Odškodnění pozůstalých dle nového občanského zákoníku

02.07.2015 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jakým způsobem upravuje nový občanský zákoník odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých? Mohou pozůstalí očekávat vyšší odškodnění a pomůže skutečně nový občanský zákoník pozůstalým?

Odškodnění pozůstalých např. po dopravní nehodě klade důraz na odborné znalosti právního zástupce pozůstalých k uplatnění veškerých oprávněných nároků odškodnění majetkové a nemajetkové újmy. Jakým způsobem změnil nový občanský zákoník problematiku odškodnění újmy na zdraví:

Zrušení paušální výše odškodnění

Původní právní úprava odškodnění pozůstalých v občanském zákoníku stanovila jednorázové odškodnění nemajetkové újmy, a to:

  • manželovi nebo manželce 240.000,- Kč
  • každému dítěti 240.000,- Kč
  • každému rodiči 240.000,- Kč
  • každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85.000,- Kč
  • každému sourozenci zesnulého 175.000,- Kč
  • každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, 240.000,- Kč.

Představte si, že např. v důsledku dopravní nehody, kterou jste nezavinili, ztratíte svého manžela nebo dítě. Lze poté částku ve výši 240.000,- Kč považovat za dostačující a plně kompenzující zmařený rodinný život? Vyšších částek odškodnění nemajetkové újmy se pozůstalí domáhali prostřednictvím žaloby z titulu ochrany osobnosti. Nový občanský zákoník však opouští tento koncept paušálního odškodnění.

Odškodnění pozůstalých dle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník stanovuje, že při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Nový občanský zákoník touto definicí poskytuje možnost pozůstalým uplatnit adekvátní výši odškodnění nemajetkové újmy, kterou utrpěli následkem úmrtí blízké osoby.

Pozůstalí mají rovněž nárok na uplatnění odškodnění majetkové újmy, a to např. na náhradu nákladů na výživu pozůstalým.

Důraz na argumentaci

Pozůstalí, kteří budou vymáhat odškodnění nemajetkové újmy, budou nuceni k detailnějšímu odůvodnění svého požadavku konkrétní částky odškodnění. Každý jednotlivý případ odškodnění pozůstalých bude nutno detailně zkoumat z hlediska dopadů do rodinného a osobního života pozůstalých. Rozhodujícími argumenty pozůstalých budou taktéž další objektivní podmínky (věk zesnulého, způsob úmrtí apod.).

Lze předpokládat, že výše odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě se bude pohybovat pro blízké osoby zemřelého stále ve statisícových částkách, výjimečně v částce přes milion. Rozhodovací praxe soudů však může překvapit a přiznávat vyšší odškodnění nemajetkové újmy.

Budete-li řešit obdobnou životní situaci, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát