Jak vysoká je kupní síla hodinové minimální mzdy v EU?

13.03.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Hodinová minimální mzda je v západní Evropě výrazně vyšší než v Česku a dalších východoevropských zemích. Zboží a služby v západní Evropě jsou však dražší. Kde je životní úroveň při práci za minimální mzdu v EU nejvyšší?

Institut minimální mzdy má v členských zemích EU tradici a zaručuje zaměstnancům vykonávající pomocné práci stanovenou životní úroveň. Hodinová minimální mzda v jednotlivých členských zemích EU se v roce 2015 výrazně liší. V zemích s vyšší životní úrovní je i vyšší hodinová minimální mzda. Rozdíly při porovnání úrovně minimální mzdy v nominální hodnotě jsou vyšší než při porovnání minimální mzdy v paritě kupní síly, která zohledňuje rozdíly v cenách.

Minimální mzda v nominální výši

Nejvyšší hodinová minimální mzda ze zemí EU v nominální hodnotě je v roce 2015 v Lucembursku (11,12 €), Francii (9,61 €), Nizozemí (9,21 €), Belgii (9,10 €), Irsku (8,65 €), Německu (8,50 €). Nejnižší je po přepočtu na eura v Bulharsku (1,06 €), Rumunsku (1,30 €), Litvě (1,82 €), Maďarsku (1,96 €) a Česku (2,00 €).

Hodinová minimální mzda není v 6 zemích EU

Z členských zemí EU není hodinová minimální mzda legislativou stanovena pouze v Dánsku, Finsku, Kypru, Itálii, Rakousku, Švédsku. V zemích Skandinávie je minimální mzda stanovena kolektivními smlouvami a její úroveň je při mezinárodním srovnání vysoká. Na Kypru nebo v Rakousku jsou stanoveny pro některé profese minimální tarify.

Minimální mzda v paritě kupní síly

Minimální hodinová mzda v Česku je nižší 5,56krát než minimální mzda v Lucembursku. Ve skutečnosti je však minimální mzda v Lucembursku vyšší pouze 3krát, neboť zboží a služby jsou v Česku levnější než v Lucembursku. V přiložené tabulce tak máme uvedenu minimální hodinovou mzdu v členských zemích EU v paritě kupní síly v roce 2015. Ukazatel parity kupní síly zohledňuje rozdíly v cenových hladinách jednotlivých zemích. Ve východní Evropě je levněji, proto je i rozdíl ve výši minimální mzdy v paritě kupní síly mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi nižší.

Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku

V paritě kupní síly je minimální mzda v roce 2015 nejvyšší v Lucembursku (9,04 PPS), Francii (8,88 PPS), Německu (8,43 PPS), Nizozemí (8,41 PPS), Belgii (8,31 PPS). Irsku (7,33 PPS), Velké Británii (6,78 PPS) a Slovinsku (5,46 PPS). Nejnižší hodinová minimální mzda v paritě kupní síly je v Bulharsku (2,30 PPS), Rumunsku (2,43 PPS), Litvě (2,86 PPS), Estonsku (2,93 PPS) a Česku (3,01 PPS).

Kde se zvýšila minimální mzda nejvíce?

Od roku 2015 činí v Česku minimální hodinová mzda 55 Kč, v roce 2014 to bylo 50,60 Kč. Minimální hodinová mzda se meziročně zvýšila o 8,7 %, což je jedna z nejvyšších úrovní z členských zemí EU. Nejvíce od roku 2015 oproti roku 2014 nominálně stoupla minimální mzda v Rumunsku (o 14,7 %), Lotyšsku (o 12,3 %), Estonsku (o 9,9 %), Česku (o 8,7 %), Slovensku (o 7,9 %), Polsku (o 4,2 %), Portugalsku (o 4,1 %), Litvě (o 3,4 %) Maďarsku (o 3,4 %) a Velké Británii (o 3,0 %). Ve čtyřech členských zemích EU se minimální hodinová mzda meziročně nezměnila, jedná se o tyto země: Irsko, Řecko, Belgii, Slovinsko. Většina členských zemí EU zvyšuje minimální mzdu každoročně. V Německu je minimální mzda stanovena legislativou teprve od roku 2015.

Hodinová minimální mzda v zemích EU (v roce 2015, v paritě kupní síly - PPS)

Země Minimální hodinová mzda (v paritě kupní síly, PPS)

Lucembursko

9,04

Francie

8,88

Německo

8,43

Nizozemí

8,41

Belgie

8,31

Irsko

7,33

Velká Británie

6,78

Slovinsko

5,46

Malta

5,05

Lotyšsko

4,41

Polsko

4,29

Španělsko

4,15

Řecko

3,73

Portugalsko

3,53

Chorvatsko

3,43

Maďarsko

3,42

Slovensko

3,11

Česko

3,01

Estonsko

2,93

Litva

2,86

Rumunsko

2,43

Bulharsko

2,30

Prameny: WSI Deutschland (Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut) - Mindestlohndatenbank, Stand January 2015Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU