Ve kterých zemích je daňový systém jednoduchý?

19.12.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Jednoduché a nízké daně pomáhají zlepšovat podnikatelské prostředí. České daně jsou přitom až na 119. místě, jak vyplývá ze studie Světové banky a PwC "Paying Taxes 2015".

Studii "Paying Taxes" publikuje Světová banka ve spolupráci PwC každoročně. Ve zprávě "Paying Taxes 2015" bylo hodnoceno celkem 189 zemí světa. Celkové pořadí jednotlivých hodnocených zemí ovlivňuje celkové daňové zatížení, čas potřebný ke správnému vyčíslení daňových povinností a odvodu daně a celkový počet daňových plateb. Přestože např. v severských zemích (Dánsku, Norsku, Finsku či Švédsku) jsou poměrně vysoké daňové sazby hlavních daní, tak je najdeme v přiložené tabulce na předních místech ze zemí OECD. Proč? Jednoduchost, srozumitelnost a jednoznačnost. Daňová agenda zabere firmám méně času než v ostatních vyspělých zemích světa.

Desítka zemí s nejjednoduššími daněmi

V první desítce zemí s nejjednodušším daňovým systém najdeme Katar, Spojené Arabské Emiráty, Saudskou Arábii, Hongkong, Singapur, Irsko, Makedonii, Bahrajn, Kanadu a Omán. Jednoduché daně jsou v zemích bohatých na ropu. Vybírají se zde minimální daně, což celý daňový systém zjednodušuje. Pro lepší porovnatelnost máme v přiložené tabulce uvedeny pouze členské země OECD. Česku patří z hodnocených zemí světa až 119. místo. Z členských zemí OECD má horší hodnocení pouze Japonsko a Itálie.

Podívejme se nyní blíže na daňové soustavy tří členských zemí OECD, které mají nejlepší hodnocení:

Daňová soustava Irska

Nejlepší hodnocení z členských zemí OECD má Irsko. V Irsku jsou stanoveny pouze dvě sazby daně z příjmu fyzických osob (20 % a 41 %). Daň z příjmu fyzických osob se vybírá pouze na centrální úrovni. Zaměstnanci odvádí na povinném pojistném 4,0 % z hrubé mzdy a zaměstnavatelé 10,8 %. Čistá mzda bezdětného a svobodného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a mzdové náklady zaměstnavatele se liší o 26,6 %. V přiložené tabulce vidíme celkové daňové platby zaměstnance s příjmem na úrovni 67 %, 100 %, 133 % a 167 % průměrné mzdy. V posledním řádku je uvedeno celkové zdanění práce, tedy včetně zohlednění povinných plateb zaměstnavatele za zaměstnance na povinném pojistném.

Mzdové odvody

Irsko

průměrný příjem (v %)

67

100

133

167

Centrální daň z příjmu

8,6

14,7

22,8

27,9

Místní daň z příjmu

0,0

0,0

0,0

0,0

Kombinovaná sazba daně z příjmu

8,6

14,7

22,8

27,9

Povinné pojistné placené zaměstnancem

4,0

4,0

4,0

4,0

Celkové povinné odvody zaměstnance

12,6

18,7

26,8

31,9

Pojistné placené zaměstnavatelem

10,8

10,8

10,8

10,8

Celkové zdanění práce

21,0

26,6

33,9

38,5

OECD Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2013)

V Irsku je nejnižší sazba daně z příjmu právnických osob z členských zemí OECD a EU ve výši 12,5 %. Základní sazba DPH činí 23 %, snížené sazby DPH jsou 4,8 % a 9,0 %.

Daňová soustava Kanady

Centrální sazby daně z příjmu fyzických osob v Kanadě jsou 15 %, 22 %, 26 % a 29 %. Současně se odvádí daň z příjmu fyzických osob na místní úrovni. Efektivní kombinovaná sazba daně z příjmu fyzických osob (centrální + místní sazba daně z příjmu) zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdou činí 15,3 %. Povinné pojistné zaměstnance s průměrnou mzdou činí 7,4 % a pojistné placené zaměstnavatelem 12,1 %. Zdanění práce u průměrné mzdy činí 31,1 %.

Mzdové odvody

Kanada

průměrný příjem (v %)

67

100

133

167

Centrální daň z příjmu

8,4

10,9

13,6

15,3

Místní daň z příjmu

3,2

4,4

5,6

6,5

Kombinovaná sazba daně z příjmu

11,6

15,3

19,2

21,8

Povinné pojistné placené zaměstnancem

7,2

7,4

6,0

5,0

Celkové povinné odvody zaměstnance

18,8

22,7

25,2

26,8

Pojistné placené zaměstnavatelem

11,9

12,1

10,5

9,4

Celkové zdanění práce

27,5

31,1

32,3

33,1

OECD Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2013)

Daň z příjmu právnických osob se v Kanadě vybírá na centrální i místní úrovni. Kombinovaná sazba daně činí 26,3 %. V Kanadě je nízká 5% sazba DPH.

Daňová soustava Dánska

V Dánsku jsou minimální odvody na povinném pojistném. Zaměstnanci však odvádí vysoké odvody na dani z příjmu fyzických osob na centrální i místní úrovni. Kombinovaná efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob dosahuje u průměrné mzdy 35,8 %, a to již při zohlednění daňové úlevy na poplatníka. Celkové zdanění práce u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu činí 38,6 %.

Mzdové odvody

Dánsko

průměrný příjem (v %)

67

100

133

167

Centrální daň z příjmu

16,3

17,1

19,3

22,0

Místní daň z příjmu

16,7

18,7

19,9

20,7

Kombinovaná sazba daně z příjmu

33,0

35,8

39,3

42,7

Povinné pojistné placené zaměstnancem

4,1

2,7

2,1

1,6

Celkové povinné odvody zaměstnance

37,1

38,6

41,3

44,3

Pojistné placené zaměstnavatelem

0,0

0,0

0,0

0,0

Celkové zdanění práce

37,1

38,6

41,3

44,3

OECD Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2013)

Sazba daně z příjmu právnických osob je 24,5 %. V Dánsku je jako jediné členské zemi EU zavedena jednotná 25% sazba DPH.

Složitost daní v zemích OECD

Celkové pořadí Země

6

Irsko

9

Kanada

12

Dánsko

15

Norsko

16

Velká Británie

18

Švýcarsko

20

Lucembursko

21

Finsko

22

Nový Zéland

23

Nizozemí

25

Korea

28

Estonsko

29

Chile

35

Švédsko

39

Austrálie

42

Slovinsko

46

Island

47

USA

56

Turecko

59

Řecko

64

Portugalsko

68

Německo

72

Rakousko

76

Španělsko

81

Belgie

87

Polsko

88

Maďarsko

95

Francie

97

Izrael

100

Slovensko

105

Mexiko

119

Česko

122

Japonsko

141

Itálie

Pramen: The Worldbank and PwC – Paying Taxes 2015

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ