Přivýdělek zaměstnance a daně

27.07.2015 | , Finance.cz
DANĚ


Mnozí zaměstnanci si během roku přivydělávají, ať už na dohodu o provedení práce, samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem. Někteří zaměstnanci mají dokonce dvě práce. Druh přivýdělku ovlivňuje, jak se bude zdaňovat.

Někteří zaměstnanci mají problém vyjít se svojí mzdou, a proto hledají možnosti, jak zvýšit životní úroveň rodiny formou druhého příjmu. Možností je více. Vždy je vhodné druh přivýdělku zvážit i s ohledem na daňové povinnosti a plnění povinné administrativy.

Dohoda o provedení práce je výhodná

Pro zaměstnance je přivýdělek formou dohody o provedení práce výhodný. Při měsíční odměně 10 000 Kč a méně totiž neplatí z odměny sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Kdo má příjem pouze z dohody o provedení práce do limitu, ten je však u své zdravotní pojišťovny veden jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a musí měsíčně platit své zdravotní pojišťovně 1 242 Kč (13,5 % z minimální mzdy). Zaměstnanci mají vyřešen svůj pojistný vztah a zdravotní pojištění platí ze svého hlavního zaměstnání. Pro zaměstnance je tedy přivýdělek na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do limitu z daňového hlediska výhodný. Když se z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění, tak se tento příjem nezahrnuje do výpočtu státního důchodu.

Podnikání je "vedlejšákem"

Když je samostatná výdělečná činnost vykonávána během zaměstnání, tak se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Vedlejší samostatná výdělečná činnost je zvýhodněna. Zdravotní pojištění i sociální pojištění se platí dle skutečného dosaženého zisku. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti. Z hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti je tak možné platit zdravotní pojištění a sociální pojištění v řádech stokorun, když je hrubý zisk nízký. U hlavní samostatné výdělečné činnosti by to nebylo možné. Na zdravotním pojištění se během roku neplatí při vedlejší výdělečné činnosti měsíční zálohy. Při vedlejší činnosti se zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání "přehledu o příjmech a výdajích". Sociální pojištění se u vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu vůbec neplatí. Když je hrubý zisk za celý rok 2015 do 63 865 Kč, tak se sociální pojištění neplatí. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

Pozor na plnění daňových povinností

Zaměstnanci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost si musí ohlídat své zákonné povinnosti u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, místně příslušné OSSZ či živnostenského úřadu. V zákonné lhůtě je potřeba oznamovat všechny rozhodné skutečnosti. Všechny OSVČ musí doručit na finanční úřad daňové přiznání a "přehledy" na zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ. Výdaje v praxi u samostatné výdělečné činnosti uplatňují OSVČ často výdajovým paušálem. Sazba výdajového paušálu se liší dle vykonávané samostatné výdělečné činnosti a pohybuje se od 40 % do 80 %. OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku s příjmy do limitu a daňové zvýhodnění na děti. Když je základ daně ze zaměstnání vyšší než základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, tak je možné i při stanovení výdajů paušálem uplatnit v daňovém přiznání slevu na manželku s vlastní příjmy do 68 tisíc Kč za rok a daňové zvýhodnění na děti. Při přivýdělku formou samostatné výdělečné činnosti je výdajový paušál zpravidla výhodný.

Ideální je příjem z pronájmu

Z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci mající příjem z pronájmu musí počítat s tím, že budou muset podat daňové přiznání a nemohou veškeré daňové záležitosti vyřídit formou ročního zúčtování prováděném zaměstnavatelem. Výdaje je možné stanovit 30% výdajovým paušálem. Opět platí, že když je základ daně ze zaměstnání vyšší než z pronájmu, tak je možné i při využití výdajového paušálu uplatnit v daňovém přiznání slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok a daňové zvýhodnění na děti.

Zdanění u druhého zaměstnání je vyšší

Pracovat souběžně na pro dva zaměstnavatele na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou je možné. V praxi je alespoň jeden z takových pracovních úvazků na zkrácený úvazek. Při práci pro dva zaměstnavatele současně je potřeba počítat s tím, že pouze u jednoho zaměstnavatele je možné mít podepsáno prohlášení k dani a pouze při výpočtu jedné čisté mzdy je možné uplatnit daňové slevy (např. na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti). Když je z obou příjmů odváděno sociální pojištění, tak vstupují do výpočtu důchodu oba příjmy. Výše státního důchodu závisí na získané době pojištění a výši příjmů v produktivním životě. Dvě práce během roku se počítají jako jeden rok pojištění a do započitatelných příjmů pro důchod se počítají hrubé mzdy z obou zaměstnání.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ