Dopravní nehoda a spoluodpovědnost chodce při jeho pochybení

23.10.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Může chodec, který porušil své povinnosti při přecházení vozovky požadovat odškodnění způsobené újmy na zdraví? Jakou výši spoluodpovědnosti lze očekávat v těchto případech? Představíme si rozhodnutí Nejvyššího soudu, které řešilo obdobné otázky.

Na českých silnicích nastanou ročně tisíce dopravních nehod. Následné spory s pojišťovnami k získání odškodnění újmy na zdraví nebo věcné škody jsou velmi běžné. Požaduje-li poškozený odškodnění po dopravní nehodě, měl by detailně znát svá práva, aby se vyhnul krácení pojistného plnění. Dnes se zaměříme na otázku odškodnění chodce při dopravní nehodě prostřednictvím jednoho z rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Čtěte také: Amortizace a odškodnění dopravní nehody

Přecházení mimo přechod

Obvodní soud pro Prahu 1 řešil soudní spor, kdy poškozený chodec byl sražen automobilem, když za tmy přecházel ulici osvětlenou veřejným osvětlením asi 15 metrů od přechodu pro chodce. Řidič i chodec byli navzájem spatřitelní. Chodec utrpěl velmi vážnou újmu na zdraví. Z podkladů vedeného trestního řízení bylo zjištěno, že chodec porušil své povinnosti přecházením vozovky mimo přechod, avšak nedopustil se již jiného porušení právních povinností. Obvodní soud pro Prahu 1 takto stanovil spoluodpovědnost chodce na výši 25 %. Chodec měl tedy nárok na 75 % odškodnění újmy na zdraví z povinného ručení.

Čtěte také: Dopravní nehoda s nepojištěným vozidlem

Odvolací soud zvýšil spoluodpovědnost chodce

Městský soud v Praze na základě podaného odvolání pojišťovny zvýšil spoluodpovědnost chodce na výši 40 %. Městský soud v Praze stanovil, že ze znaleckých posudků vyplývá, že při včasné a správné reakci účastníků dopravní nehody nemusel nastat střet. Chodec totiž z neznámých důvodů nezaznamenal přijíždějící vozidlo a vstoupil do vozovky a řidič nezačal včas brzdit. Chodec tak porušil své povinnosti účastníka silničního provozu, kdy vstoupil do vozovky, aniž by se ujistil, že nikoho neohrožuje, přecházel mimo přechod a měl na sobě i tmavé oblečení. K tomuto Městský soud v Praze: „Míra zavinění žalobkyně a řidiče vozidla je téměř stejná, ovšem s ohledem na větší zranitelnost chodce jako účastníka silničního provozu a tomu odpovídající nároky kladené na řidiče automobilu, stanovil odvolací soud podíl žalobkyně na vzniku škody ve výši 40 %.“ Poškozený chodec nesouhlasil s touto výší spoluodpovědnost, a proto podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Čtěte také: Jízda s opilým řidičem: Máte nárok alespoň na část odškodnění?

Dovolání se zamítá…

Nejvyšší soud dovolání poškozeného chodce zamítnul. Nejvyšší soud v rámci svého odůvodnění uvedl, že chodec i řidič přispěli ke vzniku dopravní nehody svým aktivním jednáním, kdy mohli včasnou reakcí zabránit nehodovému ději. Tímto se Nejvyšší soud ztotožnil s právním názorem Městského soudu v Praze k určení spoluodpovědnosti chodce na 40 %. Nejvyšší soud k otázce spoluodpovědnosti: „Pro závěr, nakolik se při dopravní nehodě na vzniku škody podílelo i jednání samotného poškozeného, nelze vycházet jen ze srovnání obecného rozsahu povinností ukládaných pravidly silničního provozu jednotlivým účastníkům ani z porovnání počtu porušených povinností na straně škůdce a na straně poškozeného v konkrétní situaci. Rozhodující je posouzení, nakolik se na škodlivém výsledku podílely jednotlivé příčiny na obou stranách, a z hlediska porušení právní povinnosti škůdcem a poškozeným je podstatné zejména to, o jak významné povinnosti šlo, jak závažné bylo jejich porušení a jaký vliv mělo na vznik škody.

Kompletní znění citovaného rozsudku Nejvyššího soudu naleznete pod sp. zn.: 25 Cdo 290/2012 na jeho webových stránkách www.nsoud.cz. Každý případ dopravní nehody je nutné pojímat individuálně, tudíž lze jedině doporučit před učiněným jakýkoliv podání a žádostí, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu k úspěšnému získání odškodnění.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ