OSVČ a daňové zvýhodnění na děti

22.05.2015 | , Finance.cz
DANĚ


OSVČ uplatňující výdaje paušálem nemohou v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Ne vždy je řešením přechod na daňovou evidenci. Jak může rodina uplatnit daňové zvýhodnění na děti, když jeden z manželů uplatňuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti výdaje paušálem?

Uplatnění výdajů paušálem je jednoduché a výrazně snižuje povinnou administrativu. Když jsou výdaje stanovené paušálem vyšší než skutečné výdaje, tak dochází i k úspoře na dani z příjmu fyzických osob, sociálním pojištění a zdravotním pojištění. OSVČ stanovující výdaje paušálem však nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Daňové zvýhodnění může uplatnit jen jeden z rodičů

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze vždy jeden z rodičů. Přitom je jedno který. V roce 2015 činí daňové zvýhodnění za celý rok 13 404 Kč na první dítě, 15 804 Kč na druhé dítě a 17 004 Kč na třetí a další dítě. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus. V případě čerpání daňového bonusu se neplatí nic na dani z příjmu a ještě se obdrží peníze od finančního úřadu. Daňový bonus je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů.

Jeden z manželů stanovuje výdaje paušálem

Jestliže jeden z manželů je OSVČ a uplatňuje výdaje paušálem, potom musí uplatnit daňové zvýhodnění druhý z manželů. Jaké jsou nejčastější možnosti, jak využít tuto významnou státní finanční podporu pro rodiny s dětmi? V uvedených příkladech budeme počítat, že samostatně výdělečně činný manžel uplatňuje výdaje paušálem, samozřejmě je v praxi možná druhá varianta, že samostatně výdělečná manželka uplatňuje výdaje paušálem.

Pracující manželka

Nejjednodušší je situace, kdy manželka pracuje na standardní pracovní smlouvu. V takovém případě uplatňuje daňové zvýhodnění při výpočtu své čisté mzdy u svého zaměstnavatele. Mzdové účetní doručí čestné prohlášení manžela, že neuplatňuje daňové zvýhodnění a uplatní daňové zvýhodnění na měsíční bázi.

Podnikající manželka vedoucí daňovou evidenci

Při vedení daňové evidenci nebo účetnictví již nejsou žádná omezení ohledně daňového zvýhodnění na děti. V daňovém přiznání za celý rok je možné uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Manželka s příjmy z pronájmu

Když má manželka pouze příjem z pronájmu, přičemž uplatňuje skutečné výdaje, tak je rovněž možné v daňovém přiznání uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Práce na dohodu s podepsaným prohlášením k dani

Při práci na dohodu o provedení práce je možné u zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění na děti, když je podepsáno prohlášení k dani. Prohlášení k dani je možné na stejné časové období podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. I když je příjem na dohodu např. 8 000 Kč, tak vzniká při podepsaném prohlášení k dani nárok na daňové zvýhodnění. Stejná situace je i při práci na dohodu o pracovní činnosti.

Spolupráce

OSVČ nemůže zaměstnat manželku, řešením je spolupráce. Manželka je v takovém případě spolupracující osobou a má stejné povinnosti vůči finančnímu úřadu, OSSZ a zdravotní pojišťovně jako ostatní OSVČ. Manžel na spolupracující manželku převádí část příjmů a výdajů. Manželka v tomto případě neuplatňuje výdaje paušálem, neboť příjmy i výdaje jsou na manželku převedeny. Manželka v takovém případě může uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Nutný příjem k čerpání daňového bonusu

Aby měl jeden z rodičů nárok na daňový bonus, tak musí mít příjem za celý rok ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2015 tedy ve výši 55 200 Kč (6 x 9 200 Kč). U příjmů z pronájmu přitom platí, že výdaje nesmí být vyšší než příjmy. Když jsou tyto příjmy nižší než limit, tak nevzniká nárok na daňový bonus, ale je možné uplatnit pouze slevu na dani.

Práce pouze po část roku

V praxi může dojít k situaci, že je manželka zaměstnána pouze po část roku a roční příjem ze zaměstnání má tedy do limitu. Může v takovém případě čerpat daňový bonus? Ano, ale pouze v měsících, kdy je zaměstnána, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Paní Nováková má dvě děti a bude v lednu až září 2015 na rodičovské dovolené. Říjen až prosinec bude pracovat za hrubou mzdu 15 000 Kč. Hrubá mzda za tři měsíce roku 2015 bude 45 000 Kč, tedy nižší než je zákonný limit. Jak to bude s daňovým bonusem?

Výpočet čisté mzdy paní Novákové (měsíce říjen až prosinec 2015)

Text

Částka

Hrubá mzda

15 000 Kč

Počet dětí

2

Zdravotní pojištění

(15 000 Kč x 4,5 %)

675 Kč

Sociální pojištění

(15 000 Kč x 6,5 %)

975 Kč

Superhrubá mzda

(15 000 Kč x 1,34)

20 100 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(20 100 Kč x 15 %)

3 015 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění

2 434 Kč

Daň z příjmu

(3 015 Kč - 2 070 Kč - 2 434 Kč)

(max. do nuly)

0 Kč

Daňový bonus

(2 434 Kč - (3 015 Kč - 2 070 Kč)

1 489 Kč

Čistá mzda

(15 000 Kč - 675 Kč - 975 Kč + 1 489 Kč)

14 839 Kč

vlastní výpočet autora

V měsících říjen až listopad uplatní paní Nováková daňové zvýhodnění na své dvě děti a bude čerpat měsíční daňový bonus 1 489 Kč. Za tři měsíce tedy v souhrnné výši 4 467 Kč. Přestože nebude mít zaměstnankyně Nováková za celý rok 2015 příjem v rozhodné výši, aby čerpala daňový bonus za celý rok, tak nebude muset daňový bonus za tři měsíce vracet. Na základě provedeného ročního zúčtování zaměstnavatelem za rok 2015 nemůže vzniknout daňový nedoplatek.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ