Jak se liší výše daní za rok 2014 v závislosti na rodinné situaci?

02.03.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Celkové daňové odvody zaměstnance za rok 2014 se při stejné mzdě značně liší na rodinné situaci. Sleva na manželku a daňové zvýhodnění snižují daň z příjmu fyzických osob a celkové daňové zatížení. Jak se může lišit daňové zatížení za rok 2014 u průměrné mzdy si spočítáme na praktické příkladu.

Na třech modelových příkladech si vypočítáme celkové zdanění zaměstnance pobírajícího po celý rok 2014 průměrnou měsíční mzdu 25 179 Kč, což je průměrná měsíční mzda za 1. až 3. čtvrtletí roku 2014. Pro naše výpočty použijeme roční hrubou mzdu zaokrouhlenou na sta nahoru ve výši 302 200 Kč. Při vyplňování daňového přiznání za rok 2014 se uvádí roční hrubá mzda. I zaměstnanci mohou podávat daňové přiznání, v některých případech nemůže za zaměstnance provést roční zúčtování daně jejich zaměstnavatel.

  • V prvním případě si vypočítáme celkové daňové odvody za rok 2014 bezdětného a svobodného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu.
  • V druhé případě si vypočítáme celkové daňové odvody za rok 2014 zaměstnance uplatňujícího slevu na manželku, neboť má vlastní příjmy do 68 tisíc Kč (např. pobírá po celý rok 2014 invalidní důchod prvního stupně 5 510 Kč).
  • Ve třetím případě si vypočítáme celkové daňové odvody za rok 2014 u ženatého zaměstnance uplatňujícího slevu na manželku (po celý rok 2014 byla na rodičovské dovolené a příjem z rodičovského příspěvku se do limitu nepočítá) a daňové zvýhodnění na dvě děti.

1) Bezdětný svobodný zaměstnanec

Text Částka

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

302 200 Kč

Úhrn povinného pojistného

102 748 Kč

(302 200 x 34 %)

Základ daně

404 948 Kč

(302 200 + 102 748)

Zaokrouhlený základ daně

(na sta dolů)

404 900 Kč

Daň z příjmu

60 735 Kč

(404 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

35 895 Kč

(60 735 - 24 840)

Zdravotní pojištění

13 599 Kč

(302 200 x 4,5 %)

Sociální pojištění

19 643 Kč

(302 200 x 6,5 %)

Povinné odvody celkem

69 137 Kč

(35 895 + 13 599 + 19 643)

Zdanění v %

22,88%

(69 137: 302 200)

vlastní výpočet autora

2) Ženatý zaměstnanec, manželka bez příjmu

Text Částka

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

302 200 Kč

Úhrn povinného pojistného

102 748 Kč

(302 200 x 34 %)

Základ daně

404 948 Kč

(302 200 + 102 748)

Zaokrouhlený základ daně

(na sta dolů)

404 900 Kč

Daň z příjmu

60 735 Kč

(404 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

11 055 Kč

(60 735 - 24 840 - 24 840)

Zdravotní pojištění

13 599 Kč

(302 200 x 4,5 %)

Sociální pojištění

19 643 Kč

(302 200 x 6,5 %)

Povinné odvody celkem

44 297 Kč

(11 055 + 13 599 + 19 643)

Zdanění v %

14,66 %

(44 297: 302 200)

vlastní výpočet autora

3) Ženatý zaměstnanec, 2 děti, manželka na rodičovské dovolené bez vlastního příjmu

Text Částka

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

302 200 Kč

Úhrn povinného pojistného

102 748 Kč

(302 200 x 34 %)

Základ daně

404 948 Kč

(302 200 + 102 748)

Zaokrouhlený základ daně

(na celá sta dolů)

404 900 Kč

Daň z příjmu

60 735 Kč

(404 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

Daňové zvýhodnění

26 808 Kč

(2 děti x 13 404)

Daň z příjmu po slevě

-15 753 Kč

(60 735 - 2 x 24 840 - 26 808)

Zdravotní pojištění

13 599 Kč

(302 200 x 4,5 %)

Sociální pojištění

19 643 Kč

(302 200 x 6,5 %)

Povinné odvody celkem

17 489 Kč

(- 15 753 + 13 599  + 19 643)

Zdanění v %

5,79%

(17 489: 302 200)

vlastní výpočet autora

Závěrem

Celkové zdanění za rok 2014 (daň z příjmu fyzických osob + povinné sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem) se při stejné hrubé mzdě liší o desetitisíce korun, jak jsme si názorně vypočítali. Nejvyšší daňové odvody má bezdětný zaměstnanec. Nejnižší zaměstnanec uplatňující slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, který zaplatí na povinných daních o 51 648 Kč méně než jeho bezdětný kolega. Z důvodu uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti se nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, dokonce se obdrží vysoký daňový bonus, protože je vypočtená daň z příjmu fyzických osob nižší než daňové zvýhodnění uplatňované na dvě děti. Rodinná politika je v Česku velmi významná, jak je vidět i při mezinárodním srovnání s ostatními zeměmi OECD.

Rozdílnost ve zdanění v zemích OECD

V přiložené tabulce máme uvedeny rozdíly ve zdanění dle rodinné situace. Pouze u Česka jsou uvedeny údaje za rok 2014. V ostatních zemích jsou uvedeny údaje za rok 2013. Rodinná situace má vliv na celkovou daňovou povinnost ve většině členských zemích. Pouze v Chile, Mexiku, Izraeli, Novém Zélandu, Austrálii, Velké Británii, Švédsku a Finsku je celkové zdanění vždy shodné. Nejvíce rodinná politika ovlivňuje roční daňovou povinnost v Německu, Česku, Slovensku, USA, Lucembursku, Belgii a Portugalsku, ve všech těchto zemích je celková daňová povinnost ženatého zaměstnance s manželkou bez příjmů a dvěma dětmi nižší o 10 % a více oproti bezdětnému svobodnému zaměstnanci.

Jak se liší daňová povinnost dle rodinné situace? (v zemích OECD, údaje za rok 2013, všechny údaje v procentech)

Země Bezdětný zaměstnanec Manželka bez příjmu Manželka bez příjmu + dvě děti Rozdíl ve zdanění

Německo

39,6

31,5

21,0

18,6

Česko

22,9

14,7

5,8

17,1

Slovensko

22,8

15,7

10,6

12,2

USA

24,6

19,7

12,4

12,1

Lucembursko

29,3

18,0

18,0

11,3

Belgie

42,6

33,9

31,5

11,1

Portugalsko

27,2

19,6

17,1

10,0

Island

28,3

18,9

18,9

9,4

Slovinsko

33,1

29,4

24,7

8,3

Maďarsko

34,5

34,5

26,3

8,2

Španělsko

22,9

19,0

15,3

7,6

Irsko

18,7

13,6

11,1

7,6

Itálie

31,0

28,7

23,9

7,2

Polsko

24,8

23,4

18,0

6,7

Švýcarsko

17,1

13,8

10,6

6,5

Kanada

22,8

18,5

16,3

6,4

Estonsko

19,5

16,4

13,3

6,2

Francie

28,4

24,6

22,3

6,1

Dánsko

38,6

34,6

34,6

4,0

Nizozemí

31,2

28,4

28,4

2,8

Korea

13,4

12,8

10,7

2,7

Norsko

29,2

26,7

26,7

2,5

Rakousko

34,3

34,3

32,2

2,1

Japonsko

21,6

20,1

20,1

1,5

Turecko

28,5

28,0

27,1

1,4

Chile

7,0

7,0

7,0

0,0

Mexiko

9,8

9,8

9,8

0,0

Izrael

16,7

16,7

16,7

0,0

Nový Zéland

16,9

16,9

16,9

0,0

Austrálie

23,1

23,1

23,1

0,0

Velká Británie

24,1

24,1

24,1

0,0

Švédsko

25,0

25,0

25,0

0,0

Finsko

30,2

30,2

30,2

0,0

Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012), Table I. 6. „All-in“ average personal income tax rates at AW by family typePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.