OECD: Jak se liší mzdové náklady?

17.07.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Povinné pojistné placené zaměstnavatelem značně prodražuje cenu práce v evropských zemích. Hlavním důvodem nižšího zdanění v mimoevropských zemích je právě nižší povinné pojistné. Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady zaměstnavatelů v členských zemích OECD?

V Česku tvoří mzdové náklady zaměstnavatele hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Na sociálním pojištění platí zaměstnavatelé za zaměstnance 25 % z jeho hrubé mzdy a na zdravotním pojištění 9 %. V přiložené tabulce máme uvedeny průměrné mzdové náklady zaměstnavatele za rok 2014 v zemích OECD v národní měně a pro názornost i v korunách, přepočet je proveden aktuálním směnným kursem. Hodnota v korunách je ovlivněna směnným kursem, ale umožňuje nám mzdové náklady mezi jednotlivými zeměmi dobře porovnávat. V každé zemi jsou odlišně nastaveny parametry pro výpočet povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Abychom mohli údaje za všechny členské země OECD správně porovnat, tak budeme u všech zemí pracovat s údaji o průměrné mzdě z databáze OECD.

Průměrné mzdové náklady v Česku

Celková výše mzdových nákladů zaměstnavatele závisí na výši průměrné mzdy a současně na sazbě povinného pojistného, které musí zaměstnavatelé za své zaměstnance odvádět. Průměrná roční mzda v Česku za rok 2014 činila 312 084 Kč (tedy 26 007 Kč měsíčně). Zaměstnavatelé odvádí na povinném pojistném za zaměstnance 34 %. Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v Česku činí tedy 418 193 Kč (312 084 Kč x 1,34).

EU versus svět: rozdílné sazby pojistného

V 11 členských zemích OECD odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance na povinném pojistném více než 25 %, konkrétně ve Francii, Česku, Estonsku, Itálii, Švédsku, Slovensku, Španělsku, Belgii, Rakousku, Maďarsku a Řecku. V mimoevropských členských zemích OECD je povinné pojistné placené zaměstnavatelem nižší, vždy do 15 %. Povinné pojistné zaměstnavatelům zvyšuje mzdové náklady. Z důvodu nižších odvodů na povinném pojistném jsou v mimoevropských zemích nižší všechny státní dávky (např. důchody, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti). V mimoevropských zemích OECD jsou občané více vedeni k vlastní zodpovědnosti k zajištění na důchod nebo dočasnou nezaměstnanost.

Kde jsou průměrné náklady téměř 2,5 mil. Kč za rok?

Rozdíly ve výši mzdových nákladů zaměstnavatele na zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu v národním hospodářství jsou mezi členskými zeměmi značné. Ve Švýcarsku dosahují průměrné mzdové náklady za rok 2014 částku 2 492 879 Kč, což je 14krát více než v Mexiku.

Nejvyšší průměrné mzdové náklady zaměstnavatelů jsou z členských zemích OECD ve Švýcarsku, Norsku, Lucembursku, Belgii, Švédsku a Austrálii. Ve všech těchto zemích dosahují průměrné mzdové náklady zaměstnavatele za rok více než 1,5 mil. Kč. Nejnižší průměrné mzdové náklady ze zemí OECD jsou v Mexiku, kde nedosahují ani 200 tisíc Kč za rok. Dalšími členskými zeměmi s průměrnými nízkými mzdovými náklady jsou Chile, Turecko a Polsko.

Průměrné mzdové náklady zaměstnavatelů za rok 2014 (v zemích OECD)

Země

Národní měna

Mzdové náklady

(v národní měně)

Mzdové náklady

(v korunách)

Švýcarsko

CHF

96 180

2 492 879

Norsko

NOK

612 896

1 865 297

Lucembursko

EURO

61 271

1 661 787

Belgie

EURO

60 314

1 635 832

Švédsko

SEK

536 159

1 546 745

Austrálie

AUD

84 434

1 532 716

Rakousko

EURO

54 974

1 491 001

Německo

EURO

54 809

1 486 526

Velká Británie

GBP

39 453

1 484 946

Nizozemí

EURO

53 820

1 459 702

Dánsko

DKK

397 484

1 444 677

Finsko

EURO

53 037

1 438 465

Francie

EURO

51 762

1 403 885

Island

ISK

7 376 478

1 346 635

USA

USD

54 976

1 335 532

Japonsko

JPY

5 607 898

1 113 794

Itálie

EURO

40 236

1 091 278

Kanada

CAD

55 441

1 060 536

Irsko

EURO

38 171

1 035 271

Korea

WON

43 874 945

944 240

Španělsko

EURO

33 984

921 711

Nový Zéland

NZD

54 733

898 497

Izrael

ILS

137 262

885 212

Řecko

EURO

25 414

689 277

Portugalsko

EURO

21 577

585 210

Slovinsko

EURO

20 725

562 102

Estonsko

EURO

16 664

451 960

Česko

CZK

418 193

418 193

Slovensko

EURO

13 569

368 017

Maďarsko

HUF

3 866 930

336 254

Polsko

PLN

49 468

320 388

Turecko

TRY

33 335

304 079

Chile

CLP

7 018 884

263 476

Mexiko

MXN

113 828

176 076

Prameny:OECD Tax Database, Total gross earnings before taxes in national currency 2014 and Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income 2014Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát