Deset důležitých pojistných čísel za rok 2014

04.03.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni občané, kteří měli alespoň po část roku 2014 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, musí do 4. května doručit na místně příslušné OSSZ "přehled o příjmech a výdajích za rok 2014". Podívejme se na vybraných 10 čísel, které je při vyplňování tohoto tiskopisu znát.

Základní termín pro odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014" na místně příslušné OSSZ je to 4. května 2015. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje do 3. srpna. Jaké důležité čísla je dobré před vyplňováním znát?

1) 0,05 %

Když OSVČ řádně neuhradí nedoplatek na sociálním pojištění, tak musí počítat s předepsáním penále. Penále na sociálním pojištění činí 0,05 % denně z dlužné částky pojistného. Dlužné pojistné i penále je následně vymáháno exekučně.

2) 8 dní

OSVČ na hlavní činnost platily během roku 2014 měsíční zálohy na sociálním pojištění. Zaplacené zálohy se následně odečtou od vypočteného sociálního pojištění za celý rok 2014. Případně vzniklý nedoplatek na sociálním pojištění je nutné uhradit do 8 dní po odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích".

3) 26,2 %

Sazba sociálního pojištění pro OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, je 26,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ účastny II. pilíře musí ještě podat "pojistné přiznání za rok 2014". Do II. pilíře odvádí dalších 5 % z vyměřovacího základu. "Pojistné přiznání za rok 2014" se podává současně s daňovým přiznáním na finanční úřad do 1. dubna 2014.

4) 29,2 %

Naprostá většina OSVČ do II. pilíře nevstoupila, neboť II. důchodový pilíř se nesetkal se zájmem, jaký se očekával. Většina OSVČ tedy bude na sociálním pojištění platit 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu (hrubého zisku za rok 2014). Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být sociální pojištění zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

5) 115 Kč

OSVČ, které chtějí být účastny na dobrovolném nemocenském pojištění, aby v případě pracovní neschopnosti měly nárok na nemocenskou nebo mateřskou vyplácenou OSSZ, musí počítat s minimální měsíční platbou na dobrovolném nemocenském pojištění v roce 2015 ve výši 115 Kč. Dobrovolné nemocenské pojištění se vypočítává se stejného vyměřovacího základu jako sociální (důchodové) pojištění. Sazba dobrovolného nemocenského pojištění činí 2,3 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění, musí počítat s vyšší administrativní náročností vyplnění "přehledu". V praxi však většina OSVČ na dobrovolném nemocenském pojištění účastna není a volí vlastní finanční zajištění prostřednictvím komerčních produktů.

6) 1 943 Kč

Od dosaženého hrubého zisku za rok 2014 se bude odvíjet nová měsíční záloha po odevzdání "přehledu za rok 2014". Měsíční záloha je vždy splatná do 20. dne následujícího měsíce. Poprvé se nová záloha platí za měsíc, kdy byl "přehled za rok 2014" odevzdán. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. Po odevzdání "přehledu za rok 2014" musí být placena minimální měsíční záloha ve výši 1 943 Kč.

7) 77 832 Kč

Minimální vyměřovací základ za celý rok 2014 při hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 77 832 Kč. Všechny OSVČ vykonávající po celý rok hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí za sociálním pojištění zaplatit minimálně 22 727 Kč (77 832 Kč x 29,2 %). I když je skutečný zisk minimální, tak je nutné zaplatit alespoň minimální sociální pojištění.

8) 20 000 Kč

Všechny OSVČ si musí vůči místně příslušné OSSZ plnit své zákonné povinnosti. Jejich neplnění je sankciováno. Jednou z hlavních zákonných povinností je právě řádně odevzdání "přehledu". Za jeho neodevzdání může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč. I případné pokuty se přitom vymáhají exekučně.

9) 62 261 Kč

Vedlejší výdělečná činnost je zvýhodněna mimo jiné tím, že do limitu se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění. Zaměstnanci, penzisté nebo studenti, kteří si během celého roku 2014 přivydělávali vlastní vedlejší samostatnou výdělečnou činností, nezaplatí nic na sociálním pojištění, když budou mít hrubý zisk do 62 261 Kč. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. I při nulovém pojistném je nutné v zákonném termínu odevzdat na místně příslušné OSSZ "přehled o příjmech za rok 2014".

10) 1 245 216 Kč

Sociální pojištění se platí pouze do maximálního vyměřovacího základu. Za rok 2014 činí maximální vyměřovací základ 1 245 216 Kč. Nejvíce mohou tedy OSVČ na hlavní činnost zaplatit za celý rok 2014 na sociálním pojištění 363 604 Kč (1 245 216 Kč x 29,2 %).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ