nezaměstnanost v předdůchodovém věku nebo pomoc s péčí o vnuky, to jsou jenom některé důvody, proč volí někteří občané předčasný důchod. Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s nižší měsíční penzí oproti řádnému důchodu. Někdy více, než si někteří občané myslí. A v některých případech není předčasný důchod přiznán. Kdy?

TIP: Sjednejte si cestovní pojištění - srovnání 12 pojišťoven během 2 minut!

Získání nedostatečné doby pojištění

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatel v letošním roce získat dobu pojištění nejméně v rozsahu 30 let. V roce 2015 bude nutné získat dokonce již dobu pojištění v rozsahu 35 let. Při odchodu do předčasného důchodu se potřebná doba pojištění nekrátí. Žadatelé o předčasný důchod musí získat stejnou dobu pojištění jako žadatelé o starobní důchod. Nedostatečná doba pojištění je důvodem, proč není přiznán státní řádný starobní důchod ani předčasný důchod. U doby pojištění platí ohledně doby pojištění stejná pravidla pro předčasný důchod jako pro řádný důchod. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky + náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let věku).

Nedosažení požadovaného věku

Do předčasného důchodu bude možné v budoucnu odejít až 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Této možnosti však budou moci využít občané, kteří mají důchodový věk 65 let a více. Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje. Mladší ročníky budou odcházet do penze později než jejich rodiče. Dnešní žadatelé o důchod mají důchodový věk nižší než 65 let. Kdo má důchodový věk nižší než 63 let, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Kdo má důchodový věk vyšší než 63 let, ten bude moci odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden důchodový věk u vybraných ročníků.

Důchodový věk

Rok narození

Muži

Ženy dle počtu dětí0

1

2

3 a 4

5 a více

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1966

65r+2m

65r+2m

65r+2m

65r+2m

63r+8m

62r+2m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

Práce na hlavní pracovní poměr

Někteří občané chtějí současně pobírat důchod a mzdu. A co nejdříve. Chtěli by tedy současně pobírat předčasný důchod a mzdu od svého zaměstnavatele. Nadále by chtěli pracovat a současně být v předčasném důchodu. Tento postup není možný. Kdo odejde do předčasného důchodu, ten nemůže mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění. Pracovat na základě standardní pracovní smlouvy v předčasném důchodu není možné. Kdo odejde do předčasného důchodu, ten se může v budoucnu nechat zaměstnat. Do dosažení řádného důchodového věku však není možný souběh předčasného důchodu a příjmu na základě standardní pracovní smlouvy. V takovém případě je nutné výplatu předčasného důchodu přerušit. Předčasný důchodce musí v součinnosti se zaměstnavatelem nástup do zaměstnání nahlásit prostřednictvím místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) na ČSSZ do Prahy. Případně vzniklý přeplatek na předčasném důchodu je nutné vrátit. Po skončení zaměstnání se požádá místně příslušná OSSZ o uvolnění důchodu, přičemž se uvolňuje již vypočítaný důchod a při odpracování aspoň 90 dní se sníží krácení za předčasnost.

Podnikání s vysokým ziskem

V předčasném důchodu je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti nesmí překročit limit pro placení sociálního pojištění. Kdo chce současně pobírat předčasný důchod a mít příjem ze samostatné výdělečné činnosti, ten si musí pohlídat hrubý zisk během celého roku.

Za celý kalendářní rok 2014 není možné mít hrubý zisk (příjem - výdaj) ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 62 261 Kč. Pro celý rok 2015 se tento limit zvyšuje na 63 865 Kč. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti při pobírání předčasného důchodu pouze po část roku, se tento limit poměrně snižuje.

Práce na dohodu s měsíční odměnou 10 tisíc Kč a více

Předčasní důchodci nemohou mít příjem podléhající platbě sociálního pojištění. Z dohody o provedení práce se neplatí povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění) do měsíční odměny 10 tisíc Kč a méně. Jestliže je však měsíční odměna vyšší, potom se již z odměny povinné pojistné platí. Kdo chce mít současně příjem plynoucí na základě dohody o provedení práce a pobírat přitom předčasný důchod, ten musí mít měsíční odměnu 10 tisíc Kč a nižší. Při překročení limitu zaniká nárok na předčasný důchod.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY