Zdravotní pojištění v roce 2015 v deseti číslech

09.02.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni občané s trvalým pobytem v Česku musí být vedeni v registru některé zdravotní pojišťovny a odvádět zdravotní pojištění. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Jak se liší platba na zdravotním pojištění? Podívejte se na deset důležitých čísel pro placení zdravotního pojištění v roce 2015.

Každý občan může být v registru své zdravotní pojišťovny veden v některé ze čtyř hlavních kategorií pro placení zdravotního pojištění – zaměstnanec, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), státní pojištěnec nebo OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů). Jak se liší platba zdravotního pojištění?

1) 0 Kč

Zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci (např. důchodci, studenti, ženy na rodičovské dovolené) mohou mít příjem z pronájmu dle paragrafu 9 zákona o dani z příjmu, prodeje nemovitosti nebo movitých věcí nebo kapitálového majetku. Z takového příjmu se zdravotní pojištění neplatí. OBZP mající například příjmy z pronájmu rovněž z pronájmu zdravotní pojištění neplatí, ale každý měsíc musí zaplatit své zdravotní pojišťovně 1 242 Kč, jak si vysvětlíme níže v textu.

2) 4,5 %

Zaměstnanci je z hrubé mzdy sraženo jeho zaměstnavatelem 4,5 % za zdravotní pojištění. Vypočtené zdravotní pojištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Za odvod zdravotního pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanec se nemůže stát za období, kdy trvá pracovní poměr, dlužníkem na zdravotním pojištění. Jestliže však zaměstnavatel neplní svoji oznamovací povinnost a vzniknou nesrovnalosti v registru zdravotní pojišťovny, potom je nutné, aby zaměstnavatel svoji chybu napravil a zaslal zdravotní pojišťovně příslušné písemné "oznámení".

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Pokorná má hrubou mzdu 17 940 Kč. Kolik je jí sraženo zaměstnavatelem na zdravotním pojištění?

Text

Částka

Hrubá mzda

17 940 Kč

Zdravotní pojištění

808 Kč

(17 940 Kč x 4,5 %)

3) cca 7,6 %

Zdravotní pojišťovna musí vždy obdržet za zaměstnance zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, kteří nejsou současně státními pojištěnci, mají tedy vyšší efektivní sazbu zdravotního pojištění, neboť doplatek do minima hradí oni.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Nováková má hrubou mzdu 7 500 Kč. Paní Nováková pracuje na zkrácený úvazek. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění?

Text

Částka

Hrubá mzda

7 500 Kč

Minimální zdravotní pojištění

1 242 Kč

(13,5 % z 9 200 Kč)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

675 Kč

(7 500 Kč x 9 %)

Zdravotní pojištění placené paní Novákovou

567 Kč

(1 242 Kč - 675 Kč)

Efektivní sazba zdravotního pojištění

7,6 %

(567 Kč: 7 500 Kč)

4) 9 %

Zaměstnavatelé odvádí na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Vypočtené zdravotní pojištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Pokorná má hrubou mzdu 17 940 Kč. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění zaměstnavatel?

Text

Částka

Hrubá mzda

17 940 Kč

Zdravotní pojištění

1 615 Kč

(17 940 Kč x 9,0 %)

5) 13,5 %

OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být zdravotní pojištění za rok 2015 zaplaceno z minimálního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

OSVČ pan Kučera dosáhne za rok 2015 příjmu ve výši 910 450 Kč a výdaje bude mít 490 690 Kč. Kolik zaplatí pan Kučera na zdravotním pojištění za rok 2015?

Text

Částka

Příjem

910 450 Kč

Výdaj

490 690 Kč

Hrubý zisk

419 760 Kč

(910 450 Kč - 490 690 Kč)

Vyměřovací základ

209 880 Kč

(419 760 Kč x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2015

28 334 Kč

(209 880 Kč x 13,5 %)

6) 845 Kč

Za státní pojištěnce platí stát 845 Kč měsíčně. Státními pojištěnci jsou např. ženy na rodičovské dovolené, občané v evidenci úřadu práce, penzisté, studenti do 26 let, předdůchodci, občané pečující o závislou osobu.

7) 1 242 Kč

Všechny OBZP musí platit své zdravotní pojišťovně 1 242 Kč měsíčně. Vždy do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční částka se vypočítává jako 13,5 % z minimální mzdy. Proto je to v letošním roce částka 1 242 Kč (9 200 Kč x 13,5 %).

8) 1 797 Kč

OSVČ na hlavní činnost platí během roku zálohy na zdravotním pojištění. Měsíční záloha se odvíjí od dosaženého hrubého zisku v minulém roce. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2015 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 1 797 Kč. Měsíční záloha musí být zaplacena do 8. dne následujícího měsíce.

9) 21 555 Kč

Minimální vyměřovací základ pro celý rok 2015 při hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 159 666 Kč. Všechny OSVČ na hlavní činnost, kterou budou mít hrubý zisk nižší než 319 332 Kč, tak budou muset na zdravotním pojištění zaplatit minimální částku 21 555 Kč (159 666 Kč x 13,5 %). Minimální částku musí zaplatit i OSVČ s velmi nízkým ziskem nebo ve ztrátě. Platba zdravotního pojištění je povinná.

10) 405 000 Kč

Sociální pojištění se v roce 2015 platí pouze do maximálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění nikoliv. Zdravotní pojištění se platí z celého příjmu. Zaměstnanci nebo OSVČ s nadstandardními příjmy tedy zaplatí na zdravotním pojištění efektivně stejně jako zaměstnanci nebo OSVČ s nižšími příjmy. Zjednodušeně můžete tedy zdravotní pojištění nazvat "rovnou daní"

Praktický příklad

Živnostník Veselý dosáhne za rok 2015 příjmy ve výši 10 mil. Kč a výdaje ve výši 4 mil. Kč. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění?

Text

Částka

Příjem

10 000 000 Kč

Výdaj

4 000 000 Kč

Hrubý zisk

6 000 000 Kč

(10 000 000 Kč - 4 000 000 Kč)

Vyměřovací základ

3 000 000 Kč

(6 000 000 Kč x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2015

405 000 Kč

(3 000 000 Kč x 13,5 %)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ