OECD: Kolik skutečně platíme na dani z příjmu?

06.05.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Ve většině členských zemích OECD je zavedeno progresivní zdanění, při výpočtu daně z příjmu fyzických osob je možné uplatnit daňové slevy a odpočty. Jak vysoká je skutečná efektivní sazba daně z příjmu u průměrné mzdy? Jak vysoké je zdanění v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD?

Daň z příjmu fyzických osob v Česku se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Všichni zaměstnanci mají dále nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně. Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Případně je možné uplatnit další daňové slevy (např. na invaliditu nebo studium). Z těchto důvodů je skutečná efektivní sazba daně odlišná od 15% sazby daně z příjmu.

Výpočet efektivní sazby daně z příjmu v Česku u průměrné mzdy

Průměrná měsíční mzda za rok 2014 v Česku dle metodiky OECD činila 26 007 Kč. Právě u průměrné mzdy bezdětného zaměstnance si vypočítáme skutečnou efektivní sazbu daně z příjmu. Výpočet je stejný v roce 2015 jako v roce 2014.

Text Částka

Měsíční hrubá mzda

26 007 Kč

Superhrubá mzda

(26 007 Kč x 1,34)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

34 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(34 900 Kč x 15 %)

5 235 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(5 235 Kč - 2 070 Kč

3 165 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu

(3 165 Kč: 26 007 Kč) x 100

12,17 %

vlastní výpočet autora

Pro výpočet efektivní sazby daně z příjmu fyzických osob jsme použili průměrnou mzdu publikovanou OECD, aby byla data za všechny členské země porovnatelná. Stejným způsobem jako v Česku je efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob vypočtena i v ostatních členských zemích OECD.

Kde je skutečná sazba daně do 10 %?

V osmi členských zemích OECD (Chile, Koreji, Polsku, Japonsku, Mexiku, Izraeli, Řecku a Slovensku) neplatí bezdětní zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu na dani z příjmu fyzických osob ani 10 % ze své hrubé mzdy, kterou mají sjednanou zpravidla v pracovní smlouvě. Efektivní sazba daně z příjmu bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu je v Česku 11. nejnižší z členských zemí OECD.

V Dánsku si stát vezme na dani z příjmu třetinu hrubé mzdy

Nejvyšší efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je v Dánsku, kde je dokonce vyšší než 35 %. V dalších 6 členských zemích OECD (Belgii, Islandu, Austrálii, Finsku, Itálii a Norsku) je efektivní sazba daně z příjmu bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu vyšší než 20 %. Z přiložené tabulky je názorně vidět, že efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je vyšší v mimoevropských zemích OECD. V Evropě je v průměru celkové zdanění značně vyšší než v mimoevropských zemích.

Změny od roku 2006

Při porovnání efektivní sazby daně z příjmů za roky 2014 a 2006 zjistíme, že v 15 členských zemích OECD efektivní sazba daně z příjmu klesla a v 19 zemích stoupla. Pouze v Chile byla v obou letech efektivní sazba daně shodná, tedy nulová.

  • Skutečná efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob v roce 2014 oproti roku 2006 nejvíce klesla ve Švédsku (o 6,5 %), Maďarsku (o 4,9 %), Izraeli (o 3,8 %), Velké Británii (o 3,3 %), Novém Zélandu (o 3,2 %), Turecku (o 2,9 %) a Německu (o 1,7 %).
  • Nejvíce skutečná efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob u bezdětného svobodného zaměstnance stoupla při porovnání let 2014 a 2006 v Irsku (o 6,9 %), Dánsku (o 5,4 %), Mexiku (o 5,2 %), Portugalsku (o 4,6 %), Nizozemí (o 2,8 %), Lucembursku (o 2,7 %) a Itálii (o 2,6 %).

Efektivní sazba daně u bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu

(v zemích OECD, rok 2014)

Země Efektivní sazba daně z příjmu (v %)

Chile

0,00

Korea

5,04

Polsko

6,97

Japonsko

7,62

Mexiko

8,68

Izrael

8,76

Řecko

8,91

Slovensko

9,47

Slovinsko

11,10

Švýcarsko

11,14

Česko

12,17

Turecko

12,42

Velká Británie

14,39

Francie

14,65

Kanada

15,61

Maďarsko

16,00

Nizozemí

16,07

Portugalsko

16,26

Irsko

16,46

Rakousko

16,54

Španělsko

16,63

USA

17,19

Nový Zéland

17,25

Švédsko

17,37

Lucembursko

17,59

Estonsko

17,66

Německo

19,12

Norsko

20,63

Itálie

22,12

Finsko

22,63

Austrálie

23,39

Island

28,07

Belgie

28,33

Dánsko

35,63

Pramen: OECD Dataset: Taxing Wages - Comparative tables, "Single person at 100% of average earnings, no child 2014"

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ