Odškodnění dopravní nehody: Náhrada nákladů na výživu pozůstalým

16.07.2015 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody mohou požadovat odškodnění náhrady nákladů na výživu na odpovědném subjektu, či přímo pojišťovně z titulu povinného ručení. Jakým způsobem nový občanský zákoník vymezuje tento nárok na odškodnění pozůstalých?

Zajištění odškodnění po dopravní nehodě je často složitým argumentačním a právním soubojem s pojišťovnou. Pro právního zástupce pozůstalých po zemřelém následkem dopravní nehody je nutné učinit posouzení a uplatnění všech oprávněných nároků pozůstalých, a to včetně majetkového nároku na výživu.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalým

Nový občanský zákoník stanovuje, že při usmrcení hradí škůdce peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý ke dni své smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu (např. sirotčí nebo vdovský důchod) a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo. Účelem zákonné úpravy je tedy ekonomická ochrana pozůstalých.

Z hlediska zásady slušnosti vymezuje nový občanský zákoník, že lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí usmrcený poskytoval takové plnění, ačkoliv k tomu nebyl podle zákona povinen. Příkladem takové osoby k poskytování výživného může být druh nebo družka zemřelého.

Výpočet náhrady

Nový občanský zákoník dále určuje, že při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalým se vychází z průměrného výdělku zemřelého; náhrada nákladů na výživu pozůstalým nebo jiným osobám však nesmí úhrnem převýšit to, co by zemřelému náleželo jako náhrada za ztrátu na výdělku, případně na důchodu. Při vyměření náhrady pozůstalým se přihlédne také k tomu, jak dlouho by usmrcený pravděpodobně žil, nebýt zranění. Při vyměření náhrady jiným osobám se přihlédne k tomu, jak dlouho by usmrcený plnění pravděpodobně poskytoval.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalým se hradí peněžitým důchodem, může však dojít k dohodě s odpovědným subjektem na poskytnutí jednorázové částky náhrady, či soud může určit výši odbytného namísto peněžitého důchodu.

Každý případ je individuální

Každý případ odškodnění pozůstalých po zemřelém následkem dopravní nehody je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobnou životní situaci, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ