Kdo bude mít průměrný důchod?

11.03.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Průměrný starobní důchod za celý rok 2014 činil 11 075 Kč. Za jakých podmínek budete mít alespoň průměrný důchod při odchodu do důchodu v roce 2015?

Výše státního starobního důchodu závisí na získané době pojištění a průměrné měsíční mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu). Při výpočtu důchodu v roce 2015 se průměrná mzda za odpracované roky vypočítává z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2014. Čím vyšší doba pojištění a vyšší průměrná mzda, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Muži mají průměrný důchod vyšší

Průměrný měsíční důchod mužů činil za rok 2014 částku 12 259 Kč a průměrný důchod žen potom 10 050 Kč. Muži mají v průměru vyšší starobní důchod, protože měli v průměru vyšší výdělky během produktivního života a získají zpravidla i vyšší dobu pojištění.

Výši důchodu ovlivňuje i doba pojištění

Protože výše starobního důchodu závisí na výdělcích i získané době pojištění, tak v praxi dochází k situaci, že občan s nadprůměrnými příjmy nemá ani průměrný důchod a naopak občan s podprůměrnými příjmy má nadprůměrný důchod. Celková doba pojištění ovlivňuje měsíční výši starobního důchodu více, než by se na první pohled mohlo zdát. Vzhledem k redukci při výpočtu státního důchodu však platí, že ve výši státních důchodů jsou menší rozdíly než ve výši mezd. Při výpočtu důchodu je totiž zastoupen nejenom prvek zásluhovosti, ale rovněž solidarity.

Praktické výpočty

V přiložené tabulce máme uvedenu kombinaci doby pojištění a průměrné měsíční mzdy za odpracované roky, kdy je dle výpočtové formule roku 2015 státní důchod vyšší než průměrný důchod 11 075 Kč. Jak je z údajů v tabulce názorně vidět, tak doba pojištění hraje při výpočtu důchodu významnou roli. V závislosti na získané době pojištění je možné mít průměrnou mzdu 18 400 Kč nebo 30 300 Kč a výsledný státní důchod je na průměrné úrovni.

Průměrná měsíční mzda Doba pojištění Státní starobní důchod

30 300 Kč

35 let

11 086 Kč

26 800 Kč

37 let

11 077 Kč

23 750 Kč

39 let

11 082 Kč

20 950 Kč

41 let

11 079 Kč

18 400 Kč

43 let

11 075 Kč

vlastní výpočet autora

Důchody jsou vypláceny čisté

Při porovnávání životní úrovně při odchodu do starobního důchodu je potřeba porovnávat čistou mzdu dosahovanou před odchodem do penze a státní důchod. Tedy částky, za které je možné měsíční nakupovat zboží a služby. Z hrubé mzdy totiž musí zaměstnanci odvést daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Důchody jsou v Česku vypláceny čisté. Sociální a zdravotní pojištění se z důchodu nikdy neplatí. Daň z příjmu fyzických osob za rok 2015 budou z důchodu odvádět pouze občané mající státní důchod za rok 2015 vyšší než 331 200 Kč (36násobek minimální mzdy). A měsíční důchod nad 27 600 Kč pobírá pouze zlomek důchodců.

  • Celý důchod za rok 2015 se bude danit pouze v případě, že příjem v důchodu ze zaměstnání a dílčí základy daně ze samostatné výdělečné činnosti a pronájmu budou 840 000 Kč a více. V takovém případě nebude možné využít daňové osvobození u státních důchodů ve výši 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu 2015.

Praktický příklad

Pan Nový odešel do starobního důchodu v listopadu 2014. Průměrná měsíční mzda pana Nového byla 600 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 40 let, jeho státní důchod je 30 761 Kč měsíčně. Pan Nový v roce 2015 nebude mít kromě důchodu žádný jiný příjem. Zdanění bude podléhat jeho důchod ve výši 37 932 Kč (12 x 30 761 Kč) - 331 200 Kč). Pro zjednodušení nezohledňujeme valorizaci. V daňovém přiznání za rok 2015 však bude mít pan Nový nárok na daňovou slevu na poplatníka.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.