Jak to bude s krácením u předčasného důchodu v roce 2015?

12.11.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zdravotní problémy, nemožnost najít v předdůchodovém věku práci, příliš stresující zaměstnání nebo touha pomoci s hlídáním vnuků, to jsou jenom některé z důvodů, proč někteří občané uvažují o předčasném důchodu. Jak se bude předčasný důchod počítat v roce 2015. Podívejme se na praktické příklady.

Nárok na předčasný důchod mají v roce 2015 občané, kteří získají dobu pojištění v rozsahu 31 let a dosáhnou požadovaného věku. Do potřebné doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale rovněž náhradní doby pojištění jako je například péče o děti do 4 let věku, vojenská služba nebo studium v zákonném rozsahu.

Občané, kteří mají důchodový věk nižší než 63 let, mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Důchodový věk se liší dle roku narození, u žen se zohledňuje i počet narozených dětí.

Kdo má důchodový věk 63 let a více, ten může odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Nejdříve budou moci do předčasného důchodu odejít občané, jenž mají důchodový věk 65 let, ti budou moci odejít do předčasného důchodu dle současné legislativy dříve o 5 let. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk vybraných ročníků narození.

Důchodový věk pru muže a ženy dle ročníku narození (u ročníků 1951 až 1965)

Rok narození

Muži

Ženy dle počtu dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1951

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

56r

1952

62r+10m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

56r+4m

1953

63r

62r

60r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

1954

63r+2m

62r+4m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod. Předčasný důchod je trvale krácený a krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti. Například předčasný důchod o 1 080 dní před dosažením řádného důchodového věku je vyšší než předčasný důchod o 1 081 dní před dosažením řádného důchodového věku.

Výpočet předčasného důchodu v roce 2015

V roce 2015 se bude předčasný důchod skládat ze základní výměry důchodu ve výši 2 400 Kč a procentní výměry důchodu, která bude odvislá od výše příjmů, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění v letech 1986 až 2014 a získané době pojištění. Krácení u předčasného důchodu se provádí právě z procentní výměry důchodu. Protože se základní výměra důchodu zvyšuje oproti roku 2014 o 60 Kč, tak bude při stejných vstupních údajích předčasný důchod vypočtený dle legislativy roku 2015 vyšší oproti předčasnému důchodu v roce 2014. Důchody přiznané do konce roku 2014 se však budou od lednové splátky důchodu valorizovat a základní výměra důchodu se srovná.

Praktický příklad

Paní Novotná odejde do předčasného důchodu v roce 2014, o 1 077 dní před dosažením řádného důchodového věku. Paní Novotná získá dobu pojištění 38 let a průměrná mzda za odpracované roky bude 21 500 Kč. Paní Kučerová odejde do předčasného důchodu v roce 2015 a její vstupní údaje budou shodné jako v případě paní Novotné.

Výpočet předčasného důchodu v roce 2014 paní Novotné

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

21 500 Kč

První redukční hranice

(do 11 415 Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

2 623 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 2 623 Kč)

14 038 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(39 let x 1,5 %)

58,5

Procentní výměra důchodu

(14 038 Kč x 58,5 %)

8 213 Kč

Krácení důchodu (v %)

14,40

Krácení důchodu (v Kč)

(14 038 Kč x 14,4 %)

2 021 Kč

Procentní výměra důchodu

(8 213 Kč - 2 021 Kč)

6 192 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Měsíční důchod v roce 2014

(2 340 Kč + 6 192 Kč)

8 532 Kč

Důchod v roce 2015 po valorizaci

(2 400 Kč + (6 192 Kč x 1,016)

8 692 Kč

Výpočet předčasného důchodu v roce 2015 paní Kučerové

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

21 500 Kč

První redukční hranice

(do 11 709  Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 710 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

2 546 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 2 546 Kč)

14 255 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(39 let x 1,5 %)

58,5

Procentní výměra důchodu

(14 255 Kč x 58,5 %)

8 340 Kč

Krácení důchodu (v %)

14,40

Krácení důchodu (v Kč)

(14 255 Kč x 14,4 %)

2 052 Kč

Procentní výměra důchodu

(8 340 Kč - 2 052 Kč)

6 288 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 6 288 Kč)

8 688 Kč

vlastní výpočet autora

Předčasný důchod paní Novotné a paní Kučerové se liší pouze o 4 Kč ve prospěch paní Novotné. Lepší výpočet předčasného důchodu (i řádného starobního důchodu) budou v roce 2015 mít občané s průměrnou měsíční mzdou za odpracované roky ve výši 37 000 Kč a více. Důvodem je výhodnější výpočtová formule při výpočtu starobního důchodu v roce 2015 oproti roku 2014.

Předčasný důchod v příkladech

V přiložené tabulce máme vypočítán předčasný důchod dle legislativy roku 2015 u osobního vyměřovacího základu 25 600 Kč. Při výpočtu počítáme, že žadatel o předčasný důchod pracuje až do odchodu do předčasného důchodu. Pozdější odchod do předčasného důchodu tedy znamená i získání vyšší doby pojištění.

Předčasnost

(ve dnech)

Krácení

předčasného důchodu

(v %)

Získaný počet

let pojištění

Osobní vyměřovací

základ (v Kč)

Měsíční důchod

(v Kč)

0

0 % (řádný důchod)

42 let

25 650 Kč

12 061 Kč

90 - 1

0,9 %

42 let

25 650 Kč

11 923 Kč

91 – 180

1,8 %

42 let

25 650 Kč

11 785 Kč

181 - 270

2,7 %

42 let

25 650 Kč

11 647 Kč

271 – 360

3,6 %

41 let

25 650 Kč

11 279 Kč

361 – 450

4,8 %

41 let

25 650 Kč

11 095 Kč

451 - 540

6,0 %

41 let

25 650 Kč

10 911 Kč

541 - 630

7,2 %

41 let

25 650 Kč

10 727 Kč

631 – 720

8,4 %

40 let

25 650 Kč

10 313 Kč

721 - 810

9,9 %

40 let

25 650 Kč

10 083 Kč

811 – 900

11,4 %

40 let

25 650 Kč

9 853 Kč

901 – 990

12,9 %

40 let

25 650 Kč

9 623 Kč

991 – 1 080

14,4 %

39 let

25 650 Kč

9 163 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY