Nemocenská v roce 2015 v deseti číslech

27.03.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci mají v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou, kterou vyplácí příslušná OSSZ. Jak se nemocenská počítá, jak dlouho se pobírá nebo od kdy se vyplácí? Podívejme se na deset důležitých čísel u nemocenského.

Aby měl zaměstnanec nárok na nemocenskou, tak musí být v pracovní neschopnosti, kterou potvrzuje lékař na předepsaném tiskopisu. Zaměstnanci musí potřebné doklady předat svému zaměstnavateli, který vše řeší s OSSZ (Okresní správou sociálního zabezpečení).

1) 1 ČSSZ

Komerční pojišťovnu si mohou všichni občané sami vybrat, vždy se jedná o individuální rozhodnutí. Stejně tak je možné si vybrat zdravotní pojišťovnu. Státní nemocenskou však vyplácí pouze ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) prostřednictvím jednotlivých OSSZ.

2) od 1. Dne

Zaměstnanci mají nárok na nemocenskou od prvního dne, kdy začnou vykonávat svoji práci. Pro nárok na nemocenskou nemusí být splněny žádné podmínky ohledně délky pojištění, jako je tomu v případě čerpání peněžité podpory v mateřství nebo podpory v nezaměstnanosti.

3) 7 dní

Nárok na nemocenskou mají zaměstnanci dokonce po skončení pracovního poměru, jestliže k pracovní neschopnosti dojde v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Při nemoci do 7 dní po skončení zaměstnání tak nejsou zaměstnanci bez finančního zajištění během nemoci.

4) od 15. Dne

Nemocenská náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci v pracovní neschopnosti náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny. Náhrada mzdy se neposkytuje v období prvních 3 dnů pracovní neschopnosti. Po skončení pracovního poměru nárok náhradu mzdy zaniká. Ochranná lhůta se vztahuje pouze na nemocenskou.

5) 60 %

Výpočet nemocenské je poněkud složitější. Měsíční výše nemocenské se odvíjí od dosaženého příjmu v předcházejících 12 kalendářních měsících. Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je denní vyměřovací základ. Denní vyměřovací základ se však redukuje. Denní nemocenská následně činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

6) 70 dní

Příjemci starobního důchodu a příjemci invalidního důchodu třetího stupně mají nárok na nemocenskou maximálně v rozsahu 70 kalendářních dní během roku. Starobní důchodci a invalidní důchodci třetího stupně nemohou pobírat nemocenskou po skončení zaměstnaneckého poměru.

7) 380 dní

Podpůrčí doba pro pobírání nemocenské činí 380 dní. Jestliže lékař po uplynutí této základní lhůty předpokládá, že dojde v nejbližší době k uzdravení, tak je možné podpůrčí dobu prodloužit. Současně není možné pobírat nemocenskou a invalidní důchod ze stejného zdravotního důchodu. Při dlouhé pracovní neschopnosti si občan zažádá o invalidní důchod, a když je přiznán invalidní důchod, tak je nemocenská zastavena a s výplatou invalidního důchodu se začne po ukončení nemocenské.

8) 888 Kč, 1 331 Kč a 2 662 Kč

Denní vyměřovací základ při výpočtu denní nemocenské se redukuje. Redukční hranice pro rok 2015 jsou: 888 Kč, 1 331 Kč a 2 662 Kč. Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

9) 4 920 Kč

Zaměstnanec pracující za minimální měsíční mzdu ve výši 9 200 Kč, má měsíční nemocenskou 4 920 Kč. Minimální měsíční mzda je na úrovni průměrné měsíční hrubé mzdě za 12 předcházejících měsíců. V přiložené tabulce máme proveden výpočet nemocenské v tomto případě.

Text Částka

Průměrná měsíční hrubá mzda

9 200 Kč

Počet dní pracovní neschopnosti

(od 15. dne)

30

Neredukovaný denní vyměřovací základ

(9 200 Kč x 12 měsíců): 365 dní)

302,47 Kč

První redukční hranice (do 888 Kč, z 90 %)

272,22 Kč

Druhá redukční hranice (od 888 Kč do 1 331 Kč, z 60 %)

0,00 Kč

Třetí redukční hranice (od 1 331 Kč do 2 662 Kč, z 30 %)

0,00 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ

273,00 Kč

Denní nemocenská

(60 % z 273 Kč)

(zaokrouhleno na Kč nahoru)

164 Kč

Nemocenská celkem

(164 Kč x 30 dní)

4 920 Kč

vlastní výpočet autora

10) 26 370 Kč

Způsobem výpočtu nemocenské je nepřímo stanovena i maximální měsíční výše nemocenské. Na maximální měsíční nemocenskou ve výši 26 370 Kč dosáhnou zaměstnanci s průměrnou měsíční hrubou mzdou 81 000 Kč a více. V přiložené tabulce máme proveden výpočet nemocenské u průměrné mzdy 90 000 Kč.

Text Částka

Průměrná měsíční hrubá mzda

90 000 Kč

Počet dní pracovní neschopnosti

 (od 15. dne)

30

Neredukovaný denní vyměřovací základ

(90 000 Kč x 12 měsíců): 365 dní)

2 958,90 Kč

První redukční hranice (do 888 Kč, z 90 %)

799,20 Kč

Druhá redukční hranice (od 888 Kč do 1 331 Kč, z 60 %)

265,80 Kč

Třetí redukční hranice (od 1 331 Kč do 2 662 Kč, z 30 %)

399,30 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ

(799,20 Kč + 265,80 Kč + 399,30 Kč)

(zaokrouhleno na Kč nahoru)

1 465,00 Kč

Denní nemocenská

(1 465 Kč x 60 %)

879 Kč

Nemocenská celkem

(879 Kč x 30 dní)

26 370 Kč

vlastní výpočet autora

Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ