Jak podat daňové přiznání elektronicky?

20.01.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. ledna 2015 mají daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinnost činit veškerá podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky. Následující článek shrnuje praktické informace o pro poplatníky novém způsobu elektronického podávání písemností - datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Zákonná úprava

V návaznosti na zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, byl v minulém roce novelizován i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Nové ustanovení paragrafu 71 odst. 1 písm. c) daňového řádu rozšířilo daňovým subjektům možnosti elektronického podávání daňových přiznání a dalších písemností vůči správci daně. Elektronické podání lze nově učinit datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Co nový způsob elektronického podávání znamená v praxi?

Nový způsob elektronického podávání s ověřenou identitou podatele je určen pro daňové subjekty, které mají zřízenu datovou schránku. Jedná se o propojení Daňového portálu finanční správy České republiky (www.daneelektronicky.cz) s informačním systémem datových schránek (www.mojedatovaschranka.cz). K autentizaci uživatele, který učinil podání vůči finančnímu úřadu, probíhá na základě ověření identity uživatele v rozhraní jeho datové schránky. V souvislosti s přihlašováním se do informačního systému veřejné správy za pomoci autentizační služby je vhodné poznamenat, že tímto přihlášením nedochází k přihlášení do datové schránky ve smyslu paragrafu 17, odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak podat daňové přiznání?

Poplatník vyplní na Daňovém portálu finanční správy elektronický formulář daňového přiznání v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (dále jen „EPO“), v sekci Elektronické formuláře. Aplikace EPO zjednodušuje práci s vyplněním formuláře celou řadou pomocných funkcí např. průvodce formulářem, automatické výpočty nebo kontrola chyb. Po úspěšném vyplnění elektronického formuláře je nutné pro odeslání formuláře kliknout na volbu „Odeslání písemnosti“. Zde si může poplatník vybrat způsob elektronického podání daňového přiznání. V tomto případě chceme daňové přiznání odeslat ve formě datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Pro odeslání formuláře tímto způsobem zvolíme variantu „Ověření identity přihlášením do datové schránky“ a stiskneme „Podat“. Následně budeme přesměrováni na klasické přihlašovací okno, jako když se přihlašujeme do datové schránky. Nyní si zvolíme metodu autentizace (jménem a heslem, certifikátem, pomocí SMS, bezpečnostním kódem) a zadáme požadované údaje. Pokud proběhla autentizace úspěšně, bude zobrazena žádost o vydání souhlasu s předáním informace o datové schránce. Po odsouhlasení předání informace je datová zpráva odeslána na společné technické zařízení správce daně a zobrazí se stránka „Potvrzení o podání písemnosti“. Podání daňového přiznání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky proběhlo úspěšně.

Zjištění stavu podání a doklad o podání

Po odeslání písemnosti je vygenerováno potvrzení (soubor s příponou ".p7s"), který slouží jako doklad o odeslaném podání. Toto potvrzení daňový subjekt uloží a archivuje, aby mohl v případě nesrovnalostí doložit odeslání písemnosti. Dále lze stav podání také zjistit po zadání podacího čísla a přístupového hesla (které je taktéž vygenerováno při úspěšném odeslání písemnosti) v sekci Elektronická podání pro finanční správu – Zjištění stavu podání.

Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky

U právnické osoby je obecně k přístupu do datové schránky oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby. U fyzických osob je to ta osoba, která je držitelem datové schránky. Tyto osoby mají možnost rozšířit zpřístupnění jejich datové schránky i na další osoby, a to zřízením vlastního účtu pro každou osobu (tzv. pověřená osoba).

Další možnost přístupu do datové schránky, která je vhodná zejména pro větší společnosti, je určení tzv. administrátora. Administrátor je fyzická osoba, která získá právo sama dále zřizovat přístupy dalším osobám a přidělovat jim rozsah oprávnění přístupu ke zprávám. Na pověřené osoby nebo administrátora mohou být přidělena práva jako číst datové zprávy (otevření a stažení datové zprávy), odesílat datové zprávy nebo číst seznam datových zpráv (právo přístupu k seznamu přijatých nebo odeslaných datových zpráv bez jejich otevření a stažení).

V souvislosti se způsobem elektronického podávání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, je nutné v případě pověřené osoby či administrátora mít požadovaná práva na odesílání datových zpráv. Pokud elektronické podání učiní osoba, která právem k odesílání datových zpráv nedisponuje, bude po neúspěšném odeslání písemnosti upozorněna na tuto skutečnost chybovou zprávou.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ