Kdo se může těšit na důchod?

13.07.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané v předdůchodovém věku mají z důchodu z finančních důvodů obavy. Výpočtová formule důchodu je poměrně složitá, mnozí penzisté si finančně citelně pohorší, jiní však nikoliv. Kdy důchod neznamená finanční problémy?

Penze by měla být odměnou za celoživotní dřinu, penzisté by měli mít konečně dostatek času sami na sebe a své koníčky. Občané s nižšími příjmy se nemusí penze obávat, výpočet důchodu je založen i na principu solidarity, a proto mají občané s nižšími příjmy relativně vysoký státní důchod a jejich životní úroveň odchodem do penze příliš neklesá. Výše státního důchodu závisí na příjmech v produktivním věku a získané době pojištění.

Nižší příjmy a důchod

V přiložené tabulce máme proveden výpočet státního starobního důchodu občanů s nižšími příjmy. Protože z důchodu se, až na výjimky, neplatí žádné daně, tak porovnáváme čistou mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu a výši státního důchodu. V prvním sloupci máme uveden osobní vyměřovací základ, což je přepočtená průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky, při výpočtu důchodu v roce 2015 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2014.

V druhém sloupci je vypočítána čistá mzda dle legislativy roku 2015, počítáme s uplatněním pouze základní slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Ve třetím sloupci je získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Ve všech případech počítáme s dobou pojištění v rozsahu 42 let. Ve čtvrtém sloupci je vypočítán státní měsíční důchod a v pátém sloupci je vypočítán náhradový poměr při odchodu do důchodu. Máme uvedeny varianty, kde státní důchod činí alespoň 80 % průměrné čisté mzdy dosahované před odchodem do důchodu.

Osobní vyměřovací

základ

Čistá mzda

Doba pojištění

Státní důchod

Náhradový poměr

10 000 Kč

8 900 Kč

42 let

8 700 Kč

97,8 %

11 000 Kč

9 640 Kč

42 let

9 330 Kč

96,8 %

12 000 Kč

10 335 Kč

42 let

9 825 Kč

95,1 %

13 000 Kč

11 015 Kč

42 let

9 989 Kč

90,7 %

14 000 Kč

11 710 Kč

42 let

10 153 Kč

86,7 %

15 000 Kč

12 405 Kč

42 let

10 316 Kč

83,2 %

16 000 Kč

13 085 Kč

42 let

10 480 Kč

80,1 %

vlastní výpočet autora

Občané s průměrnou hrubou měsíční mzdou za odpracované roky do 16 000 Kč mají při dostatečné době pojištění státní důchod alespoň v rozsahu 80 % čisté mzdy dosahované před odchodem do důchodu. Odchod do důchodu pro ně znamená mírný pokles životní úrovně. V jiné situaci jsou občané s vyššími příjmy, např. při hrubé mzdě 35 0000 Kč (čistá mzda je 26 185 Kč) dosahuje státní důchod při 42 letech pojištění 13 592 Kč a náhradový poměr je pouze 51,9 %. Při vyšších příjmech je náhradový poměr ještě nižší.

Pracovní omezení v důchodu nejsou

Lidé s průměrnou a vyšší mzdou by měli počítat již s vyšším poklesem životní úrovně při odchodu do důchodu. Dosažení důchodového věku však není výpovědní důvod. Zaměstnanci, kteří dosáhnou řádného důchodového věku, nemusí do důchodu odejít. Mohou nadále pracovat a do důchodu odejít později. Z důvodu pozdějšího odchodu do důchodu by měli následně vyšší státní důchod. Získali by vyšší dobu pojištění. Za každý rok pojištění činí zápočet 1,5 % z výpočtového základu při výpočtu důchodu. Při přesluhování se zápočtu 1,5 % dosáhne za odpracovaných 90 kalendářních dní. Rok přesluhování tedy zvýší dobu pojištění při výpočtu státního důchodu stejně jako čtyři odpracované roky před dosažením řádného důchodového věku. Protože je však možné současně pobírat důchod i mzdu, tak většina zaměstnanců, kteří chtějí pracovat i po dosažení řádného důchodového věku, si o důchod zažádá a pobírá současně důchod i mzdu. Vyšší důchod z důvodu přesluhování se finančně vyplatí v delším časovém horizontu, protože při pobírání důchodu a mzdy současně se začne pobírat důchod dříve a získá se "finanční náskok".

I předčasný důchod může rodinné peněžence pomoci

Předčasný důchod může být nižší o tisícikoruny měsíčně oproti řádnému důchodu. Vždy záleží na konkrétní situaci žadatele o předčasný důchod, termín odchodu hraje významnou roli, neboť čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší důchod. Z finančního hlediska je tedy předčasný důchod nevýhodný a je lepší odcházet až do řádného důchodu. Přesto je pro některé lidi předčasný důchod dobrým finančním řešením. Nezaměstnaní občané v předdůchodovém věku, kteří již vyčerpali podpůrčí dobu pro pobírání podpory v nezaměstnanosti, jsou rádi, že mají již nárok na předčasný důchod. Nejsou totiž bez finančních prostředků. I nižší předčasný důchod tak může být dobrý finančním řešením.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY