Zdanění krabičky cigaret v ČR a EU

10.04.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Z každé krabičky cigaret se platí spotřební daň a DPH. Spotřební daň u cigaret se v Česku v posledních letech zvyšovala. Zdanění jedné krabičky cigaret se pohybuje okolo 80 %. Jak vysoké je zdanění krabičky cigaret v roce 2015 v Česku s porovnáním s ostatními zeměmi?

Kolik zaplatí kuřáci za krabičku cigaret závisí z velké části na sazbě spotřební daně a DPH. Daně u cigaret tvoří přibližně čtyři pětiny konečné ceny. Při zvýšení spotřební daně dochází automaticky ke zdražení cigaret. Minimální sazba spotřební daně u jedné cigarety se v posledních letech v Česku neustále zvyšovala a tento trend se dá očekávat i v následujících letech, stejně jako v některých dalších členských zemích EU. Evropské země v posledních letech zvýšily úsilí v tažení proti kouření. Cigarety se řadí mezi povolené návykové látky. Protože však cigarety způsobují vážně zdravotní problémy i pasivním kuřákům, tak se pokouší členské země EU omezit kouření formou administrativních a legislativních opatření. Evropským trendem je tažení proti kouření, např. i zvyšováním zdanění krabičky cigaret.

Výpočet spotřební daně v roce 2015

V Česku se spotřební daň z krabičky cigaret počítá jako součet:

  • Součinu procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem. Procentní část daně je 27 %.
  • Součinu pevné části sazby daně a počtu kusů. Pevná část daně je v letošním roce 1,29 Kč za kus.

Základem pro výpočet procentní části spotřební daně u cigaret je cena pro konečného zákazníka. Základem daně pro pevnou část spotřební daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech. Vždy musí být zaplacena alespoň minimální spotřební daň. V roce 2015 činí minimální spotřební daň 2,37 Kč za jednu cigaretu. U krabičky cigaret činí minimální spotřební daň 47,40 Kč (2,37 x 20 kusů cigaret).

Výpočet zdanění u krabičky cigaret za 76 Kč

Na zjednodušeném příkladu si vypočítáme spotřební daň, DPH a celkové zdanění u krabičky cigaret prodávané za 76 Kč. Minimální spotřební daň je vyšší než vypočtená spotřební daň dle vzorce, tak se použije minimální spotřební daň.

Text Rok 2015

Cena krabičky cigaret

76 Kč

Součin procentní části daně

20,52 Kč (27 % z 76 Kč)

Součin pevné sazby daně

25,80 Kč (1,29 Kč x 20 ks)

Součet procentní a pevné části  

46,32 Kč (20,52 Kč + 25,80 Kč)

Minimální spotřební daň

47,40 Kč (2,37 Kč x 20 ks)

DPH

13,19 Kč (76 Kč: 121 x 21)

Zdanění celkem

60,59 Kč (47,40 Kč + 13,19 Kč)

Zdanění v % z konečné ceny

79,7 % (60,59 Kč: 76 Kč)

vlastní výpočet autora

Výpočet zdanění u krabičky cigaret za 92 Kč

Ve druhém případě si zjednodušeně vypočítáme spotřební daň, DPH a celkové zdanění u krabičky cigaret prodávané za 92 Kč. Vypočtená spotřební daň je vyšší než minimální spotřební daň 47,40 Kč, proto se použije vypočtená spotřební daň dle vzorce. U dražších cigaret je zdanění v procentním vyjádření nižší než u levnějších cigaret.

Text Rok 2015

Cena krabičky cigaret

92 Kč

Součin procentní části daně

24,84 Kč (27 % z 92 Kč)

Součin pevné sazby daně

25,80 Kč (1,29 Kč x 20 ks)

Součet procentní a pevné části  

50,64 Kč (24,84 Kč + 25,80 Kč)

Minimální spotřební daň

47,40 Kč (2,37 Kč x 20 ks)

DPH

15,97 Kč (92 Kč: 121 x 21)

Zdanění celkem

66,61 Kč (50,64 Kč + 15,97 Kč)

Zdanění v % z konečné ceny

72,4 % (66,61 Kč: 92 Kč)

vlastní výpočet autora

Nejvyšší zdanění cigaret je ve Velké Británii

Ve všech členských zemí EU podléhají cigarety základní sazbě DPH. Celkové zdanění (spotřební daň + DPH) u průměrné ceny krabičky cigaret v zemích EU v naprosté většině zemí činí více než tři čtvrtiny konečné ceny.

  • Nejvyšší celkové zdanění krabičky cigaret při průměrné ceně je ve Velké Británii (85,69 % z konečné ceny), Finsku (84,73 % z konečné ceny), Řecku (84,08 % z konečné ceny), Irsku (83,81 % z konečné ceny), Švédsku (81,94 % z konečné ceny), Rumunsku (81,09 % z konečné ceny), Maltě (80,81 % z konečné ceny), Slovinsku (80,20 % z konečné ceny).
  • Nejnižší zdanění krabičky cigaret v zemích EU je v Litvě (69,46 % z konečné ceny), Lucembursku (69,61 % z konečné ceny), Dánsku (75,18 % z konečné ceny) a Chorvatsku (75,98 % z konečné ceny).

Pramen: European Commission, Excise Duty Tables, Part III. Manufactured Tobacco, January 2015

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ