Zdanění pohonných hmot v zemích OECD

20.03.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Z každého litru benzínu a nafty se odvádí spotřební daň a DPH. Nepřímé daně výrazně ovlivňují konečnou cenu pohonných hmot. Jak vysoké je celkové zdanění z jednoho litru benzínu a jednoho litru nafty v Česku při porovnání s ostatními zeměmi OECD?

Souhrnné zdanění z jednoho litru benzínu a jednoho litru nafty závisí i na aktuální prodejní ceně, neboť spotřební daň je v zákoně o spotřební dani (č. 353/2003 Sb.) stanovena pevnou částkou. Spotřební daň z litru benzínu činí 12,84 Kč a spotřební daň z litru nafty je 10,95 Kč. V přiložené tabulce máme vypočtenou souhrnnou daňovou sazbu u benzínu při aktuální průměrné ceně 31,10 Kč/litr a nafty při aktuální průměrné ceně 31,20 Kč/litr. Z jednoho litru benzínu činí celkové zdanění 58,6 % a z jednoho litru nafty 52,4 %. Souhrnná daňová sazba vyjadřuje, kolik procent z prodejní ceny činí spotřební daň a DPH dohromady.

Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Česku v roce 2015

Text

Benzín

Nafta

Průměrná cena

31,10 Kč za litr

31,20 Kč za litr

Spotřební daň za litr

12,84 Kč

10,95 Kč

Sazba DPH

21 %

21 %

DPH za litr

5,40 Kč (31,10 Kč: 121 x 21)

5,41 Kč (31,20 Kč: 121 x 21)

Celkové zdanění (v Kč)

18,24 Kč (12,84 Kč + 5,40 Kč)

16,36 Kč (10,95 Kč + 5,41 Kč)

Zdanění (v %)

58,6 % (18,24 Kč: 31,10 Kč)

52,4 % (16,36 Kč: 31,20 Kč)

vlastní výpočet autora

Zdanění za rok 2013

V přiložené tabulce máme uvedenu souhrnnou daňovou sazbu z jednoho litru benzínu a jednoho litru nafty za rok 2013 v členských zemích OECD. V Česku stál průměrně litr benzínu ve sledovaném období 35,80 Kč/litr, souhrnná daňová sazba byla 53,2 %. Litr nafty stál v průměru v Česku 36,20 Kč/litr a souhrnná daňová sazba byla 47,6 %. U Česka máme uvedeny v tabulce hodnoty za rok 2013, aby byla data za jednotlivé členské země OECD porovnatelná. Na příkladu Česka je názorně vidět, že prodejní cena má vliv na souhrnnou daňovou sazbu, neboť spotřební daň je stanovena v pevné výši.

Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Česku v roce 2013 (dle průměrné ceny benzínu a nafty z roku 2013)

Text

Benzín

Nafta

Průměrná cena

35,80 Kč za litr

36,20 Kč za litr

Spotřební daň za litr

12,84 Kč

10,95 Kč

Sazba DPH

21 %

21 %

DPH za litr

6,21 Kč (35,80 Kč: 121 x 21)

6,28 Kč (36,20 Kč: 121 x 21)

Celkové zdanění (v Kč)

19,05 Kč (12,84 Kč + 6,21 Kč)

17,23 Kč (10,95 Kč + 6,28 Kč)

Zdanění (v %)

53,2 % (19,05 Kč: 35,80 Kč)

47,6 % (17,23 Kč: 36,20 Kč)

vlastní výpočet autora

V Evropě je zdanění pohonných hmot vyšší

V evropských zemích je zdanění (spotřební daň a DPH) u benzínu a nafty vyšší než v mimoevropských zemích. Z členských zemí OECD je nejnižší zdanění pohonných hmot v Lucembursku. Rozdíly v míře zdanění každého litru benzínu nebo nafty jsou mezi členskými zeměmi velké, rozdíly jsou v řádech desítek procent.

U benzínu je nejnižší zdanění z členských zemí OECD v Mexiku (13,8 %), USA (14,8 %), Kanadě (29,3 %), Austrálii (33,1 %) a Japonsku (40,0 %).

U nafty je nejnižší zdanění z členských zemí OECD v Mexiku (13,8 %), USA (13,9 %), Novém Zélandu (13,3 %), Kanadě (24,1 %), Chile (25,6 %) a Japonsku (29,7 %).

Především vlivem nižšího zdanění je cena pohonných hmot v mimoevropských zemích OECD nižší než v Evropě. Nejnižší průměrná cena litru benzínu v roce 2013 byla v USA (0,92 $), Mexiku (0,98 $), Kanadě (1,34 $), Austrálii (1,53 $), Chile (1,58 $), Japonsku (1,63 $). Nejnižší cena litru nafty v roce 2013 byla v Mexiku (0,96 $), USA (1,02 $), Novém Zélandu (1,22 $), Chile (1,27 $), Kanadě (1,28 $), Japonsku (1,42 $) a Koreji (1,55 $).

Souhrnná daňová sazba u pohonných hmot v zemích OECD (údaje za rok 2013)

Země

Souhrnná daňová sazba

(benzín, v %)

Souhrnná daňová sazba

(nafta, v %)

Mexiko

13,8

13,8

USA

14,8

13,9

Kanada

29,3

24,1

Austrálie

33,1

33,1

Japonsko

40,0

29,7

Nový Zéland

42,1

13,3

Chile

42,9

25,6

Korea

44,7

40,2

Island

46,5

48,7

Lucembursko

48,8

40,9

Polsko

49,6

45,5

Švýcarsko

49,7

48,3

Estonsko

49,8

46,4

Španělsko

50,6

44,8

Maďarsko

50,9

48,2

Slovensko

51,8

43,3

Rakousko

53,2

47,1

Česko

53,2

47,6

Dánsko

53,8

47,0

Belgie

54,1

46,7

Irsko

55,8

50,6

Slovensko

56,4

50,3

Portugalsko

56,8

45,5

Francie

57,8

49,7

Švédsko

58,0

51,6

Německo

58,1

49,2

Norsko

58,7

52,6

Turecko

59,0

51,2

Řecko

59,8

42,9

Finsko

60,0

50,8

Itálie

60,4

55,4

Velká Británie

61,0

58,6

Nizozemí

61,9

49,0

Izrael

68,1

53,6

Pramen: OECD, OECD Tax Database, Selected Excise Duties, Taxation of gasoline and diesel per litre and OECD, OECD Consumption Tax Trends 2014

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ