Z důvodu odchodu do starobního důchodu klesá vdovský důchod

23.01.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše vdovského důchodu závisí na výši penze zemřelého, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok. Pracující vdova má vyšší vdovský důchod než vdova ve starobním důchodu. Rozdíl je v řádech tisícikorun. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Nárok na vdovský důchod má pouze manželka (manžel) po zemřelém manželovi (manželce) při splnění zákonných podmínek. Zemřelý manžel (manželka) musel pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnit potřebnou dobu pojištění pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu. O vdovský důchod je nutné písemně požádat na místně příslušné OSSZ. Vdovský důchod se pobírá pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze když je splněna některá ze zákonných podmínek.

Vdovský důchod po roce pobírání

Po uplynutí jednoho roku pobírá vdovský důchod vdova (vdovec), který pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě závislé ve stupni II., III. nebo IV., pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II., III. nebo IV., je invalidním ve třetím stupni nebo dosáhne věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosáhla svého důchodového věku, je-li tento důchodový věk nižší.

Partnerka nebo družka nemá na vdovský důchod nárok, pouze manželka.

Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká.

Jak se počítá vdovský důchod?

Vdovský důchod se skládá ze základní výměry 2 400 Kč a procentní výměry důchodu, která činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého. Základní výměra je pro všechny penze stejná.

Praktický příklad

Paní Novotná ještě pracuje. Zemřelý manžel pobíral v roce 2015 starobní důchod 12 540 Kč. Jak vysoký bude paní Novotná mít v roce 2015 svůj vdovský důchod?

Text

Částka

Starobní důchod zemřelého manžela

12 540 Kč

Základní výměra důchodu vdovy

2 400 Kč

Procentní výměra zemřelého

10 140 Kč

(12 540 Kč - 2 400 Kč)

Procentní výměra vdovského důchodu

5 070 Kč

(10 140 Kč x 50 %)

Vdovský důchod celkem

7 470 Kč

(2 400 Kč + 5 070 Kč)

vlastní výpočet autora

Paní Novotná bude pobírat v roce 2015 vdovský důchod ve výši 7 470 Kč. Paní Novotná bude vdovský důchod pobírat pouze jeden rok. Po roce totiž nesplní žádnou z výše uvedených zákonných podmínek. Když paní Novotná splní některou z výše uvedených zákonných podmínek ve dvouleté obnovovací lhůtě od skončení nároku na vdovský důchod, tak by na základě vlastní písemné žádosti paní Novotné na místně příslušné OSSZ došlo k obnově výplaty vdovského důchodu.

Když vdova pobírá vlastní starobní důchod

Když vdova splňuje podmínku pro výplatu vlastního starobního důchodu a vdovského důchodu, tak se uplatňují podmínky pro souběh důchodu. V takovém případě náleží vyšší důchod v plné výši a nižší důchod v poloviční výši. Základní výměra důchodu ve výši 2 400 Kč náleží pouze jednou. V praxi může dojít ke dvěma případům. Buď je vyšší starobní důchod vdovy nebo vdovský důchod vdovy. Zpravidla je však vyšší vlastní starobní důchod, a proto mají vdovy ve starobním důchodu nižší vdovský důchod než pracující vdovy.

Praktický příklad

Vdova paní Kučerová pobírá vlastní starobní důchod 11 560 Kč. Zemřelý manžel pobíral starobní důchod 12 990 Kč. Jak vysoký bude mít paní Kučerová souhrnný důchod v roce 2015?

  • Procentní výměra starobního důchodu paní Kučerové činí 9 160 Kč (11 560 Kč - 2 400 Kč).
  • Procentní část vdovského důchodu činí 5 295 Kč (12 990 Kč - 2 400 Kč) x 50 %)
  • Starobní důchod paní Kučerové je vyšší. Proto bude paní Kučerová pobírat v plné výši svůj starobní důchod a vdovský důchod v poloviční výši.

 

Text

Částka

Důchod zemřelého manžela

12 990 Kč

Starobní důchod paní Kučerové

11 560 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Procentní výměra starobního důchodu paní Kučerové

9 160 Kč

(11 560 Kč - 2 400 Kč)

Procentní část vdovského důchodu

5 295 Kč

(12 990 Kč - 2 400 Kč) x 50 %)

Polovina procentní výměry vdovského důchodu

2 648 Kč

(5 295 Kč x 50 %)

Souhrnný důchod paní Kučerové

14 208 Kč

(2 400 Kč + 9 160 Kč + 2 648 Kč)

vlastní výpočet autora

Praktický příklad

Vdova paní Zelená má svůj vlastní starobní důchod 7 150 Kč. Zemřelý manžel pobíral starobní důchod ve výši 14 860 Kč. Jak vysoký bude mít paní Zelená souhrnný důchod?

  • Procentní výměra starobního důchodu paní Zelené činí 4 750 Kč (7 150 Kč - 2 400 Kč).
  • Procentní část vdovského důchodu činí 6 230 Kč (14 860 Kč - 2 400 Kč) x 50 %).
  • Vdovský důchod paní Zelené je vyšší než starobní důchod paní Zelené. Paní Zelená bude v plné výši pobírat vdovský důchod a starobní důchod v poloviční výši.

 

Text

Částka

Důchod zemřelého manžela

14 860Kč

Starobní důchod paní Zelené

7 150 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Procentní výměra starobního důchodu paní Zelené

4 750 Kč

(7 150 Kč - 2 400 Kč)

Procentní část vdovského důchodu

6 230 Kč

(14 860 Kč - 2 400 Kč) x 50 %)

Polovina procentní výměry starobního důchodu

2 375 Kč

(4 750 Kč x 50 %)

Souhrnný důchod paní Zelené

11 005 Kč

(2 400 Kč + 6 230 Kč + 2 375 Kč)

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY