EU: Jak moc se liší náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance?

23.07.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění práce je v evropských zemích vysoké, což je důvodem, proč se liší mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance mnohdy více než dvojnásobně. V průměru stojí evropské zaměstnavatele zaměstnanec, který obdržel na bankovní účet 1 000 euro, částku 1 730 euro. Jak se liší mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance v zemích EU?

Zdanění práce v členských zemích Evropské unie je značně vyšší než v ostatních vyspělých zemích světa. V přiložené tabulce máme uvedeno, jakou částku musí vynaložit zaměstnavatelé na každé euro, které obdrží zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu na svůj bankovní účet. Nejvyšší zdanění práce je v Belgii. Na každé euro zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu musí zaměstnavatele vynaložit 2,31 eura. Mzdové náklady jsou 2,31krát vyšší než čistá mzda zaměstnance. Celkové zdanění práce v Belgii dosahuje u průměrné mzdy téměř 57 %.

Proč je zdanění práce tak vysoké?

Všechny výpočty v přiložené tabulce jsou provedeny pro průměrnou mzdu. Ve většině členských zemích je zavedeno progresivní zdanění, proto u nadprůměrných mezd by bylo celkové zdanění práce ještě vyšší. Mzdové náklady zaměstnavatele, tedy kolik skutečně stojí měsíční práce zaměstnance jeho zaměstnavatele, se od čisté mzdy, kterou za svoji práci obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet, liší z důvodu odvodů těchto daní:

  • povinného pojistného (sociálního a zdravotního) placeného zaměstnavatelem
  • dani z příjmu fyzických osob sraženou zaměstnanci
  • povinného pojistného (sociálního a zdravotního) placeného zaměstnancem

Jednotlivé členské země EU mají rozdílnou daňovou politiku, proto se i výpočet čisté mzdy u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu liší.

Zdanění práce v Česku

Zaměstnavatelé v Česku odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Dále je zaměstnanci z hrubé mzdy sraženo jeho zaměstnavatelem 6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění a 15% daň z příjmu fyzických osob ze "superhrubé mzdy". Ve studii "The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28" (New Direction The Foundation For European Reform) je uvedeno, že každé euro zaměstnance pracujícího v Česku za průměrnou mzdu stojí zaměstnavatele 1,74 euro. Zdanění práce je tedy 42,5 % (1 - (1: 1,74). Zdanění práce v Česku u průměrné mzdy je tedy v rámci zemí Evropské unie průměrné. Data pro všechny členské země EU z uvedené studie máme uvedeny v přiložené tabulce.

Praktický výpočet

Průměrná hrubá měsíční mzda za první čtvrtletí letošního roku činila v Česku 25 306 Kč. V přiložené tabulce máme vypočítané mzdové náklady zaměstnavatele a čistou mzdu bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu. Celkové zdanění je tedy 42,5 %.

Text Částka

Hrubá mzda

25 306 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(25 306 Kč x 4,5 %)

1 139 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(25 306 Kč x 9 %)

2 278 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(25 306 Kč x 6,5 % )

1 645 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 306 Kč x 25 %)

6 327 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

(25 306 Kč + 2 278 Kč + 6 327 Kč)

33 911 Kč

Superhrubá mzda

(mzdové náklady zaokrouhleny na sta nahoru)

34 000 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(34 000 Kč x 15 %)

5 100 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(5 100 Kč - 2 070 Kč)

3 030 Kč

Čistá mzda

(25 306 Kč - 1 139 Kč - 2 278 Kč - 3 030 Kč)

19 492 Kč

Celkové daňové odvody

(33 911 Kč - 19 492 Kč)

14 419 Kč

Zdanění práce

(14 419 Kč : 33 911 Kč)

42,5 %

vlastní výpočet autora

Nejnižší zdanění je na Kypru, nejvyšší v Belgii

Na každé euro zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, za které může nakupovat zboží a služby, vynaloží nejvíce zaměstnavatelé v Belgii (2,31), Francii (2,18), Rakousku (2,13), Řecku (1,98), Maďarsku (1,98), Německu (1,97) a Itálii (1,84), nejméně naopak na Kypru (1,20), v Irsku (1,36), na Maltě (1,39) a ve Velké Británii (1,46).

Náklady zaměstnavatele na každé euro čistého pro zaměstnance

Země Náklady zaměstnavatele Země Náklady zaměstnavatele

Belgie

2,31 €

Finsko

1,73 €

Francie

2,18 €

Polsko

1,69 €

Rakousko

2,13 €

Španělsko

1,68 €

Řecko

1,98 €

Estonsko

1,67 €

Maďarsko

1,98 €

Chorvatsko

1,67 €

Německo

1,97 €

Slovinsko

1,64 €

Itálie

1,84 €

Portugalsko

1,62 €

Rumunsko

1,83 €

Dánsko

1,61 €

Nizozemí

1,76 €

Lucembursko

1,61 €

Slovensko

1,76 €

Bulharsko

1,50 €

Lotyšsko

1,75 €

Velká Británie

1,46 €

Švédsko

1,75 €

Malta

1,39 €

Česko

1,74 €

Irsko

1,36 €

Litva

1,73 €

Kypr

1,20 €

New Direction The Foundation For European Reform, "The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28"

Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ