Kdy musí OSVČ měsíčně doručit 7 "přehledů"?

17.04.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) musí každoročně do jednoho měsíce po podání daňového přiznání doručit své zdravotní pojišťovně "přehled o příjmech a výdajích". Kdy však zasílají OSVČ "přehledy" každý měsíc?

Všichni zaměstnavatelé musí každý měsíc zaslat zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, "přehled o platbě pojistného zaměstnavatele". Zaměstnavatelé v praxi nejsou pouze společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, ale rovněž OSVČ. Živnostníci mající několik zaměstnanců, tak musí do 20. dne následujícího měsíce poslat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci, "přehled".

Kontrolní činnost může provést 7 pojišťoven

V Česku působí v současné době na trhu 7 zdravotních pojišťoven. Teoreticky se tak může stát, že živnostník musí každý měsíc vyplnit a zaslat 7 "přehledů". Všechny zdravotní pojišťovny mohou přitom v praxi vykonávat u zaměstnavatele kontrolní činnost. V Česku působí tyto zdravotní pojišťovny: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Pokuta až 50 000 Kč

Nezaslání "přehledů" je zdravotními pojišťovnami sankciováno. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až ve výši 50 000 Kč. "Přehled" se zasílá příslušné zdravotní pojišťovně za každý měsíc, přestože v daném měsíci neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné zdravotní pojištění (např. zaměstnankyně je na mateřské dovolené). Když není "přehled" řádně doručen, tak bývá zaměstnavatel k jeho doručení jednotlivými zdravotními pojišťovnami nejdříve vyzván, teprve potom následují sankce.

Jak vysoké je zdravotní pojištění?

Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel. Zaměstnanec platí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Zaměstnavatel platí za zaměstnance 9 % z hrubé mzdy. Celou částku zdravotního pojištění zasílá na účet příslušné zdravotní pojišťovny zaměstnavatel. Jestliže není zdravotní pojištění v plné výši uhrazeno nebo je zaplaceno později, tak je sankciován zdravotní pojišťovnou vždy zaměstnavatel. Zaměstnanec nemůže být dlužníkem za opomenutí nebo nezaplacení ze strany zaměstnavatele.

Jaké údaje obsahuje "přehled"?

V každém měsíčním "přehledu" jsou uvedeny údaje nutné pro správný výpočet zdravotního pojištění za zaměstnance, kteří jsou pojištěnci dané zdravotní pojišťovny. Těmito rozhodnými údaji jsou: počet zaměstnanců pojištěných u dané pojišťovny (např. včetně zaměstnankyň na mateřské dovolené), úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u dané zdravotní pojišťovny, úhrnná výše pojistného ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu (tedy částka zdravotního pojištění placená zaměstnancem + částka zdravotního pojištění placená zaměstnavatelem). Jestliže zaměstnavatel zjistí, že v původním "přehledu" jsou uvedeny nesprávné údaje, tak je potřeba nesrovnalosti nepravit a doručit na zdravotní pojišťovnu "opravný přehled".

Zaměstnání zaměstnance od jiné zdravotní pojišťovny?

Když zaměstnavatel přijme do pracovního poměru nového zaměstnance, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, se kterou doposud zaměstnavatel nekomunikoval, tak musí zaměstnavatel ihned v zákonné lhůtě splnit svoji oznamovací povinnost a registrovat se jako zaměstnavatel u příslušné zdravotní pojišťovny na předepsaném tiskopise. Každý zaměstnanec musí být u své zdravotní pojišťovny v informačním systému veden u svého zaměstnavatele, oznamovací povinnosti i za zaměstnance jsou na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec při nástupu do zaměstnání musí oznámit svoji zdravotní pojišťovnu.

Na co si dát v praxi pozor?

Zdravotní pojišťovnu je možné v Česku změnit, jedenkrát ročně, vždy od 1. ledna nového roku. Všichni zaměstnanci mají přitom povinnost případnou změnu zdravotní pojišťovny neprodleně oznámit svému zaměstnavateli, aby bylo pojistné správně zaplaceno. Aby zaměstnavatelé měli všechny své povinnosti v pořádku a pojistné bylo správně za zaměstnance uhrazeno, tak je vhodné začátkem roku se všech zaměstnanců dotázat, zdali náhodou nezměnili zdravotní pojišťovnu.

Neprovedení změny zdravotní pojišťovny by znamenalo, že by bylo zdravotní pojištění špatně placeno. U staré zdravotní pojišťovny by vznikl přeplatek a u nové zdravotní pojišťovny naopak dluh pojistném. Z dluhu na pojistném by bylo následně vyčísleno penále.

Vyřešení dané záležitosti u obou pojišťoven zvyšuje zaměstnavateli administrativu, proto je vhodné všech zaměstnanců se začátkem roku dotázat na případnou změnu zdravotní pojišťovny. Případné penále za toto pochybení ze strany zaměstnance může požadovat zaměstnavatel právě po zaměstnanci.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ